Tri námety do diskusie o Matici slovenskej


Dozreli sme pre dnešok alebo ešte len zrieme pre budúcnosť?

Tri námety do diskusie o Matici slovenskej

Ľudovít ŠOMŠÁK – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

V auguste si pripomenieme 150. výročie založenia MS. Stačilo 12 rokov, aby sa stala historickou a morálnou autoritou pre národ. Podnes sú tieto roky žriedlom, z ktorého čerpáme energiu na nabíjanie našich vlasteneckých a morálnych batérií. Veľkí a múdri muži týchto rokov sú už na pravde Božej. Ostala už len pietna spomienka na nich, na dobové dokumenty a predmety v pamätných izbách a múzeách, ale aj duchovné bohatstvo, ktoré je hviezdnou ozdobou prebúdzajúceho sa národa v 19. storočí. Práve preto je legitímne sa pýtať, akí sme dnes, aká je súčasná MS?

Rozpočet ustanovizne na tento rok už v máji


logo-maticaČlenovia výboru prijali nové podmienky pre voľbu funkcionárov v Matici

Rozpočet ustanovizne na tento rok už v máji

(rr) - Foto: archív SNN

Výbor Matice slovenskej (MS) na svojom aprílovom zasadnutí rokoval o rozpočte Matice slovenskej na rok 2013,ako aj o pripravovanom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 18.-19. októbra. Rozpočet na rok 2013 zatiaľ neprijali. Výbor schválil finančnú komisiu na prípravu rozpočtu. Do 15. mája má predložiť finálny návrh financovania Matice.

Pretvorili dolnozemskú rovinu

Vďaka rozsiahlej publikačnej činnosti o zahraničných Slovákoch je meno spisovateľa literatúry faktu Jána Jančovica medzi čitateľmi dobre známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aj v najnovšom diele, ktoré vyšlo uprostred leta a má názov Pretvorili dolnozemskú rovinu, autor publikuje mnohokrát objavné údaje. Bádaním v miestach pôsobenia osobností obohatil a rozšíril ich profil spresnenými údajmi o ich bibliografii.

Slováci, píšte po slovensky

Pod týmto mottom, ktoré je zároveň odkazom pre budúce generácie, sa 12. 10. 2012 konala spomienková slávnosť k 250. výročiu narodenia Antona Bernoláka – rímskokatolíckeho kňaza, slovenského jazykovedca, kodifikátora prvého slovenského spisovného jazyka, významného predstaviteľa slovenského národného obrodenia a osvietenskej literatúry, ale aj čelného predstaviteľa prvého národného hnutia v 2. polovici 18. storočia.

Nekonečný príbeh jedného súsošia

magisPríbeh súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda sa začal niekedy v máji roku 2010. Nasledovalo vypísanie verejnej anonymnej súťaže a následne z nej podľa rozhodnutia odbornej komisie vyšiel ako víťaz akad. sochár Anton Gábrik z Modry s návrhom Rotunda. Dovtedy všetko vyzeralo viac než nádejne. Potom ako keby uťal. Keďže v SNN danú tému pozorne sledujeme, boli sme aj na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 25. októbra 2012, kde súsošie našich vierozvestcov figurovalo v programe pod bodom 24.

K petícii o stave Národného pokladu SR

simonMinisterstvo vnútra SR a Ministerstvo kultúry SR dostanú hárky s podpismi ľudí, ktorí vyjadrujú podporu Petícii za zistenie skutočného stavu Národného pokladu Slovenskej republiky. Petičný výbor v zostave Jozef Šimonovič, Libuša Klučková, Jaroslav Rezník, Ľubomír Juriga-Brankovič, Daniela Suchá a Eva Kristinová poveril zastupovaním v styku s orgánom príslušným na prešetrenie a vybavenie petície Jozefa Šimonoviča.

Chváliť nám patrí slávnych mužov...

 Matica slovenská pripravila v uplynulých dňoch a týždňoch vskutku slávnostné podujatia, ktoré si pripomenuli 250. výročie od narodenia Antona Bernoláka. Tento veľký Slovák dal nášmu národu prvý kodifikovaný jazyk. Odštartoval tým cestu boja za samostatnosť. Predseda Matice slovenskej M. Tkáč si na neho spomenul počas slávnostnej omše v Bratislave.

Drevorezbu im darovali trenčianski motorkári

moto1V Báčskom Petrovci nájdete zaujímavý výtvarný artefakt - Slováci Slovákom - to je nápis na drevorezbe, ktorá visí na jednej z budov u našich dolnozemských Slovákov v Báčskom Petrovci. Zaujímavé je, ako sa tam tento výtvarný artefakt dostal. A ešte zaujímavejšie je, kto ho do Srbska priniesol a prečo. Boli to slovenskí motorkári z trenčianskeho chopper klubu Black Kings.