Ako dlho ešte?


REFLEXIA

Ako dlho ešte?

Ivan BROŽÍK

Čech Ivo Antušek nie je nijaký rýchlokvasený novinár, veď spolu s rodičmi prežil aj hrôzy koncentračných táborov. Keď som si prečítal jeho úvahu Morálka a peniaze, pochopil som, aké prázdne a falošné je moralizovanie v slovenských médiách... Nie tak dávno prepukla u našich susedov tzv. náchodská aféra. V skratke: išlo o obchod s pornografickými fotografiami maloletých dievčat a chlapcov. Verejnosť – väčšinová mienka – aktérov a organizátorov tohto obchodu odsúdila. Svoje im vymeral aj súd, veď „pálky“ za „ohrozovanie mravného vývoja a výchovy mládeže“ sú väčšinou nekompromisné a tvrdo postihujú vinníkov. Antušek pripomína, že právo sa naozaj pousilovalo, a tí, ktorí patria za mreže, sa za mreže aj dostali. Pýta sa, ako je to s morálkou všeobecne.

Výkrik smädného v spúšti nášho školstva


škola - ilustrákDo školstva za pedagógov by mala ísť intelektuálna elita, výkvet nášho národa

Výkrik smädného v spúšti nášho školstva

Peter KOZOLKA – Foto: archív SNN

Vo verejnej mienke v poslednom čase zarezonovala správa o výsledkoch slovenského školstva po medzinárodnom testovaní. Bola viac ako znepokojujúca. K tým, čo sa na týchto nelichotivých výsledkoch podpísali, čo ich vlastne produkujú, by sa najradšej neprihlásil nikto, tí rafinovanejší sa tvária podľa známeho: ja nič ja muzikant, tí naivnejší sú nemilo prekvapení.

Ľudia v špine


SEBAOBRANA

Ľudia v špine

(rkh)

Na Slovensku žije približne stotridsaťtisíc ľudí v podmienkach, ktoré veľmi negatívne ovplyvňujú ich zdravotný stav. Nízka úroveň hygieny spôsobená absenciou infraštruktúry, kanalizácie a prístupu k pitnej vode má priamy vplyv na šírenie infekčných ochorení. Nízka vzdelanostná úroveň prehlbuje bariéry pri získavaní informácií o negatívnych vplyvoch rôznych faktorov na zdravie a obyvatelia týchto lokalít majú dokázateľne zhoršený prístup k zdravotnej starostlivosti.

Každý športovec je istým spôsobom aj vyslancom svojho štátu


Gantnerová - štvorecSlovenská výprava je už v dejisku zimnej olympiády v ruskom Soči

Každý športovec je istým spôsobom aj vyslancom svojho štátu

Roman Kaliský-Hronský, foto: Ľubomír Souček

Slovenskí olympijskí športovci sa 31. januára začali presúvať do ruského mesta Soči, kde sa od 7. do 23. februára budú konať dvadsiate druhé hry zimnej olympiády. Vedúcou slovenskej výpravy je Janka Gantnerová, ktorá vo svojej aktívnej športovej kariére zjazdovej lyžiarky bola historicky prvou slovenskou víťazkou pretekov Svetového pohára a na ZOH 1984 v Sarajeve obsadila piate miesto v zjazde.

  • Naša výprava do Soči nie je veľmi početná. Čo by sa po ZOH dalo z pohľadu slovenských zimných športov označiť za primeraný úspech?

Vo výprave máme šesťdesiatdva športovcov. Približne toľko ľudí je aj v sprievodnej skupine trénerov, masérov, technikov či zdravotného personálu. Ja našim športovcom verím, preto som povedala, že si zo Soči môžeme priniesť možno aj štyri či päť medailí. To by bolo viac, ako sme získali na predchádzajúcich zimných olympijských hrách v kanadskom Vancouveri. Úspechom pre každého športovca je však už umiestnenie na bodovaných miestach.

Zabudli sme na možnosti


VŠIMLI SME SI

Zabudli sme na možnosti

(ib)

Železná opona už dávno padla a s pribúdajúcimi rokmi od tejto udalosti akoby sme prestávali vnímať možnosti, v ktoré sme pred jej pádom dúfali. Veď voľne cestovať predsa nebol jediný cieľ státisícov občanov na našich námestiach. Najmä politika súdržnosti podporuje regióny a mestá z rôznych členských štátov EÚ, aby spoločne pracovali a učili sa od seba navzájom prostredníctvom spoločných programov, projektov a sietí.

Takto o tom naozaj nikde nehovoria


ČO INÍ NEPÍŠU

Pavol Paška sa usiluje prehradiť povodeň hlúposti v médiách

Takto o tom naozaj nikde nehovoria

Ivan BROŽÍK

Samozvaní strážni psi demokracie píšu rozsiahle state o obmedzení ich práva na získavanie informácií; egoprojekčne, narcisticky a inak psychicky naštrbení jednotlivci si teraz lámu hlavu, čo vlastne budú konzumentom svojich pátraní v parlamentnom zákulisí ponúkať? Predseda NR SR Pavol Paška totiž rozhodol, že podmienky na prácu novinárov v slovenskom parlamente budú štandardné – také isté ako vo Viedni, v Berlíne alebo v Bruseli...

Prekážajú už aj slovenské príslovia


slováci v píliši 2Maďarónska etnopolitika na južnom Slovensku nadobúda absurdné rozmery

Prekážajú už aj slovenské príslovia

Ján Černý – Kariktúra: Andrej MIŠANEK

Základné školy vo všetkých kútoch Slovenska v týchto dňoch zapisujú do prvých ročníkov budúcich žiačikov. Každý, kto čo len trochu nazrel do škôl v tomto období, vie, že ich pedagógovia pripravujú slávnostnú výzdobu a k čo najpríťažlivejšiemu vzhľadu a prezentácii sa usilujú pridať tiež čo-to z osvedčených právd, múdrostí a večitej ľudovej skúsenosti. Vždy s cieľom zvýrazniť či zdôrazniť význam vzdelania pre mladého človeka v jeho neskoršom živote.

Rozpočet ustanovizne výbor najskôr schváli až v apríli


logo-maticaZačiatok rozpočtového roka 2014 nebol pre Maticu slovenskú jednoduchý

Rozpočet ustanovizne výbor najskôr schváli až v apríli

Maroš SMOLEC – Foto: archív SNN

Začiatok roka 2014 nebol pre Maticu slovenskú (MS) finančne jednoduchý. V januári meškali výplaty niektorým zamestnancom. Dodávateľské subjekty Matica písomne požiadala o trpezlivosť pri vyplácaní faktúr do konca februára. Národnej ustanovizni chýbali prostriedky na ich úhrady. Predseda MS M. Tkáč o situácii informoval aj výbor MS na jeho januárovom rokovaní.

SLOVO O SLOVENSKU 7 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Zákon je zákon. A zákon treba rešpektovať.  

Dôchodca zo Záhoria dostal nedávno oznámenie, že mu znižujú príspevok v hmotnej núdzi zo šesťdesiatich eur mesačne na desať eur. Dôvod: V októbri si kúpil ojazdené auto za šesťsto eur, čím zmenil svoje majetkové pomery, ale zmenu úradu neoznámil. Dôchodca sa proti rozhodnutiu odvolal. Odboru sociálnych vecí napísal, že o tejto povinnosti nemal zdania, aj keď vie, že neznalosť zákon neospravedlňuje. Poprosil aspoň o zmiernenie postihu, lebo auto potrebujú, manželka je dlhodobo chorá, pravidelne chodí na kontroly a on sám je už vo veku, keď dochádzajú sily. Auto, hoci aj staré a ojazdené, je pre nich nevyhnutnou potrebou.

Zákon je však zákon. Úrad môže jeho odvolaniu vyhovieť po novom preskúmaní majetkových pomerov v ďalšom pol roku, teda po 30. 6. 2014. Dovtedy musia vystačiť s podporou v hmotnej núdzi vo výške desať eur mesačne...

Poklonkovanie zlatému teľaťu bulvár


MACHALAO ČOM JE REČ

Poklonkovanie zlatému teľaťu bulváru

 Drahoslav MACHALA

Médiá na Slovensku, jedno či printové alebo elektronické, dosiahli svetový primát. Vo väčšine západných aj stredoeurópskych krajín je bulvarizácia súčasťou mediálneho sveta. Lenže jej rozsah aj dosah je presne ohraničený a vymedzený trhom a záujmom obyvateľstva. Obvykle sú na celoštátnej úrovni v každej krajine jedny alebo dvoje bulvárne noviny. Lenže Slovensko ako laboratórium všetkých pokusov a experimentov v Európe dospelo do takej úrovne, že sa medzi Tatrami a Dunajom blížime k unikátnemu primátu: k bulvárnej totalite. Okrem vyslovene bulvárnych plátkov, ktoré si ľudia kupujú na čítanie do autobusu aj do vlaku, sa v bulvarizácii predháňajú a súperia v nej aj tzv. mienkotvorné denníky SME a Pravda. Nemôžu totiž zaostať, lebo všemocný trh im diktuje podmienky toho, čo sami založili. V tejto tendencii sú vedenia redakcií schopné zbaviť sa akýchkoľvek zábran, poprieť zmysel vlastnej existencie, teda plnenia úlohy šírenia objektívnych informácií.