Inkluzívne vzdelávanie má zlepšiť stratégiu začlenenia Rómov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 24. apríla (TASR) – Kroky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v oblasti inkluzívneho vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa odvíjajú od schválenej Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Pripomína to tlačový odbor ministerstva v reakcii na vyhlásenie mimovládnych organizácií, že školský rezort v oblasti vzdelávania rómskych detí fatálne zlyháva a nemá žiadny reálny plán, ako situáciu riešiť.

Kritika mimovládnych organizácií sa odvíja od ich monitorovacej správy o implementovaní opatrení národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku. V tomto dokumente pre Európsku komisiu (EK) zástupcovia MVO okrem iného upozorňujú, že sa Slovensko neinšpiruje susednými krajinami, ktoré prijali v oblasti špeciálneho školstva či vzdelávania v rannom detstve zásadné reformy.

Rezort školstva pripomína, že cieľom opatrení strategického dokumentu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ale aj základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania s osobitným dôrazom na odstránenie segregácie v školách, predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a zabezpečiť úspešný prechod zo školy do zamestnania. "Zároveň realizovať také politiky, ktoré budú odstraňovať rozdiely vo vzdelanostnej úrovni Rómov a ostatnej populácie. MŠVVaŠ v súvislosti s týmto dokumentom vypracoval materiál Návrh krokov na koncepčné riešenie podpory mechanizmu doplnenia základného vzdelania," dodáva tlačový odbor rezortu a pripomína, že celkový objem prostriedkov určených na skvalitnenie podmienok pri výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách bol v roku 2017 vo výške 7.341.350 eur.

Rezort pripomína i to, že v pôsobnosti štátneho tajomníka vznikla ako jeho poradný orgán konzultačná platforma ministerstva školstva a mimovládnych organizácií pre oblasť inkluzívneho vzdelávania. Poukazuje i na vznik pracovnej skupiny na podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania a tiež národný projekt Škola otvorená všetkým, zameraný na inkluzívne vzdelávanie a skvalitnenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov. "V tejto súvislosti je dôležité, že súčasťou projektu Škola otvorená všetkým, okrem zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania v 130 základných školách a v 50 materských školách, je aj vypracovanie lokálnych desegregačných plánov, ktoré sa odvíjajú od vypracovanej metodickej príručky na prevenciu a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov, na ktorej sa podieľali i zástupcovia mimovládnych organizácií," uvádza rezort.

Ministerstvo zvýrazňuje i fakt, že sa tiež sprísnila kontrolná činnosť Štátnej školskej inšpekcie v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, ktorá sa vzťahuje na kontrolu vhodne volených diagnostických postupov, ako aj na stav a úroveň uplatňovania princípu rovného prístupu k vzdelávaniu pri prijímaní žiakov do špeciálnej základnej školy. Ako rezort dodáva, od 1. januára 2016 nie je možné prijímať do špeciálnej školy a špeciálnej triedy deti alebo žiakov len na základe faktu, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. "Na základe prijatia tohto legislatívneho ustanovenia klesol počet novozaradených žiakov do prvého ročníka špeciálnej základnej školy (variant A) v roku 2017 o 37 percent v porovnaní s rokom 2015," upozorňuje školský rezort.

Monitorovacia správa mimovládnych organizácií sa okrem vzdelávania venuje aj riadeniu politík začleňovania, čerpaniu eurofondov a zameriava i na pretrvávajúci problém volebnej korupcie, diskrimináciu a tiež prípady policajného násilia v rómskych osadách.

Správu pripravili Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), Človek v ohrození, Komunitné centrum menšín, Roma Media – ROMED, Rómska platforma a Rómske advokačné a výskumné stredisko. Dokument je súčasťou pilotného projektu rómskeho občianskeho monitoringu v 27 krajinách EÚ, ktorý financuje Európska komisia.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.