Severokórejské vojnové bubny alebo bubliny


kim čong gum štvorecNa rozdelenom Kórejskom polostrove sa rozohrala ďalšia nebezpečná partia

Severokórejské vojnové bubny alebo bubliny

Peter JÁNOŠÍK

Akoby si Severná Kórea v ostatných dňoch predplatila palcové titulky vo všetkých svetových médiách. Na Kórejskom polostrove sa rozohrala ďalšia, ťažko zrozumiteľná, ale každopádne pozoruhodná partia. Nie je úplne jasné, o čo v nej kľúčovým hráčom vlastne ide, ale celý svet so zatajeným dychom sleduje, ako sa to skončí. Násilne rozdelené územie je od začiatku päťdesiatych rokov v chronickom vojnovom stave a stať sa tu môže čokoľvek.

Nicolás Maduro pôjde v Chávezovej línii


Nový venezuelský prezident bol najprv vodičom autobusu až neskôr odborárom

Nicolás Maduro pôjde v Chávezovej línii

Peter JÁNOŠÍK

Priaznivci nedávno zosnulého venezuelského prezidenta Huga Cháveza sú spokojní. Venezuela sa bude poberať cestou, ktorú tento vizionár socializmu 21. storočia určil svojím štrnásťročným vládnutím. Jeho nástupcom sa stal Nicolás Maduro, ktorého si ako svojho lojálneho nástupcu Hugo Chávez vybral. Volebná účasť dosiahla takmer 79 percent z bezmála devätnástich miliónov oprávnených voličov.

Národ si zaslúži poznať vlastné dejiny


Hrnko štvorecKam sme sa to dopracovali, alebo príbehy z dnešného Slovenska

Národ si zaslúži poznať vlastné dejiny

Anton HRNKO – Karikatúra: Peter GOSSANYI

Rok 1992 nebol ľahký. Slovensko nezadržateľne smerovalo k národnej a štátnej zvrchovanosti. Nie všetci sa však s tým zmierili. Významná časť slovenskej humanitnej inteligencie a najmä novinárskej obce sa postavila zúrivo proti. Jeden novinár odpor proti osamostatňovaniu Slovenska prejavil aj tým, že sa nechal zaradiť na kandidátsku listinu Strany maďarskej koalície, ktorej značná časť predstaviteľov vždy mala problémy s lojalitou voči Slovenskej republike a jej územnej celistvosti.

Zostanú na matičnú činnosť iba spomienky?


Dom Matice slovenskej v Komárne sa ocitol vo vážnych existenčných problémoch

Zostanú na matičnú činnosť iba spomienky?

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

Z ešte marcového webu ahoj Komárno som sa dozvedel, že D MS Komárno má veľké nedoplatky za kúrenie a eventuálne mu hrozí exekúcia. Je D MS Komárno za vodou, teda sú vyriešené ekonomické problémy na jeho prevádzku? S touto otázkou sme prišli za riaditeľom Domu Matice slovenskej v Komárne Jozefom Česnekom. Nie, ale je to trochu komplikovanejšie, aby som vedel jednoznačne odpovedať.

Dôkaz politickej zrelosti štúrovskej generácie


štúr štvorecŽiadosti slovenského národa – jeden z vrcholov emancipácie

Dôkaz politickej zrelosti štúrovskej generácie

Ján ČOMAJ

Pred 165 rokmi – 10. mája 1948 sa na podnet Janka Francisciho a Štefana Marka Daxnera v Liptovskom Mikuláši zišli predstavitelia mladej  revolučnej generácie slovenských vlastencov a prijali národný politický manifest, ktorý sa do národných dejín zapísal ako Žiadosti slovenského národa alebo aj Mikulášske žiadosti. Bol to dovtedy najúplnejší, najzrelší a v európskych reláciách výrazne demokratický program, predstava o politickom systéme monarchie i súpis nevyhnutných požiadaviek na jeho naplnenie.

Otvorený listom členom Matice


logo-maticaOtvorený listom členom Matice

Igor Kovačovič - Ilustračné foto: archív

podpredseda výboru Matice slovenskej

Vážený predseda, predsedníčka miestneho, záujmového a vedeckého odboru Matice slovenskej, vážený delegát, delegátka Valného zhromaždenia MS, keďže v matičnom prostredí zaviedli ostrú cenzúru a názory a stanoviská členov Výboru MS sú zo strany predsedu MS hrubo prekrúcané, je našou povinnosťou formou otvoreného listu informovať matičnú verejnosť o skutočnostiach, ktoré nastali na poslednom zasadnutí Výboru Matice slovenskej, o ich príčinách a následkoch.

Národniari


POZNÁMKA

Národniari

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Predsedníctvo SNS už v zápisnici o uznesení z 10. januára 2013 vzalo na vedomie „informáciu o vážnej ekonomickej situácii SNS a úverovom vzťahu voči Privat banke“. Súčasťou zápisnice je konštatovanie, že predsedníctvo berie na vedomie informáciu o skutočnosti, že úverový vzťah zabezpečí čestný predseda strany Ján Slota. V zápisnici je aj informácia, podľa ktorej strane poskytol pôžičku vo výške 31 tisíc eur jej súčasný predseda Andrej Danko. Tieto informácie však Danko nepotvrdil s odôvodnením, že ide o interné záležitosti strany.

3 otázky pre: PhDr. Petra Suska, riaditeľa tlačového odboru MZVaEZ SR


susko023 otázky pre: PhDr. Petra Suska,  riaditeľa tlačového odboru MZVaEZ SR

Slovensko je pri silnom jadre Únie

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

● Pripomíname si výročie vstupu SR do EÚ – s odstupom rokov – čo to pre našu republiku znamená?

Členstvo v Únii bolo a je pre Slovensko prínosom. Občania Slovenskej republiky môžu slobodne cestovať po Európe, študovať aj podnikať v ostatných členských štátoch. Členstvo v Únii tiež znamená niesť zodpovednosť. Hoci hodnotiť nás musia naši európski partneri, nazdávame sa, že Slovensko sa zhostilo aj tejto úlohy veľmi poctivo. Splnili sme záväzky z prístupovej zmluvy, nebojíme sa vysloviť svoj názor a môžeme konštatovať, že dnes sa Slovensko pohybuje bližšie pri jadre Únie než mnohé „staré“ členské krajiny.

Prečo sa stále oprašujú amnestie...


zelenayová webPOZNÁMKA

Prečo sa stále oprašujú amnestie...

Eva ZELENAYOVÁ

Zatiaľ čo Iveta Radičová cestuje po Európe a vraj odovzdáva svoje vedomosti, na Slovensku ju má nahradiť kniha rozhovorov, ktorú spracovala jej dvorná novinárka Ľuba Lesná. Radičová robí „drahoty“ a tvrdí, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpi a nebude znova kandidovať v prezidentských voľbách. Ale je známe, že vie vyhovieť „prosbám“, ak ide o „blaho ľudu“. A tak sa dá s istotou očakávať, že ak pravica nebude mať spoločného kandidáta voči ľavicovému, napríklad Ficovi, Radičová sa rada obetuje.

Začína sa súmrak oligarchov?


MICHELKOKOMENTÁR

Začína sa súmrak oligarchov?

Roman MICHELKO

Ekonomická kríza má aj svoje pozitívne dôsledky. Systém, ktorý sa tu od konca sedemdesiatych rokov budoval, sa ocitol pred kolapsom a dejú sa veci pred niekoľkými rokmi či mesiacmi nepredstaviteľné. Na začiatku ekonomickej krízy išlo všetko ešte v starých koľajach. Megazlyhanie bankárov sa sanovalo z verejných zdrojov. Najbohatší , ktorí vedeli, aká je ich sila, si zobrali politikov ako rukojemníkov a tí len poslušne plnili ich zadania. My všetci, najmä však čoraz viac decimovaná stredná vrstva, sme sa poskladali a zachránili banky, aby si už o rok veľkopodvodníci z finančného sektora znova vyplácali svoje astronomické bonusy.