Ako sa na Slovensku meral čas


Na Bratislavskom hrade vystavujú najcennejšie archiválie aj z matičných zbierok

Ako sa na Slovensku meral čas

Vlasta BELLOVÁ – Foto: SNN

V druhej polovici minulého roka boli na Bratislavskom hrade sprístupnené dve výstavy. Obidve predstavili jedny z najcennejších dokumentov, ktoré sa skrývajú v archívoch na Slovensku. Prvá z nich s názvom Ako sa meral čas je sprístupnená pre verejnosť až do 20. mája 2014. Výstava Ako sa meral čas je reprezentatívnou výstavou archívov, knižníc a múzeí zo Slovenska. Predstavuje najmä rukopisné a tlačené kalendáre od stredoveku po súčasnosť. Dopĺňajú ich meracie prístroje, slnečné, vežové, stolové, nástenné i vreckové hodiny, vzácne glóbusy či mapy datované pomocou chronostikonu, rytiny či olejomaľby s motívmi denných a ročných období zo začiatku 17. a 18. storočia.

Kapitoly o maďarskom fašizme - 4. časť


Maďarský fašizmus - 4.časť - štvorecKeď sa po Miklósovi Horthym stal vodcom národa Ferenc Szálasi

Kapitoly o maďarskom fašizme

IV. časť

Text a foto: Vojtech KÁRPÁTY

Ríšsky správca Miklós Horthy bol po svojom pokuse vyjednávať so Spojencami o prímerí donútený k abdikácii a 16. 10. 1944 internovaný na zámku Hansee v Bavorsku. Po druhej svetovej vojne žil vo švajčiarskom a portugalskom exile. Takmer dvadsaťpäťročná éra horthyovskej autokratickej diktatúry spela k zániku. Nemci v polovici októbra 1944 dosadili za predsedu maďarskej vlády a „vodcu národa“ Ferenca Szálasiho a politickú moc, teraz už výrazne oklieštenú, prebrala po šesťročnom boji a vyčkávaní národno-socialistická Strana šípových krížov (Nyilaskeresztes Párt – NKP). Stala sa jedinou povolenou politickou stranou a zaviedla v Maďarsku národno-socialistickú diktatúru, spojenú s terorom a rasovo a politicky motivovanými vraždami.

Kapitoly o maďarskom fašizme - 5. časť


Maďarský fašizmus 5Strana šípových krížov aktívne riešila židovskú otázku

Kapitoly o maďarskom fašizme

V. časť

Vojtech KÁRPÁTY – Dobové foto: autor

Fašistickú minulosť naši južní susedia neradi priznávajú. Najnovšie túto dejinnú etapu jánusovsky skrývajú za propagandistický Rok holokaustu a rovnako dvojtvárne vyznieva novopostavené symbolické súsošie nemeckej okupácie Maďarska v ich hlavnom meste. V predošlých štyroch častiach nášho cyklu sme ukázali skutočnú tvár maďarského fašizmu, jeho exponentov aj kolektívnych nositeľov. Dospeli sme až k dramatickým dňom, keď dovtedy príčinlivého ríšskeho správcu Miklósa Horthyho internovali na bavorskom zámku Hansee a za vodcu národa ustanovili Ferenca Szálassiho s jeho povestnou Stranou šípových krížov – Nyilaskeresztes Párt (NKP).

Kristián BEZÁK: Na obrazovky RTVS príde ojedinelé dielo


Bezák  Misia bratov zo Solúna - štvorecVýznamný podiel Historického odboru Matice slovenskej pre televízny dokument

Na obrazovky RTVS príde ojedinelé dielo

Dušan D. KERNÝ – Foto: archív

V RTVS sa nedávno uskutočnila mimoriadna prehliadka výnimočného diela – prišlo na ňu stoštyridsať pozvaných hostí, traja biskupi, historici, teológovia, kňazi kresťanských náboženstiev, televízni profesionáli a dokumentaristi. Takáto prezentácia sa stala v podmienkach terajšieho vedenia RTVS úplne výnimočnou tak zameraním, ako aj počtom zúčastnených. Okrem iného stojí za ňou jeden zo spoluautorov prvého dokumentu, o ktorom SNN už informovali, dokumentarista a dlhoročná výrazná postava redakcie duchovného života Kristián Bezák, ktorý poskytol SNN pohľad za kulisy príprav ojedinelého projektu Misia bratov zo Solúna. Projekt bude mať zrejme niekoľko pokračovaní. Štáb precestoval vyše deväťtisíc kilometrov, nakrúcal v deviatich štátoch, v dvadsiatich troch chrámoch – a to za devätnásť dní určených na snímanie. Prvý diel sa bude vysielať pod názvom Misia bratov zo Solúna.

  •  Ste spoluautorom projektu Misia bratov zo Solúna, ako dlho vznikal projekt a kde všade vznikal?

Tento projekt vznikal postupne približne šesť rokov. Predchádzal mu môj samostatný projekt s pôvodným názvom Staroslovenské kultúrne centrá v období stredoveku, ktorého názov bez súhlasu autora zmenili na Staroslovanské kultúrne centrá a projekt zastavili. Po nástupe nového vedenia RTVS pod vedením generálneho riaditeľa Václava Miku sme projekt s pracovným názvom Solúnska misia, ale v definitívnom znení, v ktorom sa bude vysielať, Misa bratov zo Solúna, o ktorý predchádzajúce vedenie nemalo záujem, ponúkli programovému riaditeľovi Tiborovi Búzovi, ktorý ho prijal a podporil. Autorkou scenára je Bernadeta Tokárová. Od začiatku som rešpektoval obsah scenára a snažil sa ho doplniť aj o vedomosti, ktoré som získal dlhoročným štúdiom historických prameňov, a najmä skúsenosťami a nadobudnutými vedomosťami dosiahnutými pri realizácii predchádzajúceho projektu Staroslovenské kultúrne centrá.

Bitka v Nitre prekryla vraždenie v Kyjeve


radikáli - štvorecSúvislosti ukrajinskej zimy, ktoré si antifašisti zrejme nevšimli

Bitka v Nitre prekryla vraždenie v Kyjeve

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: internet-zdroj: businessinsider.com

Bitka holohlavých údajných neonacistov a ich odporcov pred barom na jednej z nitrianskych ulíc vyvolala medzi Slovákmi rozhorčené reakcie najmä na sociálnych sieťach. Aj keď je verejným tajomstvom, že podobné bitky medzi komunitami holohlavých nacistov a podobne agresívnych príslušníkov radikálneho anarchistického hnutia antifa sa dejú po celom Slovensku, ohlas vyvolal práve tento konflikt v Nitre, lebo videozáznam o ňom vysielali všetky televízie, aj keď s odstupom niekoľkých mesiacov od samotnej udalosti.

Švajčiarsko povedalo: DOSŤ


MACHALAO ČOM JE REČ

Švajčiarsko povedalo: DOSŤ

Drahoslav MACHALA

Kto nerozumie signálu referenda zo Švajčiarska, tak je nahluchlý a zaspal dobu. Tá správa má pre Slovensko, ale aj pre civilizovanú Európu hodnotu zlata. Vo Švajčiarsku po referende zavedú kvóty a pri hľadaní práce dostanú Švajčiari prednosť pred cudzincami, pred imigrantmi. Švajčiari zastavili masové prisťahovalectvo v osemmiliónovej krajine, kde už žije dvadsaťtri percent prisťahovalcov.

Pýtate sa, prečo sa to stalo? Koncepcia globalizmu a neoliberalizmu sa začína rúcať ako domček z karát. Kvóty pre prisťahovalcov iniciovala krajne pravicová Švajčiarska ľudová strana. „Je to víťazstvo konzervatívneho Švajčiarska nad liberálnym Švajčiarskom,“ povedal pre švajčiarsku televíziu SRF Claude Longchamp. Tak ako európski a americkí liberáli nemajú mieru a súdnosť v otázke LGBT, tak si začali dovoľovať aj moslimovia vo Švajčiarsku. Prvou veľkou skúškou pre Európanov bola požiadavka dobudovať minarety v mešitách. Proti stavbe minaretov sa v referende vyslovilo vyše päťdesiatsedem percent občanov. Moslimovia sa potom zamerali na švajčiarsku národnú vlajku, keď chceli Švajčiarsku konfederáciu prinútiť, aby upustila od symbolu bieleho kríža na červenom pozadí. Vie si dakto z vás predstaviť, že by tento symbol Švajčiarska zmizol z kultúrnej a civilizovanej Európy?

Kde väzia skutočné príčiny chudoby


Blaha Ľuboš -poslanec NR SR - štvorecS poslancom Ľubošom Blahom o knihe Späť k Marxovi?

Kde väzia skutočné príčiny chudoby

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: Rudolf BIHARY

 Od roku 2012 pôsobí v Národnej rade (NR) SR za stranu SMER-SD. Je predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti a člen Zahraničného výboru NR SR. Zároveň pôsobí ako vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied. Napísal viacero kníh, najznámejšie sú Späť k Marxovi? a Matrix kapitalizmu. Pozorovatelia a médiá ho považujú za vzorového politika európskeho socializmu.

● Definujete sa ako ľavicový liberál s tým, že sa hlásite k marxizmu. Vyvoláva to rozpaky u tých, ktorí zažili reálny marxizmus-leninizmus, kde priestor pre liberálne myšlienky neexistoval. Liberálny marxizmus – nie je to akési „drevené železo“?

Liberálny marxizmus je jeden z najvplyvnejších filozofických prúdov dneška, podrobne o ňom píšem v knižke Späť k Marxovi?. S bývalým režimom tento marxizmus nemá nič spoločné, ide o demokratické myšlienky, postavené na výrobnej samospráve a vlastníctve firiem zamestnancami, teda na výrobných družstvách. Liberálny ľavičiar som preto, že sa hlásim k ľudským právam, no zároveň kritizujem, že ľudské práva sa v našom priestore zužujú iba na formálne občianske práva. Ja však ako ľavičiar zdôrazňujem sociálne práva, a teda právo na dôstojný život, materiálne zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, spravodlivú mzdu a podobne. Kapitalizmus tieto práva popiera, a preto je morálne neprijateľný.

Zmena zákona o Slovákoch v zahraničí


slováci v píliši 2VŠIMLI SME SI 

Zmena zákona o Slovákoch v zahraničí

® - teraz.sk

Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje tento rok novelu zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Rovnako tento rok predstaví novú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom. Novela bude korešpondovať s novými politickými, legislatívnymi a sociálnymi podmienkami života krajanov, keďže sa mení štruktúra aj spôsob fungovania slovenských komunít.

Všade inde to je jednoduché


POZNÁMKA

Všade inde to je jednoduché

Ivan BROŽÍK

Už aj tradične najtolerantnejšie krajiny Európy začali rázny boj s asociálmi a s tými, ktorí odmietajú akceptovať ľudské právo iných na pokojný, bezpečný a civilizovaný život. Po Veľkej Británii a Írsku už istý čas prekvapuje aj Holandsko. Ide o riešenie, ktorého princíp spočíva v tom, že ľudí či ich celé komunity, ktoré odmietajú rešpektovať základné civilizačné normy, úrady vysťahujú za hranice mestských aglomerácií.

Maďarsko nie je nijaká nevinná obeť


turul štvorecU našich južných susedov pokračuje falšovanie a politizovanie dejín

Maďarsko nie je nijaká nevinná obeť

Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN.SK

Maďarská spoločnosť, politika, politici a politické strany sa doteraz nevyrovnali s dejinami druhej svetovej vojny, a najmä nie s dobrovoľnou účasťou na masovom vyvražďovaní maďarského židovského obyvateľstva. Falzifikácia dejín sa tu stáva súčasťou oficiálnej politiky a politického volebného boja. Svedčí o tom najnovšia vlna protestov a nesúhlasu s prípravou novej sochy na Námestí Slobody v Budapešti.