SLOVO O SLOVENSKU 32-33


SLOVO O SLOVENSKU

Milan POLÁK

 Bez snahy akokoľvek obhajovať režim, s ktorým sme sa po roku 1989 rozlúčili, jedna oblasť verejného a spoločenského života – kultúra – mala vytvorené pomerne priaznivé podmienky a mala relatívne štedrú podporu. Zaiste, musela zavše odvádzať vtedajšiemu režimu aj daň v podobe ideologizovania niektorých kultúrnych prejavov. Napriek tomu vznikol veľký počet nesporných pôvodných umeleckých diel, prostredníctvom ktorých sme sa stali kompatibilní s okolitým vyspelým svetom.

Ani v uplynulých dvoch desaťročiach našej štátnej samostatnosti nezaznamenali sme v podpore kultúry nejakú výrazne drastickú redukciu. Zostali zachované takmer všetky centrálne a regionálne kultúrne inštitúcie, navyše prestala platiť cenzúra či ideologický dozor. K slovu sa však dostal tržný mechanizmus, dovtedy v oblasti kultúry takmer neznámy fenomén.

Ministerstvo kultúry SR v súčasnosti priamo riadi, teda aj zo svojho rozpočtu financuje dvadsaťdeväť kultúrnych inštitúcií a umeleckých telies. Má svoj grantový systém a pre oblasť audiovízie špecializovanú ustanovizeň. Sú teda vytvorené solídne predpoklady, aby na pozadí tej základnej materiálnej bázy mohla naša kultúra vytvárať nové hodnoty, predovšetkým však v oblasti pôvodnej národnej tvorby. Pri uchovávaní už vytvorených hodnôt robí príkladné a produktívne aktivity napríklad Slovenský filmový ústav, Divadelný ústav, Národné literárne centrum a viaceré ďalšie ustanovizne. Iná je situácia v oblasti pôvodnej tvorby. Do očí bije priam ignorantský postoj SND k pôvodným dramatickým dielam, k podnecovaniu ich tvorby, k ich podpore a intenzívnej prezentácii. V súčasnosti nemá SND na repertoári ani jednu pôvodnú slovenskú hru! Zato v priebehu jeden a pol roka uviedla činohra SND tri hry v rámci svojej dramaturgickej koncepcie nazvanej „Endlösung“ (konečné riešenie). Pri všetkej úcte k téme holokaustu, nemala by naša prvá národná divadelná scéna s rovnakou dôslednosťou uvádzať aj našu pôvodnú národnú tvorbu? Teda nesporné hodnoty našej staršej dramatickej tvorby a nové hry, ktoré tu sú a zavše ich divadlá mimo Bratislavy či v zahraničí aj uvádzajú.

                                                                                             Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.