Uchádzači v tendroch majú zverejniť konečných užívateľov výhod

Predseda vlády SR Robert Fico počas pracovnej konferencie organizovanej Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) na tému História a smerovanie ÚVO - 15. výročie vzniku. V Bratislave 27. januára 2015. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. apríla (TASR) - Vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod z firiem, ktoré získavajú zákazky štátu, je cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní. Návrh z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) dnes schválila vláda SR.

Register bude obsahovať údaje fyzických osôb, ktoré sú skutočnými, nielen formálnymi vlastníkmi subjektov participujúcich na verejnom obstarávaní. Pôjde o podmienku, aby takýto podnikateľ mohol dostať zákazku od štátu.

Verejný obstarávateľ tak v budúcnosti nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačmi, ktorí nebudú mať v novom registri zapísaných konečných užívateľov výhod. Táto podmienka sa týka aj subdodávateľov a osôb, ktoré zabezpečujú ekonomickú či odbornú spôsobilosť účastníka vo verejnej súťaži.

"Dôvodom predloženia návrhu zákona je snaha zabezpečiť, aby zmluvy vo verejnom obstarávaní uzatvárali iba subjekty so známou vlastníckou štruktúrou až po úroveň fyzických osôb. Identifikácia konečných užívateľov výhod má nesporný význam na zvýšenie transparentnosti, zabránenie konfliktu záujmov a boj proti korupcii vo verejnom obstarávaní," tvrdí predkladateľ.

Podkladom pre zápis konečných užívateľov výhod do registra má byť okrem samotnej žiadosti aj doklad o oprávnení dodávať tovar alebo službu, čestné vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod spĺňa vybrané podmienky týkajúce sa jeho bezúhonnosti, ako aj čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov. Podnikateľ bude musieť pri zápise konečných užívateľov výhod informovať aj o tom, či títo sú, alebo nie sú verejnými funkcionármi.

Verejný obstarávateľ bude mať zo zákona možnosť vypovedať zmluvu s uchádzačom, ktorý nemal svojich konečných užívateľov výhod v čase jej uzavretia zapísaných v určenom registri. Pokiaľ tak nebude postupovať, hrozí mu pokuta 5 % zo zmluvnej ceny. Sankciou pre uchádzača, ktorý si nesplní tieto povinnosti, má byť okrem pokuty od 10.000 eur do 1 milióna eur aj zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na obdobie troch rokov.

Novela tiež upravuje vyčiarknutie z registra konečných užívateľov výhod. Okrem tradičných dôvodov, teda uvedenia nepravdivých údajov, napríklad aj v prípade, že podnikateľ má pobyt alebo sídlo v štáte, ktorý nespolupracuje pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod.

ÚVO má v súvislosti s overovaním pravdivosti údajov v registri získať výnimku z daňového a bankového tajomstva. Novela tiež zavádza povinnosť spolupracovať s úradom napríklad pre finančnú spravodajskú jednotku.

Komplexnejšiu právnu úpravu, ktorá má priniesť zriadenie verejného registra konečných užívateľov výhod všetkých fyzických osôb aj firiem, ktorí nakladajú s verejnými prostriedkami, štátnymi aktívami, dotáciami, majetkom štátu, majetkom územnej samosprávy či získajú štátnu pomoc, avizuje ÚVO po schválení predmetnej európskej smernice. K tomu by malo dôjsť v prvom polroku tohto roka.

Časť novely má byť účinná dňom vyhlásenia, zvyšok od 1. júla tohto roka. Má sa tak umožniť zápis konečných užívateľov výhod do registra ešte pred nadobudnutím účinnosti tých ustanovení, ktoré upravujú súčinnosť jednotlivých subjektov pri uzatváraní zmlúv vo verejnom obstarávaní.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.