Vincent Mozdík 75-ročný

Levickí matičiari si na predvianočnej schôdzi matičného okresného výboru 13. decembra 2011 v rámci sviatočného programu v Dome MS pripomenuli významné jubileum predsedu okresného výboru MS a člena výboru MS Vincenta Mozdíka, ktorý sa dožil sviežich seniorských 75 rokov.

Verní rodu, verní kroju

batizovce 190Presne o rok a deň sa 7. januára v Batizovciach stretli obyvatelia aj hostia v kúdelnej izbe. Zdalo by sa, že pri tých istých zvykoch, novoročných vinšoch, prianiach a zvykoslovných obradoch. Všetko to krásne sa zopakovalo presne v deň a rok tu na tomto mieste, ktoré nazval Mgr. František Perička genius loci, čo neodmysliteľne patrí k spontánnemu prežívaniu vianočných sviatkov v Batizovciach. ým je tu prítomná duša obce: v návratoch do kúdelnej a v spoločnom prežívaní sviatočnej radosti.  Kúdelnú izbu usporiadal aj tento rok Miestny odbor Matice slovenskej v Batizovciach pod vedením Milana Pastrnáka, režiséra a otca celého podujatia. Zakažd Ruku priložila aj jeho manželka Oľga prípravou jedál.

Dievčatá z Budmeríc

budmericeV období socializmu boli v mnohých väčších obciach miestne kultúrne strediská s profesionálnym pracovníkom, niekde aj s viacerými, ktorí zabezpečovali kultúrnu a osvetovú činnosť. Pri podnikoch pracovali odborárske závodné kluby. Štát spolu s odbormi významne podporoval rozvoj miestnej kultúry. Po roku 1989 „revolučné zmeny“ postihli aj oblasť kultúry a v súčasnosti pri nedostatku financií v samosprávach sa najviac šetrí práve na výdavkoch na kultúru.

Meno im dala rieka

Miešaný spevácky zbor Latoričan vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce) vznikol vo februári v roku 1996. Na podnet vtedajšieho predsedu MO MS Augustína Krištofčáka ho založila Emília Cipková, v tom čase riaditeľka ZUŠ vo Veľkých Kapušanoch, ktorá znovu oživila slovenskú ľudovú pieseň v tomto regióne. Členmi speváckeho zboru sa stali amatérski speváci, ktorých spojila láska k spevu a k slovenským ľudovým piesňam.

Spod spravodajského pera 1/2012

Logo-MaticaAktuálne spravodajstvo od našich matičných korešpondentov z celého Slovenska 

Spomienka v Zelenči
■ V Zelenči sa 1. 12. 2011 uskutočnila spomienková slávnosť na počesť narodenia národného buditeľa Jána Klempu-Jacovského (1. 12. 1839 – 26. 10. 1894), ktorú zorganizoval MO MS a farský úrad. Kňaz Ján Klempa-Jacovský pôsobil dlhodobo v Zelenči ako správca farnosti a tu aj 26. 10. 1894 zomrel.

Nekrológ - Za Zuzkou Mackovou (5. 1. 1948 – 22. 11. 2011)

Rady matičiarov opustila po dlhej chorobe 22. novembra 2011 dlhoročná členka matičnej rodiny Zuzka Macková zo Štrby. Zuzka Macková bola povolaním učiteľka. Veľkým priehrštím odovzdávala žiakom bohaté vedomosti. Pre ľudskosť a čestnosť bola obľúbená vo svojom kolektíve aj v okruhu svojho pôsobenia.

Senior roka aj z radov matičiarov

Ocenenie Senior roka 2011 dostal Milan Rybársky, člen Krajskej rady MS Banskobystrického kraja a predseda MO MS v Kremnici. Spolu s dvadsiatimi ďalšími seniormi z celého Slovenska si ocenenie prevzal 12.decembra v Zlatej sále Bojnického zámku.