Nitriansky kraj pred príchodom Jaguaru optimalizuje študijné odbory

Na snímke montážna linka v závode automobilky Jaguar Land Rover v meste Solihull vo Veľkej Británii. Foto: TASR/Michal Svítok

Nitra 7. apríla (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude aj v tomto roku pokračovať v modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a usilovať sa pružne reagovať na nastupujúce trendy. Podľa predsedu NSK Milana Belicu je povinnosťou samosprávneho kraja ako zriaďovateľa stredných odborných škôl na území kraja pripraviť dostatok kvalifikovaných absolventov pre britskú automobilku Jaguar Land Rover, ktorá plánuje v priemyselnom parku v Nitre vytvoriť do 4000 pracovných príležitostí. Ďalšie tisíce pracovných miest vzniknú v existujúcich i v nových subdodávateľských a logistických firmách.

"Takáto obrovská investícia výrazne ovplyvní ekonomické i podnikateľské prostredie v našom regióne, prispeje k poklesu nezamestnanosti a rozvoju ekonomiky kraja. Nezanedbateľné budú aj jej prínosy v sociálnej sfére," povedal Belica.

NSK optimalizoval študijné i učebné odbory, zároveň vybudoval deväť centier odborného vzdelávania a prípravy. Sústreďuje do nich potrebné personálne i materiálne kapacity a moderné technológie. "Ďalších päť centier budujeme, čím sme najúspešnejším zo všetkých samosprávnych krajov SR," povedal Belica. Na školský rok 2015/2016 uzavrelo zmluvy o duálnom vzdelávaní so siedmimi strednými odbornými školami 25 zamestnávateľov pre 103 žiakov. K 1. septembru tohto roka žiada o vydanie oprávnenia na poskytovanie praktického vyučovania pre žiakov stredných odborných škôl ďalších 20 zamestnávateľov. Na príprave pracovných síl pre trh práce sú školy pripravené podieľať sa aj formou rekvalifikačných kurzov.

V minulom roku NSK zo svojho rozpočtu financoval rekonštrukciu Spojenej školy na Slančíkovej ulici v Nitre vo výške 1,47 milióna eur. Školy získali 21 nových automobilov. V predchádzajúcom školskom roku stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK realizovali 261 projektov s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške takmer 7,25 milióna eur, pričom NSK sa na ich spolufinancovaní podieľal sumou vyššou ako 360.000 eur.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR