Dozorné rady plnia svoje povinnosti len formálne, tvrdí NKÚ

Na ilustračnej snímke logo NKÚ SR. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 3. júna (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zrealizoval kontrolu pôsobnosti dozorných rád vybraných právnických osôb, ktorých zriaďovateľom je jedna zo samospráv. Cieľom bolo preveriť plnenie povinností dozorných rád. Zistenia kontrolórov poukázali na fakt, že dozorné rady vykonávali svoje povinnosti často len formálne. Kontrolná akcia sa uskutočnila v troch neziskových organizáciách a siedmich obchodných spoločnostiach so sídlom v Trnavskom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

V kontrolovaných organizáciách mali subjekty územnej samosprávy majetkovú účasť. V niektorých prípadoch bola majetková účasť obcí nižšia ako 100 percent. NKÚ pri kontrole zistil, že dozorné rady troch neziskových organizácií nepreukázali vykonanie kontroly vedenia účtovníctva a preskúmavanie ročných účtovných závierok a výročných správ. Dozorná rada jednej z kontrolovaných neziskových organizácií v sledovanom období vôbec nezasadala.

"Uvedenými konaniami bol porušený zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby," priblížila Bolech Dobáková. Porušenie zákona NKÚ zistil aj v prípade, keď jedna z neziskových organizácií neschválila výročné správy o činnosti a hospodárení organizácie alebo ďalšia si nesplnila zákonnú povinnosť voľby nových členov dozornej rady po skončení funkčného obdobia jej pôvodných členov. "Nesúlad so zákonom o obecnom zriadení kontrolóri našli v prípade, keď hlavná kontrolórka obce (zakladateľka) bola zároveň členkou dozornej rady," podotkla hovorkyňa.

V prípade obchodných spoločností došlo podľa NKÚ k porušeniu obchodného zákonníka pre neplnenie, respektíve nepreukázanie vykonania všetkých obligatórnych povinností vyplývajúcich pre dozorné rady. "V dvoch prípadoch bolo zistené porušenie obchodného zákonníka ohľadom kreovania dozornej rady, keď sa do troch mesiacov po uplynutí funkčného obdobia viacerých členov dozornej rady spoločnosti neuskutočnila nová voľba a členovia dozornej rady neboli do funkcie zvolení valným zhromaždením spoločnosti v súlade so zákonom," spresnila Bolech Dobáková.

Kontrolóri taktiež v niektorých prípadoch zistili, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávali mestské zastupiteľstvá, čo nebolo v súlade s obchodným zákonníkom. Väčšina obchodných spoločností taktiež nemala uzatvorené s členmi dozornej rady zmluvy o výkone funkcie. Ďalšie nedostatky vyplývali z nedodržania postupov účtovania pri zaúčtovaní odmien členom dozorných rád.

"NKÚ preverením zápisníc zo zasadnutí dozorných rád kontrolovaných subjektov vo väčšine prípadov zistil, že činnosť ich rád mala v prevažnej miere informačný charakter, a to vo forme získavania informácií z vystúpení konateľov, respektíve riaditeľov," skonštatovala hovorkyňa. NKÚ boli podľa jej slov často až dodatočne počas výkonu kontrol predkladané zápisy a záznamy o vykonaných kontrolách dozornými radami, hoci táto kontrolná činnosť nebola zaznamenaná v zápisniciach zo zasadnutí dozorných rád. "Aj tento fakt poukázal na značne formálne vykonávanie povinností zo strany dozorných rád," doplnila.

NKÚ dal kontrolovaným subjektom dokopy 22 odporúčaní. Zároveň apeloval na obce, aby od členov dozorných rád vyžadovali dôsledné plnenie zákonných povinností. Obchodné spoločnosti a neziskové organizácie prijali 45 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ktorých plnenie bude NKÚ v rámci svojej činnosti monitorovať.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.