Prvá Slovenská republika v moderných dejinách


Slovenský štát pečať 1.SRNemôžeme zabúdať na obdobia, keď mali Slováci svoj štát

Peter SLIACKY

 

Štrnásteho marca 1939 bol v Bratislave počas zasadnutia Slovenského snemu vyhlásený prvý Slovenský štát. Snem najskôr prijal demisiu autonómnej vlády Karola Sidora a neskôr Jozef Tiso oboznámil poslancov s rokovaniami v Berlíne. Po jeho prednese sa 57 prítomných poslancov jednohlasne vyjadrilo za vznik Slovenského štátu postavením sa zo svojho miesta.

Havlova pirueta, Klausov omyl a naše rozhodnutie


Na začiatku sme mali na Slovensku neporovnateľne horšiu situáciu ako Česi

 Napriek kríze, marazmu, aféram, úplatkom... patríme k hornej štvrtine krajín na našej planéte. To je prinajmenšom povzbudivé konštatovanie. Sotva si to mysleli autori katastrofických scenárov v dňoch, keď sa lámal chlieb. K tým časom sa chcem vrátiť. Nie ako historik ani národohospodár. Len ako jeden z vás, ktorý mal iba náhodou možnosť byť bližšie pri tom.

Slováci, kde sú naše korene


K prameňom najstaršej histórie Slovenska, približne od roku 3000 pred Kristom

Cyril a jeho učeníciS takýmto provokujúcim titulkom vyšla vo vydavateľstve Eko-konzult v roku 2010 kniha zahraničného Slováka C. A. Hromníka. Kniha má 193 strán a je súborom esejí a článkov, ktoré autor uverejnil v poslednom desaťročí k tejto téme v zahraničných odborných časopisoch. Hoci články boli napísané populárnym štýlom, autor sa aj tu dôsledne pridržiaval vedeckej exaktnej argumentácie. 

Musíme zachovať národnú identitu Slovákov

slovenská inteligenciaDňa 9. decemebra 2011 sa v budove bratislavskej Ekonomickej univerzity konala jubilejná konferencia Združení slovenskej inteligencie s názvom: Národný štát v procese globalizácie. Na konferencie sa zúčastnilo vyše 300 predstaviteľov slovenskej inteligencie. Ako pre SNN uviedol organizátor podujatia V. Hornáček, práve táto konferencia je prelomová, nakoľko sa odovzdáva štafeta zápasu za ochranu slovenských štátnych záujmov mladšej vekovej generácii. 

Rozchod Slovákov s Čechmi obdivoval svet , SNN 47

Spomienky poslanca Federálneho zhromaždenia ČSFR Jánaznak ČSFR SMOLCA - I. časť

Deň 17. júl 1992 – Slovenská národná rada vyhlásila Deklaráciu o zvrchovanosti slovenského národa. Dnes jeto oprávnene pamätný, sviatočný deň. Významné historické udalosti si každý národ pripomína a patrične ich aj ctí a oslavuje. Už Štúr upozorňoval, že národ bez historických vedomostí o sebe a svojich predkoch sa stane „hromádkou koží otrockých“

Prezident Havel nemal „Mečára“ rád, SNN 48-49


vaclav havel

Spomienky poslanca Federálneho zhromaždenia ČSFR Jána SMOLCA – II. časť

Milan Šimečka, Čech žijúci na Slovensku, od novembra 1989 presviedčal Václava Havla, že je potrebné, aby sa vytvorili dve republiky s čo najväčším stupňom vlastnej suverenity. Havel návrhy jedným uchom počúval a druhým vypúšťal von.

Záhady dvoch veľkomoravských hrobov

Našu odbornú i čitateľskú verejnosť eminentne zaujíma, kde a kedy vlastne zomrel veľkomoravský arcibiskup Metod a kde bol pochovaný?  Autor Igor Kišš nie je profesiou historik ani archeológ, a evanjelický teológ. Otázkami našej dávnej histórie sa však intenzívne zaoberá a po podrobnom skúmaní mnohých štúdií archeológov a výsledkov bádania  sumarizuje poznatky o tomto probléme v nasledujúcich riadkoch.