Prečo oslavujeme hody


KERNÝ webSPOZA OPONY

Prečo s rodinou oslavujeme hody

Dušan D. KERNÝ

Slovenskom sa valí vlna všelijakých letných osláv, spojených s najrozmanitejšími sviatkami. Aj v mojom rodnom meste, kde mám dokonca – zatiaľ neoznačený – rodný dom práve tak, ako ho tam má známy spisovateľ literatúry faktu Ivan Szabo – obaja ho máme na rovnakej Bernolákovej ulici. Szaba som tam nestretol, túlal sa kdesi po Užhorode...Naše hodové stretnutie sa koná pri príležitosti vysviacky Kostola sv. Ignáca z Loyoly. Najsilnejší zážitok nespočíva však vo fotografovaní, ktorého bolo nemálo, ale v tom, čo sa nedá zobraziť– a to sú spomienky. Spomienky, ktoré držia dovedna rodiny. Je to neuveriteľná sila pamäti, sila spomienok nielen na zašlé časy, ale najmä na rodinu. Sila spomienok drží dovedna ľudí, ktorí sa roky nevideli a žijú ďaleko od seba. Rozprávajú sa totiž rodinné dejiny – malá súčasť veľkých dejín. Ale sú to také dejiny, ktoré nás formujú.