SLOVO O SLOVENSKU 17


SEMANCOSLOVO O SLOVENSKU

Emil SEMANCO

Od čias, keď vznikala Republika a Koridor, prežili sme s Otom Baloghom neuveriteľne veľa, azda polovicu profesijného života, a tak trochu sme si cez srdce, ktoré bilo pre spoločnú vec, videli aj do súkromia. Žil pre novinárčinu a pre svoje deti. Aj v národných novinách, hoci už bol chorý a po operáciách, krotili sme jeho hrmotný hlas, keď chcel pomenovať krivdy a problémy, o ktorých chcel písať...

SLOVO O SLOVENSKU 16


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Tieto noviny vyšli 27. 4. 2013 – presne stotridsať rokov minulo, čo uhorský snem v roku 1883 prijal zákon o úžere. Neprimerane veľkým úrokom sa venovala jurisdikcia monarchie už dávno, posledne v roku 1877, keď štát povolil úrok osem percent ročne, teraz bol však prísne normatívny, s vyvodzovaním dôsledkov za porušenie – vysoké peňažné tresty a rok väzenia – a  zákon musel obecný hlásnik každý rok prečítať pred celou dedinou v jazyku, ktorým sa v obci prevažne hovorilo.

Novinky v našich peňaženkách


Novinky v našich peňaženkách

Ivan BROŽÍK

Európa bola mladá krásna bohyňa. Jej krása zlákala aj samotného Dia. Napokon, netreba sa vracať až do čias antiky. Stačí navštíviť niektoré z popredných európskych múzeí, či siahnuť do knižnice a začítať sa. Moderný Európan by mal z času na čas zabrúsiť aj na stránky európskych inštitúcií, kde je možnosť dozvedieť sa veľa o mnohom, čo sa nás vlastne denne dotýka.

Výtvarné umenie v službách Matice slovenskej


logo-maticaPaleta a talent J. B. Klemensa a P. M. Bohúňa pozdvihovali národné hnutie

Výtvarné umenie v službách Matice slovenskej

Rastislav MOLDA – Foto: archív SNN

Už od začiatku pôsobenia Matice slovenskej bola s jej aktivitami úzko spätá umelecká činnosť. Medzi zakladajúcich členov Matice nepatrili iba umelci, ktorí na prezentáciu svojho talentu potrebovali atrament a pero, ale i takí, ktorí museli mať plátno a farby. K tým treba na prvé miesto zaradiť akademických maliarov Jozefa Božetecha Klemensa a Petra Michala Bohúňa.

Obrovský balík peňazí je príliš veľké lákadlo


Digitalizácia štvorecPri digitalizácii kultúrneho dedičstva je v hre vyše štyristo miliónov eur

Obrovský balík peňazí je príliš veľké lákadlo

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto – zdroj: www.infolib.sk 

Súkromná firma konzorcium TMG (Tender Media Group) žaluje štát pre porušenie zmluvy na digitalizáciu kultúrneho dedičstva. Zmluvu zrušil bývalý minister kultúry Daniel Krajcer. Pred ním ju podpísal s konzorciom jeho predchodca Marek Maďarič vo svojom prvom funkčnom období v rezorte kultúry. Po opätovnom zvolení do funkcie M. Maďarič zmluvu s konzorciom TMG obnovil. Daniel Krajcer teraz pre to žaluje ministerstvo kultúry. Ministerstvo zasa žaluje neznámeho páchateľa pre stratu doručenky o výpovedi zmluvy s konzorciom TMG.

Spolupráca Matice slovenskej a ÚPN

V súčasnosti treba očistiť pamäť národa Spolupráca Matice slovenskej a ÚPN Peter MULÍK Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč sa začiatkom apríla stretol s novým predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Andrejom Krajňákom. Obe inštitúcie spája uchovávanie pamäti národa. Matica slovenská vníma túto svoju úlohu veľmi zodpovedne – musí byť strážkyňou budovania vlastenectva mladých ľudí, musí rozvíjať tie najlepšie duchovné a národné tradície. Obaja vyjadrili nádej, že Ústavu ...

Milujem Slovensko, cítim sa tu ako doma


rozhlas-ilustrákZo zahraničného vysielania slovenského rozhlasu vyžaruje do sveta pozitívna energia

Milujem Slovensko, cítim sa tu ako doma

Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN

Zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu, dnes RTVS, má dvadsať rokov. V známej obrátenej pyramíde si to pripomenuli zakladajúci i terajší pracovníci dnes šesťjazyčného zahraničného vysielania. Ako prvá sa však ozvala do sveta slovenčina krajanskej redakcie. Kľúčová osobnosť tejto redakcie Ingrid Slaninková je dobre známa aj matičnej a krajanskej verejnosti doslova po celom svete.

Tri námety do diskusie o Matici slovenskej


Dozreli sme pre dnešok alebo ešte len zrieme pre budúcnosť?

Tri námety do diskusie o Matici slovenskej

Ľudovít ŠOMŠÁK – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

V auguste si pripomenieme 150. výročie založenia MS. Stačilo 12 rokov, aby sa stala historickou a morálnou autoritou pre národ. Podnes sú tieto roky žriedlom, z ktorého čerpáme energiu na nabíjanie našich vlasteneckých a morálnych batérií. Veľkí a múdri muži týchto rokov sú už na pravde Božej. Ostala už len pietna spomienka na nich, na dobové dokumenty a predmety v pamätných izbách a múzeách, ale aj duchovné bohatstvo, ktoré je hviezdnou ozdobou prebúdzajúceho sa národa v 19. storočí. Práve preto je legitímne sa pýtať, akí sme dnes, aká je súčasná MS?

Rozpočet ustanovizne na tento rok už v máji


logo-maticaČlenovia výboru prijali nové podmienky pre voľbu funkcionárov v Matici

Rozpočet ustanovizne na tento rok už v máji

(rr) - Foto: archív SNN

Výbor Matice slovenskej (MS) na svojom aprílovom zasadnutí rokoval o rozpočte Matice slovenskej na rok 2013,ako aj o pripravovanom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 18.-19. októbra. Rozpočet na rok 2013 zatiaľ neprijali. Výbor schválil finančnú komisiu na prípravu rozpočtu. Do 15. mája má predložiť finálny návrh financovania Matice.