Matica dar majstra Hložníka nespravuje

thumbnail

Niektoré obrazy z výtvarnej časti zbierky na Národný poklad sú poškodené. „Majetkové otázky a právne vzťahy medzi Nadáciou Matice slovenskej a Maticou slovenskou sú nedoriešené. Je to neblahé dedičstvo bývalého vedenia ustanovizne. Aj preto sa podľa nášho názoru s obrazmi majstra V. Hložníka nenakladalo tak, akoby sa malo. Nateraz ani nie je dôležité, kto nesie zodpovednosť, ale treba čo najskôr preskúmať stav výtvarných diel a  poškodené okamžite reštaurovať,“ uviedol správca Matice slovenskej Maroš Smolec na margo podozrenia, že niektoré obrazy z výtvarnej časti zbierky na Národný poklad sú poškodené a napadla ich pleseň. Právny stav je však zrejmý. Matica slovenská nemá uvedené výtvarné diela evidované vo svojom majetku. Práve Nadácia MS ich počas ostatnej zákonnej inventarizácie majetku z roku 2012 evidovala. Správcom Národného pokladu je Nadácia MS, čo potvrdil aj jej súčasný správca Jozef Steiner. Matica slovenská ich nemá v držbe. Riešiť ich uskladnenie začala po tom, čo vzniklo podozrenie, že správca s nimi nenakladá s odbornou starostlivosťou.

  • HISTORICKÉ SPORY

Spolupráca medzi Maticou slovenskou (MS) a Nadáciou Matice slovenskej sa začala počas vzniku druhej slovenskej štátnosti.  Nadácia Matice slovenskej vznikla na základe dohody jedenástich vyhlasovateľov Zbierky na Národný poklad, medzi ktorými bola aj Matica slovenská v roku 1993. Medzi vyhlasovateľmi boli vtedajšie štátne banky a najväčšie štátne podniky. Jej cieľom mala byť správa majetku získaného zo zbierky na podporu novovzniknutej Slovenskej republiky a meny slovenskej koruny. Zbierka obsahovala vyzbierané finančné zdroje, kovovú časť a výtvarné diela vrátane sto obrazov V. Hložníka. V deväťdesiatych rokoch pôvodne Nadáciu MS zriadila Matica slovenská na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vyhlasovateľov zbierky. Avšak po novom zákone o nadáciách v roku 1997 sa už Nadácia MS zriadila „sama “, čo predstavitelia Matice považujú za sporné a nelegitímne. Podľa právneho názoru matičných advokátov, vyplývajúceho z dikcie zákona, zriadiť nadáciu môže len iná fyzická alebo právnická osoba. Matica slovenská aktuálne nemá na Nadáciu MS nijaký vplyv. Je to samostatná právnická osoba, ktorá musí zodpovedne a s odbornou starostlivosťou spravovať majetok zverený do správy, ktorý má aj vo svojej inventarizácii. Čo sa najskôr vo vzťahu k obrazom nestalo. Správca Nadácie MS J. Steiner v tejto súvislosti pre médiá povedal, že o obrazy sa mala starať Matica slovenská, keďže boli uložené v jej priestoroch v Martine. Nespochybnil, že sú ich správcom.

  • PROTOKOL

V Archíve MS sa nachádza protokol z roku 2005, podľa ktorého stopäťdesiatdva kusov obrazov prechádza zo Slovenskej národnej knižnice (SNK) do správy Nadácie MS. Presun obrazov bol zrealizovaný priamo na návrh Nadácie. Podpísaný je bývalý riaditeľ SNK D. Katuščák a bývalý správca Nadácie MS V. Porubský. Podľa dohadov od darovania obrazov na zbierku pokladu V. Hložníkom z roku 1993 boli spravované nadáciou, kde boli uložené nevedno. Po odčlenení SNK od Matice slovenskej po roku 2000 sa najskôr ocitli v majetku knižnice. Preto ich bezproblémovo v roku 2005 previedla späť na nadáciu. Ako a kde boli skladované, jasné nie je. Podľa M. Smolca je to otázka na vedenie nadácie, prečo sú v priestoroch Matice, keď sú jej správcovia. Podľa ustanovizne neexistuje právny dokument, resp. zmluva, o ich uskladnení ani o záväzku Matice starať sa o ne.

  • ZÁCHRANA DIEL

Predseda MS M. Tkáč sa vyjadril: „Vlastníkom je slovenský národ. Chyba sa stala v roku 1993, že o zbierke na Národný poklad nebola prijatá nijaká legislatíva. A tak sa zrodila nadácia. Matica slovenská urobí všetko preto, aby obrazy zachránila a následne poskytla národu. Ako – to musíme doriešiť.“ Správca M. Smolec ho doplnil: „Zvažujeme aj spoluprácu so Slovenskou národnou galériou. Vo funkcii správcu Matice som do leta 2014. Len čo som sa dozvedel o uskladnení obrazov zo zbierky na Národný poklad v našich priestoroch, začal som komunikovať s Turčianskou galériou (TG) o ich riadnom a zodpovednom uskladnení v galerijných priestoroch. Medzičasom sa vymenil riaditeľ  galérie a komunikácia pokračovala s novou riaditeľkou.  Galéria obrazy skúmala a nenašla poškodenie. Až keď sa previezli do ich priestorov, uviedli, že existuje podozrenie z napadnutia niekoľkých obrazov plesňou. Oslovili sme expertov na umelecké diela, aby v najbližšom možnom termíne obrazy dôkladne preskúmali a posúdili prípadné poškodenia.“

Pavol JAVORSKÝ – Foto: TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.