Matica vyslala signál jednoty

thumbnail

Nový výbor Matice slovenskej zvolil nové vedenie ustanovizne. Na valnom zhromaždení Matice slovenskej  10. a 11. novembra v Liptovskom Mikuláši zvolili matičiari z celého Slovenska nového predsedu MS M. Gešpera, nového predsedu dozorného výboru MS Š. Martinkoviča a tridsaťosem členov nového výboru Matice slovenskej (VMS), ktorý sa výrazne omladil – vekový priemer je na úrovni štyridsiatich piatich rokov. Výbor zasadal 2. decembra na svojom slávnostnom zasadnutí v dvorane prvej budovy Matice slovenskej v Martine a na prvom pracovnom zasadnutí v druhej budove Matice. Na rokovaní výborníci zvolili nové vedenie ustanovizne.  Predseda MS Marián Gešper navrhol, aby bol prvým podpredsedom MS doterajší tajomník a riaditeľ Domu MS (D MS) v Banskej Bystrici Marek Hanuska. Za druhého podpredsedu navrhol predsedu Mladej Matice a riaditeľa D MS v Liptovskom Mikuláši Mareka Nemca. Za správcu opätovne Maroša Smolca. Do predsedníctva navrhol riaditeľku D MS v Dunajskej Strede Libušu Kľučkovú, riaditeľku D MS v Rožňave Zlaticu Halkovú a vedeckého pracovníka Strediska národnostných vzťahov Viliama Komoru. Výbor MS v tajnom hlasovaní potvrdil všetkých nominantov takmer stopercentnou podporou. Predseda MS sa ešte pred voľbou vyjadril, že „Matica slovenská musí byť jednotná a jednotné musí byť i jej vedenie aj spolu s výborom Matice slovenskej“. Výsledky volieb tieto slová potvrdili.

  • SPOLUPRÁCA

Okrem voľby vedenia výborníci rozhodli aj o prechode niektorých kompetencií z výboru MS na predsedníctvo, ktoré rokuje operatívnejšie a častejšie ako samotný výbor. Prechod kompetencií je v súlade s legislatívou, ktorá určuje pozíciu, kompetencie a úlohy národnej ustanovizne. V rámci zmien sa posilnila aj kompetencia predsedníctva operatívne rozhodnúť o rozpočtovej zmene až do výšky dvadsaťtisíc eur za rok, pričom dosiaľ to bolo desaťtisíc eur. Výborníci vytvorili komisie pre stanovy, program a vedu a s miernymi zmenami schválili aj rokovací poriadok VMS. Ešte pred pracovným rokovaním, ktoré trvalo vyše dvoch hodín, sa matičiari stretli v Dvorane prvej budovy Matice slovenskej, aby sa rozlúčili s odchádzajúcim predsedom MS Mariánom Tkáčom a odchádzajúcimi členmi VMS. „Odovzdávam Maticu v dobrej kondícii a verím, že nový predseda a nové vedenie ju bude v budúcnosti svojim nasledovníkom odovzdávať v ešte lepšej kondícii,“ uviedol bývalý predseda MS. Krédo do budúceho riadenia MS novým predsedom Mariánom Gešperom sme už v SNN uverejnili: „Môj osud sa spojil s Maticou v roku 2002, keď som vstúpil do jej radov počas vysokoškolských štúdií na právnickej fakulte v Košiciach, teda v období, keď aktivizácia v národnom hnutí bola okamžite spojená s pohŕdaním a s výsmechom liberálne orientovaných študentov. Medzi prvé kroky bude patriť utuženie a rozvoj spolupráce s cirkvami, s národne i so slovansky orientovanými spoločenskými organizáciami a združeniami, keďže to národné, kresťanské, demokratické a slovanské sa nedá od Matice odpojiť.“

  • NOVÝ VÝBOR

Novými členmi výboru Matice slovenskej sa po valnom zhromaždení stali (v zátvorke počet získaných hlasov z celkového počtu vyše 400 delegátov): Marek Nemec (262), Marek Hanuska (232), Ján Seman (230), Jozef Božik (220), Maroš Smolec (218), Miroslav Gešper (208), Viliam Komora (205), Branislav Husár (188), Libuša Klučková (182), Jozef Piecka (177), Rastislav Zacher (176), Slávka Jurková (175), Dáša Machalová (174), Zlatica Halková (165), Jozef Makariv (163), Pavol Kleban (161), Roman Michelko (161), Martin Hájnik (160), Ján Budinksý (157), Juraj Gajdoš (157), Miroslav Kerekanič (156), Ingrid Šulková (156), Gabriela Kaščáková (155), Vlastimil Uhlár (152), Miloš Zverina (151), Michal Matečka (145), Martin Gálik (143), Žofia Hrančová (143), Andrej Mečiar (143), Patrik Polakevič (138), Daniela Trňanová (138), Miloslav Slávik (130), Mária Kušnírová (129), Ladislav Kalafa (127), Anna Dubovcová (126), Michal Terrai (124), Dušan Pribula (119), Peter Černý (118). V poradí ďalších pätnásť kandidátov je zmysle stanov náhradníkmi: Peter Titka (114), Eva Garajová (105), Ľubomír Kleštinec (105), Pavol Mihál (103), Alena Rezková (100), Helena Zuskáčová (98), Ján Šteuček (96), Viliam Oberhauser (90), Margaréta Vyšná (89), Ján Eštok (83), Jana Smoligová (78), Jarmila Trungelová (71), Miroslav Považan (61), Peter Kozolka (50), Michal Garaj (46).

Pavol JAVORSKÝ – Foto: Rado  ONDRAŠOVIČPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.