Hradné kulisy hostili tentoraz aj Verdiho


divadlo - štvorecZvolenská slávnosť divadla vydarene zaknihovala svoj štyridsiaty ročník

Hradné kulisy hostili tentoraz aj Verdiho

Dagmar JORDOVÁ – Foto: autorka

Zámocké hry zvolenské sa v tomto roku prehupli do svojho 40. jubilejného ročníka. Činoherná časť uviedla premiéru hry Henricha Leška a Mareka Maďariča Prekliaty básnik v naštudovaní hercov Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a operná časť Macbetha v podaní Štátnej opery v Banskej Bystrici. Na jeseň, konkrétne 10. októbra, si pripomenieme dvesto rokov od narodenia génia svetovej a najmä talianskej opery Giuseppe Verdiho.

Zomrel vynikajúci slovenský režisér Jozef Bednárik


Bednárik - štvorecZomrel vynikajúci slovenský režisér Jozef Bednárik

Prinavrátil divadlu jeho pôvodný zmysel

Milan POLÁK – Foto: zdroj - internet

Tvorca originálnych, jedinečných a sugestívnych divadelných i televíznych inscenácií zapíše sa do dejín našich dramatických umení ako osobnosť, ktorá sa usilovala po celý svoj tvorivý život prinavrátiť divadlu jeho pôvodný zmysel, cieľ a miesto v spoločnosti. Vytváral divadlo ľudové, apelatívne, myšlienkovo výrazné, schopné osloviť až šokovať diváka, a to so zámerom nadviazať s ním bezprostredný kontakt a všetkými prostriedkami vtiahnuť ho do deja,  privolať ho k spolupráci na dotvorení jeho posolstva.

Sokolstvo v bojoch o Slovensko


Sokoli Slovenska - štvorecŤaženie mladých proti maďarským boľševikom

Sokolstvo v bojoch o Slovensko

Vojtech KÁRPÁTY

Novovzniknuté Česko-Slovensko začalo hneď v prvých mesiacoch svojej existencie s budovaním vlastnej armády, ktorej personálnym základom sa mala stať revolučná československá armáda v zahraničí – Československé légie v Rusku, v Taliansku a vo Francúzsku. Návrat legionárov sa však z rôznych dôvodov komplikoval a trval až do roku 1920. V čase vyhlásenia Č-SR mala nová republika na svojom území k dispozícii armádu v sile 180 tisíc mužov z dvanástich odvodových ročníkov (1887 – 1898). A tu zohralo svoju úlohu sokolské hnutie na Slovensku.

Však sa nám ty poddáš, ruina!


Piff štvorecPred šesťdesiatimi rokmi sa začala obnova Bratislavského hradu

Však sa nám ty poddáš, ruina!

Text Ján ČOMAJ – Foto archív SNN, kresba Alfred Piffl

V septembri v roku 1953, po smrti Stalina a Gottwalda, v trochu uvoľnenejšej atmosfére profesor architektúry, historik a archeológ Alfred Piffl za pomoci vplyvných osobností presvedčil ústredný výbor komunistov a štátne orgány v Bratislave o potrebe rekonštrukcie Bratislavského hradu a s hŕstkou nadšencov sa dal do práce. Zavŕšil prieskum areálu a vypracoval projekt stavebnej obnovy paláca a okolitých budov. Profesora Piffla sme v našej rubrike Osobnosti Slovenska predstavili vlani, dnes sa venujme jeho veľkolepej myšlienke obnovy Hradu – pri 60. výročí začatia prác.

Miroslav BIELIK: Získať prestíž, združovať tvorcov, čeliť neusporiadanej slobode


Bielik Miroslav - štvorecNový predseda Spolku slovenských spisovateľov – básnik a prozaik Miroslav Bielik

Získať prestíž, združovať tvorcov, čeliť neusporiadanej slobode

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: autor

Po dlhom období nastali vo volených orgánoch Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ktorý sa dovoláva  nadväznosti tradície spolku založeného v roku 1923, výrazné zmeny vo vedení, v predstavenstve a v kontrolnej komisii: je to jasný výraz nielen úplne nových pomerov, ale aj nových požiadaviek. V septembri sa má začať spolkový život a činnosť jednotlivých spolkových štruktúr novou energiou. Platí to aj pre spolkové médiá... O rozhovor sme požiadali nového predsedu spolku a dlhoročného člena Matice slovenskej Miroslava BIELIKA.

Čo je pre nového predsedu úplne prvoradé?

Úplne prvoradých je viac úloh, ktoré v krízovej situácii SSS musím riešiť naraz spolu s predstavenstvom, tajomníkom i čestnými predsedami, podpredsedami, tajomníkmi regionálnych odbočiek a ďalšími grémiami, komisiami a v súčasnosti aj so spisovateľskou asociáciou AOSS, Literárnym fondom a s porozumením štátnych orgánov, osobitne s Ministerstvom kultúry SR, v spolupráci s Maticou slovenskou, Literárnym informačným centrom (LIC), Národným osvetovým centrom (NOC). Ide o revitalizáciu členskej základne, činnosti spolku na všetkých úrovniach, opätovné získanie dôvery a vážnosti i spoločenskej prestíže spisovateľského stavu. 

Konšpiračné teórie


KALISKÝ-HRONSKÝSEBAOBRANA

Konšpiračné teórie

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Na Slovensku pôsobiaci a z neverejných zdrojov financovaný Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s maďarským Political Capital Institute uskutočnili prieskum konšpiračných stereotypov na Slovensku. Podľa prieskumu vraj až 63 percent respondentov sa priklonilo k presvedčeniu, že našu krajinu neriadi vláda, mnohí z nich však nevedia povedať, kto tu vlastne ťahá za nitky. Štvrtina opýtaných s tvrdením nesúhlasí a 12 percent nevedelo odpovedať vôbec. Na otázky odpovedalo v júli 2013 tisíc dospelých respondentov.

Mäkká deka na tvrdú živnostnícku pričňu?


Licencie namiesto platenia daní a odvodov – slovenská pravica ponúka ďalšiu chiméru

Mäkká deka na tvrdú živnostnícku pričňu?

Ivan Brožík – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Platenie daní nevonia asi každému, nielen živnostníkom. Ich neplatenie sa napríklad v USA považuje za druhý najťažší zločin hneď po vražde. Z daní by nám mal štát zabezpečiť služby. Ako o ne prísť a platiť si vzdelanie či služby zdravotníctva v plnej výške zo svojho nám teraz ukazuje SDKÚ. Znie to pekne. V prípade schválenia návrhu poslanca Ivana Štefanca nebudem musieť ako živnostník mesačne myslieť na platenie povinných odvodov, v marci pokojne môžem zabudnúť na daňový úrad; mäkká deka na tvrdej živnostníckej prični?

Desaťtisíce seniorov nevládzu splácať úvery


exekútor - štvorecExekútori nebudú môcť dôchodcom siahnuť na životné minimum

Desaťtisíce seniorov nevládzu splácať úvery

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

Od prvého novembra tohto roku budú mať dôchodcovia garantované, že aj keď sa bude voči nim viesť exekučné konanie, každý mesiac im zostane najmenej celá suma životného minima. Vyplýva to z návrhu zmeny nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorý v júli vláda schválila. „Účelom navrhovanej úpravy je zvýšiť základnú sumu, ktorú nemožno poberateľom dôchodkových dávok zraziť na sto percent životného minima,“ píše sa v predkladacej správe návrhu.

J.K.VIKTORIN - Vyzýval Slovákov k národnej svornosti


Viktorin - štvorecNárodný buditeľ Jozef Karol Viktorin celý život aktívne podporoval Maticu slovenskú

Vyzýval Slovákov k národnej svornosti

Text a ilustrácie: Helena RUSNÁKOVÁ

Jozef Karol Viktorin patrí k tým slovenským národným buditeľom, ktorí veľkú časť svojho života prežili mimo slovenského prostredia – v Budíne a vo Vyšehrade. Napriek tomu významne prispel k rozvoju slovenského národného a kultúrneho života. Pochádzal z rodiny moravského roľníka a grófskeho záhradníka. Narodil sa 12. marca 1822 v Zavare, vyštudoval teológiu v trnavskom biskupskom seminári a v roku 1847 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Senici a v Trstíne.

Nedovidia si od nosa...


VŠIMLI SME SI

Nedovidia si od nosa...

Rudolf SLEZÁK

Keď čítam alebo počúvam naše médiá, čo publikujú o veľkej ruskej krajine, mám z toho pocit, akoby nás mali zaujímať iba protiputinovské protesty alebo udalosti súvisiace s Pussy Riot. Akoby vo väčšine našich médií sedela postavička, ktorej dal Anatol France vo svojom Ostrove tučniakov meno Fulgencius Tapir.