Slovenskú Ľupču navštívili hostia z Macedónska

V dňoch 24 – 27. 5. 2012 privítala obec Slovenská Ľupča a DFS Dratvárik, ktorý je kolektívny člen Matice slovenskej, hostí z Detského kultúrneho centra Karpos, Skopje z Macedónska. Vo štvrtok po príchode absolvoval súbor návštevu Ľupčianskeho hradu, ktorý tvorí neodmysliteľnú dominantu obce. Piatkový program bol veľmi náročný, pretože súbor počas dňa vystupoval hneď dvakrát, a to v obciach Nemecká a Slovenská Ľupča.

Naše talenty 2012 v Žiline

Vo štvrtok 31. mája 2012 ožila aula Gymnázia sv. Františka z Assisi deťmi základných škôl zo Žiliny a okolia, aby predviedli verejnosti svoje malé umenie. Na školách nám vyrastajú šikovné a talentované deti, ktoré niekedy ani nevedia o svojom talente. Týmto podujatím by sme im chceli pomôcť vyjsť z tieňa na svetlo a škole pomôcť predviesť sa svojou školskou a mimoškolskou umeleckou činnosťou.

Matičiari spojili príjemné s užitočným

Slavošovce – priemyselná obec na Gemeri v Štítnickej doline, ktorú netreba nejako zvlášť predstavovať. Skôr ako sa tu v Slavošovciach v r. 1828 narodil zberateľ slovenských povestí a rozprávok, kňaz a národovec Pavol Dobšinský, bola v roku 1817 postavená papiereň. Výroba bola prevažne ručná, zameraná hlavne na baliace papiere. Zakladateľka papierne Johanna Gyurkyová v roku 1841 zaviedla strojov výrobu papiera, prvú v Uhorsku.

O cenu Slovenského učeného tovarišstva

Mesto Trnava už po XIV. krát privítala účastníkov Celoslovenskej literárnej súťaže. Prijatie účastníkov na radnici Pavlom Tomašovičom zanechalo milé dojmy v účastníkoch. Adriena Horváthová, predsedkyňa MO MS v Trnave slávnostne a vďačne pripomenula významné výročia: 220. výročie vzniku Slovenského učeného tovarišstva, ako aj blížiace sa 250 výročie narodenia Antona Bernoláka.

Dubnickí matičiari hodnotili

Dňa 13.5.2012 sa uskutočnila Členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom. Predseda MO Matice slovenskej Štefan Antalík vo svojej správe zdôraznil, že v roku 2011 si matičiari aktívne plnili úlohy, ktoré im vyplývali zo Stanov Matice slovenskej a činnosti práce.

Nechajme deti rozprávať

Ako pracovníčka múzea, ktorá vedie galerijné oddelenie, sa moja práca spája s komunikáciou s ľuďmi. V regionálnom múzeu vytvárame program plánovaných výstav a podujatí s prihliadnutím na možných návštevníkov múzea. Odhliadnuc od hlavnej sezóny, keď nás navštevujú turisti zo Slovenska aj zo zahraničia, najväčšou skupinou návštevníkov, s ktorými pracujeme, sú žiaci základných a stredných škôl.

Myslím ekologicky, teda som

Matica slovenská má v našom živote mnoho úloh. Snaží sa dvíhať slovenské národné povedomie, zveľaďovať kultúrny život a prebúdzať v ľuďoch morálne hodnoty. Pokúša sa aj o udržiavanie spoločenského, športového a zdravého ľudského ducha. V neposlednom rade je jej povinnosťou ochrana kultúrnych pamiatok a našej krásnej slovenskej prírody.

Renesancia rétoriky – košický Štúrov Zvolen 2012

Tvorba rečníckych prejavov a ich prezentácia publiku patrila k náročným disciplínam starovekých dejín. V súčasnom modernom svete na chvíľu zastal čas, a vrátili sme sa do minulosti ozvláštnenej prvkami súčasnej doby. 7. mája 2012 sme boli v Košiciach svedkami jedinečných výkonov účastníkov regionálnej súťaže v rétorike.