Zaujatý voči prezidentovi republiky

Slovo o Slovensku Emil SEMANCO Musím hneď skraja roka i tohto malého stĺpčeka povedať, že som zaujatý voči prezidentovi republiky. Som zaujatý nie preto, že je dejinný ignorant a do paláca niekdajšieho strážcu uhorskej kráľovskej koruny v Prešporku pozval potomka tých, čo ju najviac ohrozovali...; ...

SLOVO O SLOVENSKU 12 - 2014


KERNÝ webSLOVO OSLOVENSKU

Dušan D. KERNÝ

Slovenská republika má dvadsaťdva rokov, ale jej hymna stosedemdesiat! Rozdiel v dátumoch hovorí veľa. Je to výraz dlhého úsilia o slovenskú identitu a štátnosť. Povedzme nadnesene: všetko to, čo sme prežili v úsilí o identitu a štátnosť, sa nestratilo a je naliehavou výzvou pre globalizovaný dnešok. Hymny majú svoje príbehy, tá naša vznikla po suspendovaní profesora Ľudovíta Štúra z bratislavského lýcea na ceste jeho študentov do Levoče v roku 1884.

SLOVO O SLOVENSKU 11 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Vystúpenia kandidátov a výsledky prvého kola prezidentských volieb boli – nazdávam sa – výstižným obrazom slovenskej politickej reality. Sú aktom: ukázali súčasnosť v  nahote. Najprv si všimnime kortešačky. V prípade premiéra kandidáta nik nemohol očakávať, že prednesie prekvapivé vízie alebo vymenuje nové lákavé programové ciele, lebo je ešte stále premiérom a predsedom strany, ktorá má svoj program a z neho za dnešnej konštelácie vychádza aj program vlády.