Na zhodnocovanie odpadu žiada Prievidza financie v nižšej sume

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein

Prievidza 25. augusta (TASR) - Nákup technológie a vybavenia pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) je súčasťou projektu, ktorý pripravila samospráva Prievidze a chce ho financovať z fondov Európskej únie. Jej pôvodný zámer s predpokladanou výškou investície za asi 2,6 milióna eur však počítal aj s vybudovaním kompostárne, pre nedostatok času na stavebné povolenie tak chce získať mimorozpočtové zdroje len na technologickú časť.

"Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexne zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste," povedal vedúci referátu pre projekty a investície Mestského úradu v Prievidzi Ivan Benca.

Pripomenul, že pôvodný projekt mesta počítal aj s vybudovaním nového zariadenia na zhodnocovanie BRO - kompostárne a následným zabezpečením nevyhnutne potrebných zariadení na jeho prevádzku, ako i zberovej techniky a nádob na intenzifikáciu zberu odpadu. Nakoľko to v súčasnosti v Prievidzi podľa neho nie je dostatočne zabezpečené a podmienky vytvorené na zber, triedenie a zhodnocovanie odpadu nezodpovedajú súčasným legislatívnym požiadavkám.

"Celý proces spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá je podkladom pre jeho vybavenie a vydanie, bol však vzhľadom na svoju náročnosť ukončený v takom termíne, že za čas, ktorý zostal do termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), nebolo možné predmetné povolenie vybaviť. Z toho dôvodu bola stavebná časť z projektu vyčlenená a žiadosť o NFP sa podala len na technológiu a zariadenie kompostárne," vysvetlil Benca.

Predmetom novej žiadosti o NFP je tak vybudovanie nového zariadenia na zhodnocovanie BRO formou aeróbnej fermentácie s kapacitou 4500 ton v katastrálnom území mesta Prievidza, pričom stavebná časť nie je predmetom projektu a bude zabezpečená mimo neho. Na predmetnom pozemku je v súčasnosti umiestnený zberný dvor a časť pozemku pod plánovanou kompostárňou je nevyužitá. "V rámci projektu bude zabezpečené obstaranie a sprevádzkovanie technológie na aeróbnu fermentáciu – tri kompostovacie kontajnery, zariadenia nevyhnutné na prevádzku kompostárne, a to drvič bioodpadu, prekopávač kompostu, preosievač, teleskopický nakladač. Ďalej budú zabezpečené zberné nádoby na zber bioodpadu z rodinných domov mesta a zberové vozidlo s rotačným lisovaním a umývačkou nádob," konkretizoval Benca.

Celkové výdavky projektu aj so stavebnou časťou odhaduje radnica na 2.632.428,92 eura, z nich oprávnené predstavujú 2.452.802,40 eura a výdavky na stavebnú časť pred procesom verejného obstarávania 179.626,52 eura. Samospráva na financovanie svojho zámeru žiada NFP vo výške 2.330.162,28 eura. Spolu so stavebnou časťou, ktorú chce financovať z vlastných zdrojov, jej spoluúčasť predstavuje 302.266,64 eura.

Prostriedky chce radnica žiadať z Operačného programu Kvalita životného prostredia, z výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie BRO. Samospráva projektom reaguje na novelizáciu zákona o odpadoch. Tá okrem iného nariaďuje samosprávam spustenie triedeného zberu BRO s účinnosťou od 1. januára 2017.

Informáciu o zmene výšky spolufinancovania mesta v súvislosti s vyčlenením stavebnej časti projektu na zhodnocovanie BRO vzali na vedomie aj prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.