SLOVO O SLOVENSKU 30-31


KERNÝ webSLOVO O SLOVENSKU

Dušan D. KERNÝ

Dvadsať rokov po vzniku samostatnej Slovenskej republiky si naplno uvedomujeme jej previazanosť s Európou – nie je to len politika štátu, ale realita každého z nás. Žijeme v najväčšom bezhraničnom priestore, je súčasťou nášho každodenného života. Žijeme po prvý raz tiež v najväčšom priestore spoločnej európskej meny. Práve preto si uvedomujeme všetky nedotiahnutosti, konštrukčné chyby v projektoch Európskej únie.

SLOVO O SLOVENSKU 29

ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

V týchto dňoch sa dostala na trh kniha – zaujímavé čítanie pre každého milovníka prírody, exotiky, nevšedných zážitkov a poľovníckych dobrodružstiev – R. Vadoviča Trinásta rovnobežka. Doktor prírodných vied, skúsený geológ takmer pätnásť rokov viedol skupinu slovenských odborníkov v Jemene a Nigérii v pásme trinástej rovnobežky, prinášajúcej ľuďom najvzácnejší dar – vodu. Objednávali si ich hospodárski predstavitelia štátu a miestne spoločnosti a bola to nielen ušľachtilá misia, ale aj výnosný obchod, nevraviac o ľudských zážitkoch a skúsenostiach, ktoré naši odborníci získavali, a o niekoľkonásobne vyššej mzde, ktorú za vzácnu službu, predĺžený pracovný čas, nezvyklé podmienky a odlúčenosť od rodiny dostávali.

SLOVO O SLOVENSKU 28


BROŽÍK webIvan BROŽÍK

V uplynulých dňoch sme – ak sme chceli – zaznamenali niekoľko zverejnených štatistík najrôznejšieho pôvodu, ktoré môžu veľa napovedať o tom, čo všetko musia Slováci „prehltnúť“, aby predsa len svoje Slovensko milovali. Ak z desiatich Slovákov uvažuje až šesť o tom, že život niekde inde ako doma na Slovensku by bol prijateľnejší, mali by sme sa, pardon, mal by sa ktosi vplyvnejší na tým zamyslieť. Napríklad z desiatich Čechov sa túžia odsťahovať navždy z krajiny lúk a hájov iba dvaja. Veľmi ťažko sa vlastenectvo propaguje a šíri tam, kde na čele rebríčka ideálov – tiež štatistických – panuje moc, sláva, peniaze, všetko za akúkoľvek cenu, ale hneď.

SLOVO O SLOVENSKU 27


ČOMAJ webJán ČOMAJ

Prázdniny pre učiteľov nie sú len vypadnutím z desaťmesačného virvaru školy, z kolotoča starostí, napätí a už celkom bežných neurotických situácií, ktoré narastajú s poklesom spoločenského postavenia učiteľského stavu a rastom nafúkanosti high society. Učiteľ, ktorý napriek spoločenskej degradácii v ére pomyselnej slobody nestratil ideály, aspoň časť vytúženého voľna trávi aj uvažovaním o tom, ako zlepšiť svoje vyučovanie, ako viac zaujať žiakov, ako trvalejšie im očkovať nové vedomosti. Vidí sa mi, že na jeden spôsob často zabúdame – načať každú novú vec, poznanie, obdobie, postavy, deje, javy a súvislosti niečím blízkym, čímsi, čo sa stalo v okolí, niekým, kto neďaleko či priamo tu pôsobil, o čom už deti počuli alebo čo môžu spoznať vlastným zrakom.

SLOVO O SLOVENSKU 26


marián tkáč 150 pxMarián TKÁČ

predseda Matice slovenskej

Košice – druhé najväčšie slovenské mesto – sú v tomto roku aj kultúrnou metropolou Európy. Aj preto organizuje Matica slovenská Svetové stretnutie Slovákov ako 12. pokračovanie Svetového matičného festivalu mladých Slovákov práve tu. V niekdajšom hlavnom meste Horného Uhorska, protitureckej pevnosti a medzinárodnej kupeckej metropole, kde boli v minulosti správne úrady Horného Uhorska, jeho Hlavný kapitanát a Spišská komora. Dnes je tu na stráženie ústavnosti sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale i najväčší slovenský chrám, múzeum, ktoré uschováva Košický zlatý poklad.

SLOVO O SLOVENSKU 25

Ján KOŠIAR

Prešlo vyše osem storočí, keď sa na scéne svetových dejín zjavili Konštantín a jeho brat Metod. To, čo vykonali solúnski bratia, zmenilo život národov prakticky vo všetkých krajinách Európy. Aj preto ich blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil 30. decembra 1980 za spolupatrónov starého kontinentu.

SLOVO O SLOVENSKU 24


BROŽÍK webSLOVO O SLOVENSKU

Ivan BROŽÍK

Predseda vlády nedávno oznámil, že na Slovensku by mohla byť nezamestnanosť aj nižšia ako desať percent. Teda menšia o celú jednu tretinu oproti súčasnému stavu. Za týmto vyjadrením v podmieňovacom tvare logicky nasledovalo slovko AK...

SLOVO O SLOVENSKU 23


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Vlastnosť, o ktorej bude reč, má korene zrejme v neprajnosti tomu druhému, ale je v nej aj kus samoľúbosti. Hrať sa na vlastnom piesočku je zlou vlastnosťou už aj najmenších detí, ale u dospelých to stojí za zamyslenie. Časopis jedného nášho spisovateľského združenia uverejnil nedávno na svojich stránkach stanovisko vedenia, v ktorom len názov zväzu nahradím zámenom:

SLOVO O SLOVENSKU 22


KALISKÝ-HRONSKÝSLOVO O SLOVENSKU

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Analýzy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) opäť Slovákov veľmi netešia. Podľa Indexu lepšieho života sme krajinou, ktorá sa na popredné ekonomiky zatiaľ nedoťahuje. Slovensko je vo väčšine ukazovateľov pod priemerom. Štatisticky je u nás čistý príjem na domácnosť za jeden rok 12 892 eur, čo je menej ako priemer krajín OECD, ktorý je 17 812 eur za rok. Výrazný, až alarmujúci je aj rozdiel medzi najbohatšími a najchudobnejšími. V priemere 20 percent najbohatších ľudí zarába štyrikrát viac ako 20 percent najchudobnejších. 

SLOVO O SLOVENSKU 21


SEMANCOSlovo o Slovensku

Emil SEMANCO  

Bývam v petržalskom paneláku vyše tri desaťročia a s každým, kto o tomto treťom najväčšom meste na Slovensku hovorí ako o betónovej džungli, vrelo nesúhlasím. Mne sa vidia mnohé jeho časti na bývanie, ale aj usporiadaním, životným prostredím, ba i vybavenosťou celkom súce, dokonca na závisť ďalším častiam hlavného mesta a iným slovenským sídliskám. Nevravím, že je tu všetko ideálne, či ako má byť, to zďaleka nie, ale nemienim obmedzeným rozsahom tohto úvodníčka plytvať na polemiku, či má aglomeráciou s vyše stotisícovým osídlením viesť perspektívna dopravná tepna alebo sa majú kedysi dávno naplánovaným veľkorysým koridorom premávať nanajvýš ak cyklisti a inak má slúžiť len na venčenie psíkov – ako to eskalovalo v minulých dňoch. A problém sa takto (ne)rieši, odsúva už vyše dvadsať rokov...