Prezident Havel nemal „Mečára“ rád, SNN 48-49


vaclav havel

Spomienky poslanca Federálneho zhromaždenia ČSFR Jána SMOLCA – II. časť

Milan Šimečka, Čech žijúci na Slovensku, od novembra 1989 presviedčal Václava Havla, že je potrebné, aby sa vytvorili dve republiky s čo najväčším stupňom vlastnej suverenity. Havel návrhy jedným uchom počúval a druhým vypúšťal von.

Záhady dvoch veľkomoravských hrobov

Našu odbornú i čitateľskú verejnosť eminentne zaujíma, kde a kedy vlastne zomrel veľkomoravský arcibiskup Metod a kde bol pochovaný?  Autor Igor Kišš nie je profesiou historik ani archeológ, a evanjelický teológ. Otázkami našej dávnej histórie sa však intenzívne zaoberá a po podrobnom skúmaní mnohých štúdií archeológov a výsledkov bádania  sumarizuje poznatky o tomto probléme v nasledujúcich riadkoch.