VIDEO:SOŠ podnikania v Bratislave vznikla pôvodne ako dievčenská škola

Na snímke budova Strednej odbornej školy podnikania v Bratislave počas aktuálnej rekonštrukcie 5. marca 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. marca (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) podnikania v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1991, keď vznikla v priestoroch obchodného učilišťa Na pántoch pôvodne ako dievčenská odborná škola so študijným odborom obchod a podnikanie. V súčasnosti škola sídli na Strečnianskej ulici a 140 študentov tu študuje buď obchod a podnikanie, alebo manažment regionálneho cestovného ruchu.

Počas svojej existencie prešla škola rôznymi zmenami a vývojovými etapami. Ako dievčenská odborná škola bola z ulice Na pántoch presťahovaná v roku 1993 do uvoľnených priestorov bývalých materských škôlok a jaslí na Znievskej ulici v bratislavskej Petržalke, kde škola sídlila do konca júna 2009.

"Prvé absolventky ukončili školu maturitnou skúškou v roku 1994. Škola na Znievskej ulici integrovala pod jednu strechu študijné odbory dievčenských odborných škôl na Svätoplukovej a Žehrianskej ulici," priblížila pre TASR riaditeľka SOŠ podnikania Nadežda Ledererová. Od septembra 1994 boli na škole otvorené triedy so študijnými odbormi – obchod a podnikanie (končiaci maturitnou skúškou), služby a domáce hospodárenie (končiaci záverečnou skúškou) a ekonomické služby (dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventky študijného odboru služby a domáce hospodárenie). Postupne sa rozrastala nielen počtom žiačok, ale aj tried a študijných odborov s počtom žiakov 320.

Na snímke žiaci počas vyučovania na Strednej odbornej škole podnikania v Bratislave 5. marca 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian

Skúsenosti zo študijného odboru služby a domáce hospodárenie a nadstavbového štúdia ekonomické služby si vynútili, že trojročné štúdium a naň nadväzujúce dvojročné nadstavbové štúdium sa začalo počnúc školským rokom 1995/1996 utlmovať z dôvodu ťažkej uplatniteľnosti absolventiek na trhu práce a všeobecne nižšej úrovne vedomostí v porovnaní so študijným odborom obchod a podnikanie.

"Od roku 2002 sa stal tento odbor koedukačným a zároveň začali na škole študovať spolu s dievčatami aj chlapci. O sedem rokov neskôr bol názov školy zmenený na Stredná odborná škola podnikania. Nakoľko priestory na Znievskej boli pre výučbu nevyhovujúce, škola sa presťahovala do priestorov Strednej zdravotníckej školy na Strečniansku 20 so samostatným vchodom a sídli tu dodnes," spresnila riaditeľka.

V súčasnosti navštevuje školu v dvoch študijných odboroch – obchod a podnikanie a manažment regionálneho cestovného ruchu 140 žiakov. Absolvent odboru obchod a podnikanie je pripravený pre prácu v podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu, štátnej správy, bankovníctva, poisťovníctva, daňovníctva alebo v oblasti súkromného podnikania. V študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu študenti získavajú vedomosti z celej oblasti služieb cestovného ruchu – stravovacie, ubytovacie, animačné a kongresové. Naučia sa tiež, čo tvorí cestovný ruch a ako sa uplatňuje marketing v tejto oblasti.

SOŠ podnikania plánuje v budúcom roku otvoriť dva nové školské odbory

Stredná odborná škola (SOŠ) podnikania na Strečnianskej v Bratislave plánuje rozšíriť ponuku vzdelávania a zatraktívniť tak štúdium. Budúci školský rok 2019/2020 plánuje otvoriť dva nové študijné odbory - informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu, právo a podnikanie.

Týmto krokom chcú podľa riaditeľky SOŠ podnikania Nadeždy Ledererovej zatraktívniť štúdium a získať viac žiakov. "Momentálne sme vo fáze, keď Bratislavskému samosprávnemu kraju, ako svojmu zriaďovateľovi, predkladáme žiadosť o rozšírenie ponuky vzdelávania o dva študijné odbory," priblížila pre TASR. Nové odbory nezmenia podľa jej slov zameranie školy, naopak majú doplniť súčasné odborné vzdelávanie po stránke informačných technológií a posilniť právne vedomie žiakov.

Na snímke budova Strednej odbornej školy podnikania v Bratislave počas aktuálnej rekonštrukcie 5. marca 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

"Informačné technológie a informačné služby by boli zamerané na cestovný ruch, ktorý sa na škole vyučuje. Právne vedomie môžu študenti získať v odbore právo a podnikanie. Následne môžu pokračovať aj v štúdiu na právnických fakultách," uviedla riaditeľka. Ako väčšina stredných škôl na Slovensku aj SOŠ podnikania musí riešiť pokles demografickej krivky, a tým pádom menej študentov v triedach ako v minulosti. Ledererová tvrdí, že sa tento problém snažia riešiť aj spoluprácou so základnými školami. "Ponúkame im spoločné aktivity a projekty, kde si naši študenti pripravujú vlastivedné prechádzky hlavným mestom, oboznamujú žiakov základných škôl s históriou Bratislavy a s jej pamätihodnosťami. Absolventov základných škôl oslovujeme aj prostredníctvom výchovných poradcov a organizujeme aj deň otvorených dverí," spresnila riaditeľka. Škola sa prezentuje aj na Dni župných škôl v Bratislave.

SOŠ podnikania chce byť moderne vybavenou školou. Od decembra minulého roka prechádza budova školy modernizáciou, osádzajú sa plastové okná a zatepľuje sa fasáda. Škola chce vyriešiť aj ďalšie problémy, napríklad nájsť financie na dobudovanie materiálnych podmienok, modernizovať informačno-komunikačné technológie či dovybaviť jazykovú učebňu. "Potrebné je aj finančne oceniť prácu pedagógov. Je dobré mať moderne vybavenú školu, ale aj tá kvalita vzdelávania musí byť na úrovni. Tú dosiahneme len tým, že budeme pedagógov finančne motivovať," podotkla Ledererová.

Medzi absolventmi SOŠ podnikania je úspešná fotografka i záchranárka

Stredná odborná škola (SOŠ) podnikania na Strečnianskej v Bratislave radí medzi svoje silné stránky uplatnenie absolventov na trhu práce. Pre TASR to povedala riaditeľka školy Nadežda Ledererová. Časť študentov po maturite si podľa nej nájde zamestnanie v oblasti obchodu, štátnej správy, bankovníctva, súkromného podnikania či cestovného ruchu. Ďalší pokračujú v štúdiu na vysokých školách v odboroch s ekonomickým alebo humanitným zameraním.


Uplatnenie absolventov školy, ktorí vyštudovali buď odbor obchod a podnikanie, alebo manažment regionálneho cestovného ruchu, hodnotí riaditeľka za relatívne dobré. "V minulom školskom roku sme mali z počtu 55 absolventov len desiatich, ktorí boli evidovaní ako nezamestnaní. Vzrastá počet absolventov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokej škole, alebo idú do zamestnania a prácu si dokážu nájsť v obchode a podnikaní či cestovnom ruchu," priblížila.

Na snímke žiaci počas vyučovania na Strednej odbornej škole podnikania v Bratislave 5. marca 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian

Škola získava informácie o uplatnení svojich absolventov aj od učiteľov, s ktorými sú žiaci a ich rodičia v kontakte aj po ukončení štúdia. Rodičia podľa riaditeľky prejavujú spokojnosť s uplatnením ich detí v praxi. Ako podotkla, každý študent, ktorý úspešne ukončí školu, nájde si prácu alebo sa ďalej vzdeláva, je úspešný. "Sú aj takí, ktorí sú známejší vďaka médiám, dobrovoľníctvu či záchranárskej práci. Medzi takých patrí napríklad Lucia Ježeková Havlíková, ktorá pracovala v televízii TA3 ako redaktorka spravodajstva, záchranárka Simona Kubánková či úspešná fotografka Iveta Hajniková," povedala Ledererová.

Už počas štúdia sa snaží SOŠ podnikania pripraviť študentov na prax, napríklad aj spoluprácou so zamestnávateľmi. Škola taktiež odborne spolupracuje s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave a aj s jej katedrou služieb a cestovného ruchu. "Škola bola v minulom školskom roku zapojená do projektu Odborná prax pre študentov v rámci Erasmus+. Žiaci získali nové znalosti a naučili sa pracovať v medzinárodnom tíme," priblížila riaditeľka. Škola sa do projektu Erasmus+ vzdelávacia mobilita jednotlivcov zapojila aj v tomto roku a pilotne aj do ErasmusPRO, kde ide o dlhodobú stáž v odbornom vzdelávaní pre čerstvých absolventov školy.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.