Návrh na zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov je v 2.čítaní

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. júna (TASR) - Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov má od roku 2021 priniesť spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce. Vykonávať ho bude Sociálna poisťovňa (SP). Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú v stredu parlament posunul do druhého čítania.

Ročné zúčtovanie sa bude týkať povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na povinné poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity. Toto poistné má byť platené a odvádzané preddavkovo a uskutoční sa nad nimi ročné zúčtovanie. Vzhľadom na osobitný charakter úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie nad nimi nebude uskutočňovať.

Ročné zúčtovanie bude vykonávať SP vždy do 30. septembra za predchádzajúci kalendárny rok. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, poisťovňa ročné zúčtovanie odvodov vykoná do 31. októbra daného roka.

Na garančné poistenie sa bude vzťahovať maximálny ročný vymeriavací základ, avšak ročné zúčtovanie sa ho týkať nebude. "Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) zostáva zachovaný súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, budú však platiť preddavky na poistnom, ktoré budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platili preddavky na poistnom," navrhuje rezort práce.

Novinkou je, že maximálny mesačný vymeriavací základ pri sociálnom poistení sa má zrušiť a nahradený má byť maximálnym ročným vymeriavacím základom. Ten sa má týkať zamestnanca, SZČO aj zamestnávateľa pri platení preddavkov na poistné. Zníži sa v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok. Platenie preddavkov na poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa sa zastaví zaplatením preddavkov na poistnom zo sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu počas kalendárneho roka, v ktorom je zamestnanec povinne poistený.

Pre SZČO sa má zachovať súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia. Podnikatelia však budú platiť preddavky na poistnom, ktoré budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platili preddavky na poistnom. Ak sa po ročnom zúčtovaní sociálnych odvodov zmení vymeriavací základ, z ktorého poisťovňa vypočítala dôchodok, nemocenskú dávku alebo dávku poistenia v nezamestnanosti, sumu dávky SP nanovo určí zo zmeneného vymeriavacieho základu.

Súčasná úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti aj dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu, bude zachovaná v podobe odvodovej odpočítateľnej položky (OOP). Dohodári, ktorí si ju uplatnia, budú povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody. "Ak si dohodári odvodovú odpočítateľnú položku v priebehu kalendárneho roka neuplatnia v plnej výške, tak im bude suma OOP uplatnená pri vykonaní ročného zúčtovania, ak nepožiadajú o výnimku z uvedeného postupu," priblížil rezort práce.

Novela zákona má priniesť aj zmeny pre rodičov pri súbežnom nároku na materské pre oboch. Zmeny týkajúce sa právnej úpravy materského majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019. Zmena definície zamestnanca nadobudne účinnosť 1. novembra 2019 a právna úprava týkajúca sa prideľovania, sprístupňovania a evidovania identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca by mala byť účinná od 1. januára 2020.

Novela počíta s tým, že platiť a odvádzať preddavky na poistnom sa začne za obdobie od januára 2021 a Sociálna poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2022 za rok 2021. Dôvodom navrhnutej účinnosti od 1. januára 2021 je zabezpečenie dostatočne dlhej lehoty na zavedenie zmien do praxe.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.