R. RAŠI: Skúsenosti z riadenia Košíc chcem preniesť do celého kraja

Na archívnej snímke kandidát na predsedu VÚC Richard Raši. Foto: TASR - František Iván

Košice 31. októbra (TASR) – Skúsenosti z riadenia samosprávy chce Richard Raši využiť v prospech kraja. V nadchádzajúcich voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) sa uchádza ako kandidát koalície strán Smer–SD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Strana zelených Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti o funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Ako ďalej uviedol v rozhovore pre TASR, investori majú záujem o Košický kraj, potrebujú však kvalifikovanú pracovnú silu, a tu má kraj veľkú kompetenciu v strednom školstve a v stredoškolskom vzdelávaní. Druhá oblasť podpory zamestnávateľom je v oblasti dopravnej infraštruktúry, teda nadväznosti dopravných spojov najmä v menších mestách a obciach, aby sa ľudia vedeli komfortne dostať do práce alebo do školy.

-V súčasnosti pôsobíte ako primátor Košíc. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli zabojovať o miesto predsedu kraja?-
Mojím cieľom je, aby som preniesol spolu so svojím tímom úspešný príbeh Košíc do celého kraja. Za sedem rokov sa nám v Košiciach podarilo obrovské množstvo investícií a veľké množstvo projektov. Spomeniem Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011, Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013, Európske mesto športu 2016. Bojujeme o titul UNESCO, ktorý verím, že v priebehu niekoľkých, doslova niekoľkých, dní aj získame. Chceme byť Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, máme investície do mestskej hromadnej dopravy v objeme 250 miliónov eur, nové električky, elektrobusy, robí sa protipovodňová ochrana v meste Košice. Je toho veľmi veľa. Vznikajú nám v Košiciach každý mesiac nové pracovné miesta, dokonca bojujeme už s tým, že nestíhame v niektorých prípadoch, najmä v informačných technológiách, pokryť požiadavky nových investorov.

-Na ktoré oblasti by ste sa v prípade, že uspejete, chceli prioritne zamerať?-
Každý hovorí o potrebe podpory zamestnanosti. Je to kľúčový faktor, od ktorého sa odvíjajú mnohé ďalšie, aj keď, kraj nemá primárnu kompetenciu vo vytváraní nových pracovných miest. Tá patrí štátu pomocou agentúry SARIO a rozličných investičných stimulov. Kraj má ale mimoriadne dôležitú kompetenciu. V príprave kvalifikovanej pracovnej sily na stredných školách. Druhá veľká podpora potenciálnym zamestnávateľom je v oblasti infraštruktúry, teda aj v prispôsobení nadväznosti dopravných spojov tak, aby sa ľudia v menších mestách a obciach vedeli komfortne dostať do práce alebo do školy. Treťou významnou kompetenciou je stav ciest medzi mestami a obcami. Ďalšou veľkou oblasťou, kde vidím rezervy, ale najmä veľkú perspektívu, je turizmus. Košický kraj je neuveriteľne krásny a je stále neobjavený nielen zahraničnými, ale aj našimi turistami. Turizmus vie priniesť nové pracovné miesta a peniaze do regiónu. Silná kompetencia kraja je aj v oblasti sociálnych zariadení. Je to mimoriadne dôležité. Demografický vývoj je taký, že populácia nám starne, máme stále viac seniorov, ktorí sú ale na druhej strane v dobrej fyzickej kondícii a chcú byť aktívni. Trend je v takzvanej deinštitucionalizácii, čo v praxi znamená, že sa budú podporovať zariadenia pre seniorov, ktoré majú skôr charakter malých rodinných domov alebo bytov. Teda, aby ľudia neboli umiestňovaní z prostredia, v ktorom vyrastali do veľkých komplexov. Dôležitá oblasť je zdravotníctvo, tu má kraj funkciu najmä v oblasti lekárskej služby prvej pomoci, v oblasti lekárenskej pohotovostnej služby, v oblasti vydávaní licencií, ale napríklad aj pri kontrole dodržiavania ordinačných hodín. Moja filozofia je, že kraj sa má riadiť v kraji a nie v kancelárii Úradu košického samosprávneho kraja. Budem robiť výjazdové rokovania krajského zastupiteľstva, ale aj porady predsedu Košického samosprávneho kraja priamo v okresoch.

-Pozastavím sa pri nezamestnanosti. Časť okresov Košického kraja je zaradených do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Ako plánujete riešiť problém nezamestnanosti?-
Inštitút najmenej rozvinutých okresov bol vytvorený práve preto, aby sa tieto okresy už z úrovne vlády vedeli podporovať viac ako ostatné. Aj tu vie kraj pomôcť, napríklad prispôsobovaním študijných programov tak, aby investor mohol absolventov stredných škôl využiť rovno v praxi. Veľmi dôležité je, že kraj spolu s mestom Košice boli zakladateľmi Východoslovenskej investičnej agentúry (VIA), ktorej cieľom je, povedané veľmi jednoducho, aby akýkoľvek investor, ktorý príde do nášho kraja a má tu záujem investovať, z neho nemusel odísť preto, že mu chýbala akákoľvek informácia alebo podpora. Ale aj v tomto vie byť kraj veľmi aktívny, keď akýkoľvek investor v akejkoľvek oblasti do kraja príde, vieme ho pomocou VIA, ale aj priamym kontaktom u nás, zachytiť a presvedčiť ho o tom, že investícia bude preňho aj pre kraj výhodná.

-V čom vidíte najväčší problém v oblastiach, ktoré ste spomínali - teda školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva?-
Keďže som lekár, a zároveň som bol dlhé roky aj manažér v zdravotníctve, začnem od zdravotníctva. V zdravotníctve by ľudia chceli a potrebujú mať kvalitného lekára čo najbližšie k svojmu bydlisku. Čiže je to oblasť ambulantnej zdravotnej starostlivosti, aby nemuseli za kvalitnými lekármi a vyšetreniami dochádzať do Košíc, ale aby to mali vo svojom okresnom meste, čo najbližšie k miestu, kde bývajú. Kraj tu má dôležitú kompetenciu, ktorá sa týka minimálnej siete. Teda toho, aké ambulancie musia v danom okrese byť a takzvanej reálnej siete. Druhá dôležitá vec je, aby sa naďalej rozvíjali aj okresné nemocnice preto, aby ľudia nemuseli cestovať za bežnými vyšetreniami do krajského mesta. Pozitívnym príkladom je otvorenie nemocnice novej generácie v Michalovciach. Je to príklad toho, ako treba podporiť aj regionálne zdravotníctvo, aby ľudia našli kvalitnú špičkovú starostlivosť na európskej úrovni čo najbližšie k svojmu domovu.

Oblasť sociálnych služieb je v kraji zabezpečovaná v 13 zariadeniach kraja a mnohými neštátnymi poskytovateľmi. Tu treba investovať najmä do domovov sociálnych služieb. Miest, kde naši seniori bývajú, aby mali svoju jeseň života zabezpečenú v čo najkrajšom prostredí a aby sa cítili čo najkomfortnejšie.

Školstvo má pred sebou jednu z mnohých úloh, a to prispôsobovať vzdelávanie a študijné odbory potrebám trhu práce. To znamená, aby študent strednej školy, ktorý nechce pokračovať v štúdiu na vysokej škole, mal možnosť nájsť si prácu v mieste bydliska, alebo čo najbližšie k nemu. To je absolútny základ toho, aby sa nám nevyľudňovali malé obce alebo menšie mestá a niektoré okresy, ale aby ľudia žili, tam kde chcú žiť.

-Aké sú vaše priority čo sa týka eurofondov a cezhraničnej spolupráce?-
Prvou prioritou je vyčerpať všetky možnosti, ktoré sa ešte ponúkajú, lebo čerpanie eurofondov končí v roku 2020. Máme možnosť čerpať prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu. Z tohto programu sa budú napríklad v Košickom kraji rekonštruovať cesty druhej a tretej triedy, budú sa rekonštruovať sociálne zariadenia, investuje sa do výstavby a rekonštrukcie škôl a telocviční. Druhou oblasťou eurofondov, mimoriadne dôležitou, je takzvaný projekt kreatívneho priemyslu. Sú vyčlenené finančné prostriedky na vytvorenie kreatívneho centra a podporu kreatívneho priemyslu. Je to pokračovanie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, kde sa v Košiciach, priamo v kompetencii Košického samosprávneho kraja aj vo vlastníctve kraja, nachádzajú nehnuteľnosti, kde by toto kreatívne centrum malo vzniknúť a podporiť všetky formy kreatívneho priemyslu. Čiže nové médiá, prepájanie umenia s informačnými technológiami, architektúrou, dizajnom či vizuálnymi technológiami. Ďalšou špecifickou oblasťou je cezhraničná spolupráca. Existujú rôzne grantové schémy a projekty, ako sú cezhraničná maďarsko-slovenská spolupráca či Nórske fondy, ktoré zapájajú do tejto cezhraničnej spolupráce aj Ukrajinu. V minulosti sme už zrealizovali v rámci Vínnej cesty vytvorenie malého múzea v rámci archeologického komplexu Dolnej brány alebo to bola spolupráca zoologických záhrad medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Perspektívnou oblasťou je budovanie cyklistických trás v rámci Košického kraja a v cezhraničných oblastiach.

-Na čo by ste sa chceli v prípade zvolenia zamerať v oblasti dopravy a v čom vidíte najväčší problém?-
Doprava má dve oblasti, ktoré treba riešiť. Je to medzimestská či prímestská doprava a kvalita cestnej infraštruktúry medzi jednotlivými obcami a mestami. Košický kraj je špecifický - až 84 percent všetkých ciest sú cesty druhej a tretej triedy, ktoré majú takmer 2000 kilometrov. Máme minimum diaľnic a rýchlostných ciest. Musíme sa sústrediť na to, aby sa cesty, ktoré patria kraju, rekonštruovali, realizovali sa súvislé výmeny cestných povrchov. Druhá mimoriadne dôležitá oblasť je spojená v takzvanej integrovanej osobnej doprave. Keď musí občan akejkoľvek obce alebo mesta cestovať za prácou alebo za vzdelaním do inej obce alebo mesta, aby sa tam dostal čo najkomfortnejšie a v čo najkratšom čase. Teda, aby spoje na seba nadväzovali, aby cesta z jedného mesta do druhého, ako je to v súčasnosti, napríklad z Veľkých Kapušian do Trebišova, netrvala hodinu dvadsať, ale aby sa tam človek dostal za tridsať minút. Výsledkom má byť to, aby sa akákoľvek cesta, aj keď obyvateľ kraja prestupuje na železnicu, autobus a mestskú hromadnú dopravu, dala absolvovať s jedným lístkom.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.