Posolstvo s dobrým menom a zvukom


ROZHOVOR

O 45. koncertnej sezóne s PaeDr. Mgr. art. Júliusom KLEINOM, riaditeľom ŠFK

Zhováral sa Emil SEMANCO - Foto: autor

Štátna filharmónia Košice sa prakticky od svojho založenia v roku 1968 stala uznávaným reprezentantom slovenského interpretačného umenia s obsažnou kronikou prenikavých úspechov nielen na domácej scéne, ale i na koncertných pódiách po celom svete. Jej povedomie v medzinárodnom kontexte formovala aj spolupráca s renomovanými umelcami – J. Carrerasom, P. Domingom, E. Grúberovou, L. Pavarottim, I. Oistrachom. J. Sukom a ďalšími osobnosťami svetovej hudobnej scény – a tiež nezvyčajne bohaté portfólio zaznamenaných koncertov pre rozhlas aj stošesťdesiat CD pre nahrávacie spoločnosti.

● Štyridsiata piata koncertná sezóna to sú aj desaťročia spojené s vaším účinkovaním ako prvého klarinetistu ŠFK, ale aj dlhoročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa tejto inštitúcie. Čo z jej bohatej kroniky by ste zvlášť vyzdvihli?

Aj keď som po dvadsiatich troch rokoch vo funkcii najdlhšie pôsobiacim riaditeľom ŠFK, veľkú zásluhu na jej formovaní má prvý šéfdirigent Bystrík Režucha, ktorý mal od začiatku vysokú métu účinkovať nielen na významných domácich pódiách, ale aj na svetových hudobných fórach... Takto sme v roku 1994 spoločne absolvovali turné po USA ako vôbec prvé symfonické teleso zo Slovenska. Čosi podobné s rovnako priaznivým ohlasom sa potom o štyri roky zopakovalo v Mexiku...

Ste aj renomovaný sólista s opakovaným koncertovaním a účinkovaním v Rakúsku, Kanade, USA, vo Francúzsku, v Mexiku, Poľsku, Rumunsku, Južnej Kórei, Španielsku a, pravdaže, aj v našej vlasti...

Ako sólista som spolupracoval aj so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Štátnym komorným orchestrom Žilina, s Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Huntsville Festival Orchestra, Toronto Philharmonia a Symphony New Brunswick (Kanada), Orquestra Camerata del Prado (Španielsko), Changwon Philharmonic Orchestra a Cheju Symphony Orchestra (Južná Kórea), s viacerými symfonickými a komornými telesami v USA, ale tiež aj ako sólista Maďarského komorného orchestra na koncertoch v Južnej Kórei v roku 2001...

Klein● Málokto sa môže pochváliť takou diskografiou ako košická filharmónia. Ukazuje sa, že to bola prenikavá idea hudobnej diplomacie a skvelá možnosť šírenia povedomia o tomto telese.

V závere osemdesiatych rokov ŠFK začala nahrávať CD pre zahraničné spoločnosti NAXOS a MARCO POLO. Spočiatku to bolo aj dvadsať CD ročne. Za necelé desaťročie sme ich nahrali vyše stošesťdesiat. Veľkú časť tvoria nahrávky skladieb Straussovcov, Waldteufela a Suppého, ale sú medzi nimi aj jedinečné záznamy málo hrávanej hudby skladateľov ako Furtwängler, Bantock, Lachner, Raff, Spohr a iní. Nahrávkami, ktoré sa dostali do celého sveta, sa náš orchester dostal do povedomia širokej verejnosti aj v tom najzápadnejšom kúte planéty. A čo nás zvlášť teší, odborné zahraničné recenzie vysoko vyzdvihujú ich úroveň a kvalitu nášho orchestra.

Na riaditeľskú stoličku vás posadili v trasovisku začiatku deväťdesiatych rokov. Ako ste v tých rozkývaných, neistých časoch hľadali pre seba aj pre filharmóniu pevnú pôdu pod nohami?

Riaditeľom som sa stal vo februári 1991 – v čase, keď prestávali fungovať všetky dlhoročné finančné garancie. Keď preto vo vzduchu zostal visieť májový festival Košická hudobná jar, o ktorý sa dovtedy starali tri inštitúcie, bez zaváhania som ho zobral pod krídla ŠFK a oddelil od neho Medzinárodný organový festival – ten sa termínovo presunul na september. Problém návštevnosti našich koncertov som pociťoval ešte ako hráč orchestra, preto som cielene riadil dramaturgiu. Spočiatku sme publiku trochu nadbiehali a ponúkali mu ľahšiu klasickú hudbu, ale nenápadne sme zvyšovali latku náročnosti, až sme plynule prešli cez impresionizmus a ďalšie hudobné štýly k súčasnej tvorbe. V súčasnosti máme vyspelé a stabilné publikum, ktorého rady sa stále rozširujú. Samozrejme, nezabúdame na školskú mládež aj na tú najmladšiu generáciu a koncertujeme pre deti prakticky od dvoch rokov. Dlhodobo organizujeme jedinečné literárno-hudobné večery. Založili sme Festival súčasného umenia ARS NOVA Cassoviae, ktorý už má za sebou jedenásť ročníkov. Nuž, a počas sezóny otvárame aj výtvarné výstavy. Toho, o čom by sa dalo zmieniť, je naozaj veľmi veľa...

● Po dvoch mimoriadnych poslucháčskych a návštevníckych zážitkoch z Domu umenia v Košiciach v polovici januára tohto roku, keď ste si po dva večery spolu s kolegami a vďačným publikom pripomenuli vlastné životné jubileum na koncertoch Július Klein a priatelia, je tu aj štyridsiata piata koncertná sezóna ŠFK so svojimi programovými „hrozienkami“. Ktoré z nich by ste dali do pozornosti?

Už začiatok sezóny (august – september 2013) bol impozantný: dva koncerty v Maďarsku v Békešskej Čabe a v Szegede s pre nás napísaným dielom Posolstvo slova k výročiu príchodu Cyrila a Metoda od Mirka Krajčího, koncerty s Editou Grúberovou a ďalšími šiestimi sólistami v Budapešti a 43. medzinárodný organový festival Ivana Sokola Košiciach. V októbri sme hostili sólistov Mariinského divadla zo St. Peterburgu, uviedli sme populárne vianočné koncerty aj tradičný novoročný koncert. Pred nami sú ešte koncerty s mladými talentovanými umelcami, ako sólista sa predstaví člen nášho orchestra hrou na marimbu, uvedieme koncert, na ktorom sa k nám pripojí folklórna hudba, aj koncerty pre mládež. Príde 59. ročník Košickej hudobnej jari, hudba amerických filmov a v závere sezóny aj vystúpenie orchestra  na netradičnom mieste – v nákupnom centre Košíc.

Vaše muzikantské, manažérske i pedagogické zásluhy ocenili prezident SR, SAV, mesto Košice aj rezortné ministerstvo. Málo sa však vie o vašom pôsobení na pôde medzinárodných organizácií?

Od roku 2000 som zástupcom SR v medzinárodnej organizácii PEARLE (Performing Art Employer Association Europe), združujúcej národné zamestnávateľské asociácie pôsobiace v sektore živého umenia, aj členom výkonného výboru Európskeho sociálneho dialógu v Bruseli, ktorý podporuje EK. Cez naše ruky prechádzajú budúce zákony a nariadenia týkajúce sa umelcov, ktoré neskôr majú členské krajiny transformovať na národné úrovne. Trebárs poškodenie zdravia z profesionálnej činnosti, ochrana pred hlučnosťou... Najnovšie sa zaoberáme znížením obštrukcií súvisiacich s vycestovaním umelcov a vybavovaním víz do USA, kde pretrváva obmedzovanie s prepravou hudobných nástrojov leteckými spoločnosťami. V rokoch 2011 a 2012 som zastupoval MK SR v bruselskej komisii Open Method of Coordination, kde sme sa zaoberali mobilitou umelcov...Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.