Spotrebiteľ nemusí súhlasiť s rozhodcovskou doložkou v zmluve

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bratislava 15. októbra (TASR)- Jednou z neprijateľných zmluvných podmienok, ktorými môže dodávateľ v zmluve eliminovať alebo obmedziť zásadné zákonné nároky spotrebiteľa, je aj rozhodcovská doložka. „Pokiaľ rozhodcovská doložka nebola medzi dodávateľom a spotrebiteľom dohodnutá individuálne a vyžaduje od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne iba v rozhodcovskom konaní, alebo mu bráni v uplatňovaní práva podať žalobu, alebo podať akýkoľvek iný opravný prostriedok, je najčastejšie neprijateľná, a teda absolútne neplatná,“ povedala pre TASR advokátka Jana Martinková.

Pokiaľ sa spor, ktorý vyplynul zo spotrebiteľskej zmluvy, dostal na podnet dodávateľa na rozhodcovský súd, spotrebiteľ môže namietať neplatnosť rozhodcovskej doložky. „Ak rozhodcovský súd vydá rozsudok proti spotrebiteľovi, ten sa následne môže žalobou podanou na príslušnom všeobecnom súde domáhať zrušenia tohto rozhodcovského rozsudku,“ zdôraznila Martinková.

Na druhej strane, pokiaľ má dodávateľ v ruke právoplatné rozhodnutie rozhodcovského súdu, nemusí to znamenať automaticky, že spotrebiteľa čaká exekúcia. Najskôr musí na ňu podať návrh, na základe ktorého súdny exekútor požiada príslušný súd o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie.

„Exekučný súd bude následne povinný preskúmať nielen žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul z hľadiska ich súladu so zákonom. Popri tom skúma i spotrebiteľskú zmluvu a zmluvné podmienky a ak dospeje k záveru, že rozhodcovský rozsudok spotrebiteľa zaväzuje na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom, alebo že exekučný titul bol vydaný na základe neplatnej rozhodcovskej doložky, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietne pre rozpor exekučného titulu so zákonom,“ dodala Martinková s tým, že len platná rozhodcovská doložka zakladá právomoc rozhodcovského súdu v danej veci konať.

Súdne rozhodnutia v oblasti spotrebiteľských zmlúv majú aj univerzálnu platnosť. „Ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve či jej všeobecných obchodných podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti, alebo nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky, či rozhodol o vydaní bezdôvodného obohatenia, náhrade škody alebo o primeranom finančnom zadosťučinení v prospech spotrebiteľa v dôsledku takejto neplatnej podmienky, dodávateľ ju nesmie používať ani vo vzťahu k ostatným spotrebiteľom,“ uzavrela Martinková.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.