Ľudia v špine


SEBAOBRANA

Ľudia v špine

(rkh)

Na Slovensku žije približne stotridsaťtisíc ľudí v podmienkach, ktoré veľmi negatívne ovplyvňujú ich zdravotný stav. Nízka úroveň hygieny spôsobená absenciou infraštruktúry, kanalizácie a prístupu k pitnej vode má priamy vplyv na šírenie infekčných ochorení. Nízka vzdelanostná úroveň prehlbuje bariéry pri získavaní informácií o negatívnych vplyvoch rôznych faktorov na zdravie a obyvatelia týchto lokalít majú dokázateľne zhoršený prístup k zdravotnej starostlivosti.

 

„Ľudia tu žijú v špine, nemajú základnú zdravotnú starostlivosť, deti trpia na črevné ochorenia, každý rok sa objavujú prípady žltačky, ktorá postihne celé rodiny. Nemajú sa kde umyť, sú vďační aj za to, že v osade majú aspoň dve studne s pitnou vodou, ktoré využíva viac ako tisíc obyvateľov,“ povedala Mária Nazarejová, asistentka terénnej sociálnej práce a koordinátorka mediátorov zdravia v lokalite Prešov. Práve vysoká úmrtnosť v nízkom veku a zlý zdravotný stav sú dôvody, pre ktoré úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity považuje za nevyhnutné, aby sa v rómskych osadách v čo najväčšej miere realizovala zdravotná asistencia.

„Všetko nasvedčuje tomu, že sa nám podarilo oživiť činnosť zdravotných asistentov v rómskych komunitách, ktorá v prostredí chudobných osád chýbala. Už minulý rok ukázal, že vďaka projektu sa podarilo odhaliť zdroje infekčných ochorení a poskytnúť potrebné informácie o prevencii v oblasti zdravia, ktoré obyvatelia osád nemajú a potrebujú ich. V konečnom dôsledku tento program šetrí peniaze daňových poplatníkov na nákladnú zdravotnú starostlivosť, ktorej sa dá predísť dobre vykonávanou zdravotnou osvetou ľuďmi, ktorí prostredie osád poznajú,“ povedal splnomocnenec vlády Peter Pollák, ktorý verí, že projekt zdravotnej asistencie naďalej bude pozitívne vplývať na všetkých ľudí žijúcich v rómskych komunitách.

Cieľom programu je, aby v každej rizikovej lokalite pôsobil jeden zdravotný asistent. V tomto roku by sa mal počet asistentov zvýšiť. Systém zdravotnej osvety sa rozšíri do ďalších tridsiatich šiestich lokalít, o toľko sa zvýši aj počet asistentov a k nim sa pridajú štyria koordinátori. Celkovo by tento rok v teréne malo pôsobiť stošesťdesiat asistentov. Každý z nich absolvoval dvojstupňové odborné vzdelávanie v oblasti prevencie šírenia nákaz, infekčných a epidemických ochorení, poskytovania prvej pomoci, merania krvného tlaku a použitia príručného zdravotného materiálu. Zdravotní asistenti boli tiež školení v oblasti základov biológie človeka, v starostlivosti o tehotné ženy a novorodencov. Ovládajú aj základy špecializovaného poradenstva v oblasti zdravotníctva a základné komunikačné zručnosti v práci s rómskou komunitou.

Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka tento program prospeje nielen samotným Rómom, ale aj slovenskej ekonomike. „Výsledkom projektu budú ušetrené finančné prostriedky v štátnom rozpočte, ktoré v súčasnosti vynakladáme na zdravotnú starostlivosť o členov rómskych komunít. Podľa rôznych štatistík sa Rómovia dožívajú kratšieho veku než majorita a trpia aj väčším výskytom srdcovocievnych ochorení,“ dodal P. Pollák.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.