Zaujatý voči prezidentovi republiky

Slovo o Slovensku Emil SEMANCO Musím hneď skraja roka i tohto malého stĺpčeka povedať, že som zaujatý voči prezidentovi republiky. Som zaujatý nie preto, že je dejinný ignorant a do paláca niekdajšieho strážcu uhorskej kráľovskej koruny v Prešporku pozval potomka tých, čo ju najviac ohrozovali...; ...

SLOVO O SLOVENSKU 11 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Vystúpenia kandidátov a výsledky prvého kola prezidentských volieb boli – nazdávam sa – výstižným obrazom slovenskej politickej reality. Sú aktom: ukázali súčasnosť v  nahote. Najprv si všimnime kortešačky. V prípade premiéra kandidáta nik nemohol očakávať, že prednesie prekvapivé vízie alebo vymenuje nové lákavé programové ciele, lebo je ešte stále premiérom a predsedom strany, ktorá má svoj program a z neho za dnešnej konštelácie vychádza aj program vlády.

SLOVO O SLOVENSKU 9 - 2014


SEMANCOSLOVO O SLOVENSKU

Emil SEMANCO

Keď sa začal ten cirkus okolo bronzového Svätopluka na hradnom kopci, kde vraj nikdy nebol, necítil som sa dosť povolaný a podkutý v historických vedách, aby som sa pustil do jednačiek s tými sulíkovskými konskými handliarmi, čo mu vtedy kadečo merali, hanili aj hanobili – pre kríž robili nad ním kríž – a najmä upierali mu kráľovský titul rex. Pritom pochybovať o jeho hlave pomazanej mohli iba hlavy namazané či podmazané, lebo dobre vedeli o oslovení „môj jediný a najdrahší syn“, ktorým sa mu zaliečal aj pápež Ján VIII.