SLOVO O SLOVENSKU 18


BANČEJ webSLOVO O SLOVENSKU

Maroš M. BANČEJ

Písal sa rok 1980, začiatok skúšobného obdobia a my ako študenti vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave sme sa v jeden víkend rozhodli, že si prevetráme skriptami unavené hlavy vychádzkou niekam do májovej prírody. Žreb padol na hrad Devín. Keď sme predpoludním stáli na parkovisku pod majestátnym hradným bralom, boli sme jednoducho očarení tým zvláštnym kúzlom miesta, ktoré bolo po stáročia kamenným svedkom míľnikov našej histórie. Na druhej strane sme však boli aj trochu neistí z plotov, na ktorých sa ježil ostnatý drôt, zo strážnych veží a všadeprítomných tabuliek oznamujúcich zákaz vstupu do pohraničného pásma. Hrad bol pre verejnosť uzavretý, no študentská duša sa nedá len tak ľahko odradiť. Našli sme si nenápadné miestečko, kade sa dalo prešmyknúť, a o chvíľu sme už stáli na najvyššom bode hradného kopca.

Mladá Matica reaguje na stav v Matici


Vyhlásenie Mladej Matice k situácii v MS


Výbor Mladej Matice s narastajúcim údivom a počudovaním sleduje, koľko energie vynakladajú rôzne matičné frakcie vo výbore MS a mimo neho na svoje vzájomné atakovanie a rozvíjanie nezmyselných vnútorných sporov namiesto toho, aby tieto sily venovali na hľadanie vzájomného kompromisu a pozdvihnutie zneucteného mena Matice slovenskej z nedávnych minulých rokov!

Zatajujú sa v Matici informácie?


logo-maticaČlenské ústredie Matice slovenskej odmieta obvinenia

Zatajujú sa v Matici informácie? 

(red)

"My členovia výboru MS dôrazne protestujeme proti dlhodobému porušovaniu stanov MS a uznesení výboru MS, ktoré sa v uplynulých dňoch opäť prejavilo zatajením či neuvedením bodu 8) schváleného Volebného poriadku pre voľby na valnom zhromaždení Matice slovenskej v Martine 18. až 19. októbra 2013 v liste zaslanom Členským ústredím MS miestnym, záujmovým a vedeckým odborom a odborom Mladá Matica. Tento kľúčový bod Volebného poriadku bol schválený v znení: ´kAndidáti na kandidačných listinách A, B, C, D, ak sú registrovaní ako spolupracovníci Štátnej bezpečnosti, môžu kandidovať iba v prípade, ak súd rozhodne, že so štátnou bezpečnosťou nespolupracovali.´

Historické mapy Slovákov ako vhodná ozdoba kancelárií i domácností


slovenska vlajka 2 štvorecV kanceláriách nájdeme kadečo od čínskych drakov až po austrálske bumerangy

Historické mapy Slovákov ako vhodná ozdoba kancelárií i domácností

Zhováral sa Peter MOKROŇ – Foto: archív SNN

Podpora slovenského vlastenectva, pripomienka našich koreňov, veľkých Slovákov v histórii národa. Snaha spopularizovať a prebudiť v ľuďoch záujem o slovenské dejiny. Toto sú hlavné motívy slovenského portálu SLOVIA.SK. Jeho autora Richarda HIADLOVSKÉHO sme požiadali o rozhovor.

Lukratívne posty majú svojich vyvolencov


Mimovládny sektor zaujal pozíciu tieňovej vlády

Lukratívne posty majú svojich vyvolencov

Eva ZELENAYOVÁ

Diplomatické posty odjakživa vzbudzujú záujem i závisť verejnosti. Jednak pre ich spoločenskú prestíž a jednak pre  nadpriemerne honorovanú činnosť. Byť v diplomatickej službe znamená oddať všetky schopnosti dobrej reprezentácii štátu. Na stránkach ministerstva zahraničných vecí je takmer nemožné nájsť voľné miesta do diplomacie, aj keď sa objavujú informácie o úspešne vykonaných výberových konaniach na obsadenie zahraničných misií. Žeby klientelizmus? Na malom Slovensku to vari ani inak nemôže byť.

Slovensko nebolo len slamkou v požiari


vojna štvorecSkutočnosti o veľkej vojne, na ktoré by sme nemali zabudnúť

Slovensko nebolo len slamkou v požiari

Ján ČOMAJ - Foto: Emil SEMANCO

Obe svetové vojny sa udiali v jednom storočí, dokonca v rozpätí približne tridsiatich rokov, obe boli pokusom o novú deľbu sveta, kolónií, satelitov a sfér vplyvu, a tá druhá bola aj výsledkom nevyhnutného stretu dvoch kvázi socialistických ideí – boľševickej v obrovskom Rusku a národnosocialistickej v Nemecku. Predchádzal im pakt o neútočení medzi oboma hegemónmi konfliktu, ktorý ani jedna strana nebrala vážne.

Sme svedkami toho, že aj „svedomie národa“ je bez svedomia?!


Murín Gustáv štvorecSpor o budovu Domu spisovateľov má nielen morálne, ale aj finančné pozadie

Sme svedkami toho, že aj „svedomie národa“ je bez svedomia?!

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: autor

„Keby vedenie spisovateľských organizácií nezbankrotovalo morálne, nemohli by sme my všetci ich pričinením zbankrotovať finančne,“ hovorí vedec a spisovateľ Gustáv Murín. Situácia okolo ekonomických prešľapov v súvislosti s Domom spisovateľov v Bratislave je zrkadlom stavu celej našej spoločnosti. Na úvod vysvetlime, že AOSS je Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, ktorá má budovu v správe aj preto, že jej to umožnila staršia organizácia Spolok spisovateľov Slovenska. Gustáv Murín o tom vie svoje, bol predsedom Slovenského centra PEN, čo je najväčšia celosvetová organizácia literátov zasadzujúcich sa za slobodu slova prejavu, bol aj členom Rady AOSS.

Slovensko je už desať rokov v Európskej únii


eurovalDnes je všetko inak v Bruseli aj v Bratislave, v spoločenstve i v eurozóne

Slovensko je už desať rokov v Európskej únii

Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Deviateho apríla uplynulo desať rokov od rozhodujúcich udalostí historického významu, keď Európsky parlament schválil prijatie Slovenskej republiky za člena Európskej únie. Potom zmluvu o pristúpení schválili všetci vtedajší členovia EÚ – európska pätnástka – a zároveň ju schválilo aj všetkých desať pristupujúcich štátov.

Záhada na oltári odpílených hláv


VŠIMLI SME SI

Záhada na oltári odpílených hláv

Eva ZELENAYOVÁ

Reštaurátori v Levoči dokončili v Chráme sv. Jakuba kompletný prieskum hlavného oltára od Majstra Pavla a sú pripravení na jeho rozsiahlu renováciu. Počas prieskumných prác si všimli, že hlavy apoštolov v predele oltára znázorňujúceho Poslednú večeru boli odpílené. Vraj najčítanejší denník v tejto súvislosti uviedol, že záhadu sôch pomohol vylúštiť Leonardo da Vinci. A ďalej, že hlavy odpílili preto, lebo lipové drevo, z ktorého je oltár zhotovený, časom pracuje, ale po uvarení v čistej vode zväčší svoj objem o osem percent. Pravdepodobne to bol dôvod „úpravy“ hláv. Zabránilo sa tým najmä praskaniu tvárí.

Google na slovenskú nôtu


Digitalizácia štvorecNový internetový projekt sa zameria na kultúru a tradície Slovenska

Google na slovenskú nôtu

Alexander GOCZ – Foto: archív

Každý užívateľ internetu pozná vyhľadávač Google. Vníma ho ako praktickú pomôcku, ktorá mu nájde za okamih akýkoľvek údaj. Od dátumu a miesta narodenia trebárs Pavla Dobšinského, cez základné údaje o Tibete, až po odchody a príchody vlakov. To, že vznikol nový projekt zameraný na slovenské kultúrne dedičstvo, neomylne signalizoval najprv Jánošík na titulnej stránke vyhľadávača Google a nedávno Adam František Kollár, slovenský vzdelanec, ktorý mal veľký podiel na školských reformách osvietenej panovníčky Márie Terézie.