Ján VRTIELKA: Zakríknuté vlastenctvo


Ad: Zakríknuté vlastenectvo na juhu, SNN č. 27/2012

Zaujal ma článok s týmto titulkom na strane 7 od autorky Ivany Hornej, v ktorom vyzýva nespokojných občanov, aby sa obrátili na kompetentné štátne inštitúcie so žiadosťou na nápravu stavu, keď sú porušované práva Slovákov žijúcich na južnom Slovensku v menšinovom postavení.

Autorka konkrétne uvádza Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Verejného ochrancu práv, Odbor štátneho jazyka a Odbor nehmotného kultúrneho dedičstva MK SR, Výbor pre národnostne menšiny NRSR a Radu pre vysielanie a retransmisiu. Všetkým spomenutým subjektom som poslal mailom súčasne svoju sťažnosť na to, ako je budované slovenské školstvo na južnom Slovensku v obciach, kde Slováci tvoria menšinu. Ako príklad uvádzam dve obce z okresu Dunajská Streda, a to obce Okoč (www.okoc.sk) a Štvrtok na Ostrove (www.stvrtoknaostrove.sk).

Podľa štatistiky z roku 2001 žije v obci Okoč 224 Slovákov a v obci Štvrtok na Ostrove 211 Slovákov. Obec Okoč nemá slovenskú školu ani slovenské triedy v maďarskej škole. Štvrtok na Ostrove má aj slovenskú školu s 38 žiakmi. Prečo sú možné takéto rozdiely? Treba mať jednotné smernice, pri akom počte Slovákov musí byť v obci slovenská škola alebo aspoň zriadené slovenské triedy, a tie smernice potom aj dodržiavať. Znepokojuje ma tiež, ako rozdielne sa na južnom Slovensku vykonávajú bohoslužby v slovenskom jazyku. V Horných Salibách (www.hornesaliby.sk ), okres Galanta, sú v evanjelickom kostole slovenské bohoslužby v nedeľu ráno o 9. hodine a potom maďarské bohoslužby o 10.30 hodine. Zatiaľ čo v rímskokatolíckom kostole v Horných Salibách sú bohoslužby len v maďarskom jazyku. Nechce sa mi veriť, že je v tejto obci a na okolí tak málo veriacich slovenských rímskokatolíkov! Vo Veľkej nad Ipľom (www.velkanadiplom.sk) sú napríklad v rímskokatolíckom kostole slovenské bohoslužby v nedeľu ráno o 9.45 hodine a potom maďarské bohoslužby o 11. hodine. Myslím si, že tak obec Štvrtok na Ostrove v okrese Dunajská Streda, ako aj obec Veľká nad Ipľom v okrese Lučenec, by mali byť vzorom, ako funkčne usporiadať slovenské školstvo v obciach na Slovensku, kde Slováci sú v menšinovom postavení a podobne by mali v takýchto obciach usporiadať aj konanie bohoslužieb. To iste platí aj pre miestne, obecne rozhlasové či televízne vysielanie.

Na záver chcem ešte spomenúť situáciu Slovákov v obci Iža (www.iza.sk) v okrese Komárno, ktorí tu začali ešte v roku 1995 budovať slovenský evanjelický kostol, ale pre nedostatok peňazí na jeho dokončení nepokračujú a stavba chátra. Aj tu by mala vládať podať pomocnú ruku a poskytnúť pomoc na dokončenie tohto kostola. Príkladom môžu byť Gbelce (www.gbelce.sk) v okrese Nové Zámky, kde orgány miestnej správy pomohli pri oprave slovenskej evanjelickej fary.
 
 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.