SLOVO O SLOVENSKU 17 - 2014


KERNÝ webSLOVO O SLOVENSKU

Dušan D. KERNÝ

Čas medzi Veľkou nocou a májovými sviatkami napĺňa naše dni mnohými stretnutiami. Zrazu si uvedomujeme, že spoločnosť sa rozdeľuje  stále väčšmi. Objavujú sa veci, na ktoré sme neboli pripravení. Zaskočili nás len preto, že pod tlakom problémov dňa sme tisnutí k podenkovosti. Ba priamo k zemi. Všetky sviatky, ku ktorým sa väčšina hlási, nás učia o pravom opaku, hovoria nám o prináležitosti k trvalým hodnotám. Napriek tomu vidíme v politike otvorenú otázku o tom základnom, čo civilizované pomery tvorí – otvorenú otázku o spolunažívaní. V politike sa to nazýva kohabitácia, spôsob, ako rozliční, rôzni či protichodní predstavitelia navzájom vedno vychádzajú, aby to nebolo na škodu ľuďom.

SLOVO O SLOVENSKU 15-16 - 2014


SEMANCOSlovo o Slovensku

Emil SEMANCO

Pôvodne som chcel týchto pár riadkov venovať pozimným radostiam, čaru prebúdzania prírody, kúzlam astronomického slnovratu  a kalendárnych rovnodenností – návratu slnka – najsledovanejšiemu seriálu jarných zázračností, bahniatkam, jahniatkam – veľkonočnej optimistickej symbolike, čo rozmrazí dušu aj toho najväčšieho skuhroša a mrzúta. Veď sotva je čosi silnejšie ako nádej nových životov a zmŕtvychvstania, ktorou je vesna až biblicky povestná... Skrátka, trošku si zaveršovať a aj vám zavinšovať k veľkonočným sviatkom „peknotou nadšený“.  

SLOVO O SLOVENSKU 14 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

 Ján ČOMAJ

Vyšumelo. Napätie je zabudnuté.  Aj druhé voľby zo štyroch tohoročných sú pekných pár dní za nami. Priveľa volieb do roka, aby  dokázali zaujať ľudí, priveľa...  Aj keď  prezidentské, pravdaže,  hrali prím – a tie druhé zvlášť! Máme nového prezidenta. Čo bude zač? To, myslím si, nevie presne  ani on sám. Ukáže čas. Len si svorne prajme, aby nám táto zmena nepriniesla z nijakej možnej strany  napätia, ktoré traumatizujú spoločnosť a znepokojujú ľudí. Jedna skúsenosť stačila!

 

SLOVO O SLOVENSKU 13 - 2014


 SLOVO O SLOVENSKU

 Maroš M. BANČEJ

Je to asi rok, čo som sa zoznámil s Andreasom. Štíhly šesťdesiatnik s postriebrenými vlasmi, ktorý pred niekoľkými rokmi ovdovel. Dospelé deti si založili vlastné rodiny a vietor ich rozvial po svete. Andreas spoznal cez sociálnu sieť vitálnu päťdesiatničku z Bratislavy, tiež vdovu, a napokon opustil rodný Linec a presunul sa po toku Dunaja nižšie do Bratislavy. Začal navštevovať krčmičku v starom meste, kde sa občas cestou z práce zastavím, a voľajako sme si padli do nôty. Možno aj preto, že Andreas aj napriek technickému vzdelaniu miloval hudbu, usilovne sa zdokonaľoval v slovenčine a ja som si pri rozhovoroch s ním oprašoval svoju niekoľko rokov zanedbávanú nemčinu. Raz prišla reč na naše hlavné mesto. Rozprával som mu o keltskom a slovanskom osídlení našej metropoly na Dunaji, pridal som starobylý  Devín a na najbližšie stretnutie som priniesol aj dve knihy o najstaršej histórii Slovenska a Bratislavy. Môjho rakúskeho priateľa to zvláštne inšpirovalo. Keď som ho po vari dvoch týždňoch znovu stretol, stihol sa mi pochváliť, že navštívil Banskú Štiavnicu, odskočil si do Levoče a na Spišský hrad a cestou späť sa bol pozrieť v Brhlovciach na unikátne obydlia vysekané do skaly.

SLOVO O SLOVENSKU 11 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Vystúpenia kandidátov a výsledky prvého kola prezidentských volieb boli – nazdávam sa – výstižným obrazom slovenskej politickej reality. Sú aktom: ukázali súčasnosť v  nahote. Najprv si všimnime kortešačky. V prípade premiéra kandidáta nik nemohol očakávať, že prednesie prekvapivé vízie alebo vymenuje nové lákavé programové ciele, lebo je ešte stále premiérom a predsedom strany, ktorá má svoj program a z neho za dnešnej konštelácie vychádza aj program vlády.

SLOVO O SLOVENSKU 9 - 2014


SEMANCOSLOVO O SLOVENSKU

Emil SEMANCO

Keď sa začal ten cirkus okolo bronzového Svätopluka na hradnom kopci, kde vraj nikdy nebol, necítil som sa dosť povolaný a podkutý v historických vedách, aby som sa pustil do jednačiek s tými sulíkovskými konskými handliarmi, čo mu vtedy kadečo merali, hanili aj hanobili – pre kríž robili nad ním kríž – a najmä upierali mu kráľovský titul rex. Pritom pochybovať o jeho hlave pomazanej mohli iba hlavy namazané či podmazané, lebo dobre vedeli o oslovení „môj jediný a najdrahší syn“, ktorým sa mu zaliečal aj pápež Ján VIII.

SLOVO O SLOVENSKU 8 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Finančné skupiny nemajú Slováci v láske. Logicky by sa však národ nemal k nim stavať negatívne či dokonca opovržlivo, sú predsa naše, slovenské, kapitál zveľaďujú doma, dane platia (hádam) na Slovensku, všetky tie J+T, PENTA, Slavia Capital, Istrocapital... sú tu a nepatria nijakej nadnárodnej či cudzej spoločnosti ako niekdajšie VSŽ, Slovnaft, elektrárne, plynárne alebo automobilky, nemajú nijaký tajomný domicil ani nejestvujúcu štátnu príslušnosť. Prečo sa teda k vlastným podnikavcom národ stavia skôr s odporom ako s uznaním?

SLOVO O SLOVENSKU 7 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Zákon je zákon. A zákon treba rešpektovať.  

Dôchodca zo Záhoria dostal nedávno oznámenie, že mu znižujú príspevok v hmotnej núdzi zo šesťdesiatich eur mesačne na desať eur. Dôvod: V októbri si kúpil ojazdené auto za šesťsto eur, čím zmenil svoje majetkové pomery, ale zmenu úradu neoznámil. Dôchodca sa proti rozhodnutiu odvolal. Odboru sociálnych vecí napísal, že o tejto povinnosti nemal zdania, aj keď vie, že neznalosť zákon neospravedlňuje. Poprosil aspoň o zmiernenie postihu, lebo auto potrebujú, manželka je dlhodobo chorá, pravidelne chodí na kontroly a on sám je už vo veku, keď dochádzajú sily. Auto, hoci aj staré a ojazdené, je pre nich nevyhnutnou potrebou.

Zákon je však zákon. Úrad môže jeho odvolaniu vyhovieť po novom preskúmaní majetkových pomerov v ďalšom pol roku, teda po 30. 6. 2014. Dovtedy musia vystačiť s podporou v hmotnej núdzi vo výške desať eur mesačne...

SLOVO O SLOVENSKU 6 - 2014


SMOLEC webSLOVO O SLOVENSKU

Maroš SMOLEC,

šéfredaktor SNN

Slovensko opäť ožilo športom. Na autách i v oknách domov sa znovu objavili slovenské zástavy a znaky. Hneď na druhý deň olympiády v ruskej Soči sme totiž získali prvú – a spoločne veríme, že nie poslednú – medailu. Potešilo, že z toho najcennejšieho kovu – zlatého. Naturalizovaná Slovenka Anastazia Kuzminovová ako jedna z mála svetových športovcov obhájila v biatlone zlatú medailu z poslednej zimnej olympiády vo Vancouveri z roku 2010. Po pretekoch v rozhovore pre RTVS úprimne a milou slovenčinou poďakovala všetkým Slovákom, napriek nie celkom vydarenej sezóne sme jej držali palce a povzbudzovali ju. Jej pravý výkon prišiel v pravom čase.

SLOVO O SLOVENSKU 5 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Zákon je zákon. A zákon treba rešpektovať.  

Dôchodca zo Záhoria dostal nedávno oznámenie, že mu znižujú príspevok v hmotnej núdzi zo šesťdesiatich eur mesačne na desať eur. Dôvod: V októbri si kúpil ojazdené auto za šesťsto eur, čím zmenil svoje majetkové pomery, ale zmenu úradu neoznámil. Dôchodca sa proti rozhodnutiu odvolal. Odboru sociálnych vecí napísal, že o tejto povinnosti nemal zdania, aj keď vie, že neznalosť zákon neospravedlňuje. Poprosil aspoň o zmiernenie postihu, lebo auto potrebujú, manželka je dlhodobo chorá, pravidelne chodí na kontroly a on sám je už vo veku, keď dochádzajú sily. Auto, hoci aj staré a ojazdené, je pre nich nevyhnutnou potrebou.