Hviezdoslavov výtvarný a literárny Stropkov

hviezdoslav

Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Stropkove sa rozhodol oživiť pamiatku jedného z najvýznamnejších slovenských literárnych autorov, klasickú postavu učebníc literatúry, ale aj dlhoročného člena MS Pavla Országha Hviezdoslava a pripomenúť si jeho väzby na naše mesto. S finančným prispením Matice a pod vedením členky výboru MO MS Mgr. Anny Knežovej zrealizoval projekt pod názvom P. O. Hviezdoslav a Stropkov.

Zahraničná návšteva z Londýna zavítala do Jasova

londýn-štvorec

Na pozvanie riaditeľky ZŠ Jasov Alžbety Mačatovej a MO MS v Jasove a Myslave priletela z Londýna zahraničná Slovenka Monika Bennett, ktorá s touto školou spolupracuje už mnoho rokov. Monika Bennett je pôvodom Košičanka, ktorá v Anglicku žije už 11 rokov. V súčasnosti pôsobí na Westmisterskej univerzite v Londýne, kde má na starosti vedecký výskum a diagnostiku v oblastiach dyslexie a porúch učenia.

Hrdielka zneli ľudovou piesňou

Teší nás, že v dnešnej dobe, poznačenej rýchlym tempom života a cudzou modernou hudbou slovenská ľudová pieseň má stále svojich interpretov, poslucháčov a milovníkov aj medzi mládežou. Tento jav organizátori jednej z najobľúbenejších súťaží pod názvom Kytička domovine môžu plným právom aj potvrdiť, keď každoročne počet súťažiacich rastie.

Divadlo je dôkazom duchovného života národa

Tento výrok kedysi vyslovil J. W. Goethe. Hodnoty duchovného života v akýchkoľvek formách si aj my Slováci odnepamäti chránime, rozvíjame a zveľaďujeme, čím sa zaraďujeme medzi vyspelé kultúrne národy. Súčasná ekonomická a finančná kríza neprospieva k rozvoju kultúrneho života. Napriek tomu kultúra u nás žije, žijú aj profesionálne a ochotnícke divadlá a herci hrajú. Takisto aj ochotnícke divadlo v Zborove, ktoré prešlo mnohými peripetiami – od vzniku cez útlm, zánik až po znovuzrodenie. O ...