SLOVO O SLOVENSKU 8 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Finančné skupiny nemajú Slováci v láske. Logicky by sa však národ nemal k nim stavať negatívne či dokonca opovržlivo, sú predsa naše, slovenské, kapitál zveľaďujú doma, dane platia (hádam) na Slovensku, všetky tie J+T, PENTA, Slavia Capital, Istrocapital... sú tu a nepatria nijakej nadnárodnej či cudzej spoločnosti ako niekdajšie VSŽ, Slovnaft, elektrárne, plynárne alebo automobilky, nemajú nijaký tajomný domicil ani nejestvujúcu štátnu príslušnosť. Prečo sa teda k vlastným podnikavcom národ stavia skôr s odporom ako s uznaním?

Myslím si, že to má okrem prirodzenej antipatie pospolitých ľudí k neúmernému bohatstvu ešte dva dôvody. Prvý sa obnažil v goriliáde: snaha niektorých finančných skupín zasahovať do politiky, do rozhodnutí demokraticky zvolených zástupcov ľudu, ak to nazveme pojmami, ako by to malo byť. A druhý je obsah ich podnikania, v ktorom peniaz robí peniaz – bez zreteľnej spoluúčasti národa či možno na jeho úkor.

Dve najznámejšie finančné skupiny majú vlastné banky – to je jeden zo zdrojov ich bohatstva. Jedna z nich vlastní nemocnice a sieť lekární – zdravotné poisťovne si každý mesiac od približne troch miliónov ľudí strhnú poistné, z ktorého časť ostáva v poisťovni (teda vo finančnej skupine) a ďalšia sa vráti späť ako zisk lekární, to všetko je bez rizika, že zdroj vyschne, nekonečný karusel, ako je nekonečná chorobnosť ľudského organizmu.

Ľudia však doteraz nezistili, že by investičné spoločnosti úmerne k svojmu bohatstvu dali prácu ľuďom, a ak hovoríme o úmernosti, tak teda tisícom ľudí, že by sa podieľali na vývoji a výrobe čohosi, na čo by mohol byť národ hrdý. Aj preto nemáme slovenský Samsung alebo slovenskú Nokiu, aj preto sme montážnou halou cudzieho kapitálu a cudzích ziskov o to väčších, o čo je mzda na Slovensku nižšia ako mzda v krajine vlastníka výroby televízorov, pračiek alebo áut.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.