Drutarovský: Potrebujeme silné a užitočné spojenie síl pre celý región

Ilustračná snímka. Foto: TASR Andrej Galica

Prešov 2. novembra (TASR) - O post primátora Prešova sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza sedem kandidátov. S podporou strán a hnutí Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko a Občianska konzervatívna strana kandiduje 47-ročný informatik Richard Drutarovský. Plánuje založiť dopravný dispečing, kde preťaženú dopravu budú riadiť dispečeri podľa aktuálnej situácie. Rovnako chce podporiť vznik nových pracovných príležitostí, čo by podľa neho prispelo k návratu ľudí zo západného Slovenska do Prešova.

-O post primátora ste sa uchádzali aj v minulosti, avšak neuspeli ste. Čo zavážilo, že ste sa rozhodli kandidovať opäť?-

Vtedy prišiel z Bratislavy s nereálnymi sľubmi bývalý primátor. Prešovčania mu uverili a ostatných doslova prevalcoval. Pred štyrmi rokmi väčšina ľudí vytriezvela, cítili sa oklamaní a chceli zmenu. Niečo sa podarilo, čo mnohí oceňujú. Ale tiež hovoria, že mesto zaspalo. Medzičasom som sa stal poslancom. Za tých osem rokov som sa naučil, ako funguje naše mesto. Rozhodol som sa opýtať Prešovčanov, či túžia po zmene. V uliciach som sa rozprával s viac ako 5000 z nich. Povedali mi, že chcú, aby sa Prešov zobudil. Povedali mi aj to, v čom sa má zobudiť. Dvetisíc z nich mi podporu vyjadrilo aj svojimi podpismi. Kandidujem, aby som ich želanie naplnil ako primátor.

-Počas kampane ste sa stretávali s ľuďmi a počúvali ich problémy. Ktoré sú tie najväčšie a ako ich chcete riešiť?-

Moje osobné rozhovory s 5000 Prešovčanmi boli oveľa viac, ako akýkoľvek prieskum. Pozorne som počúval. Toto sú tri hlavné témy Prešovčanov. Trápi ich stav dopravy v meste, nedostatok oddychových zón a málo života v centre mesta. Prajú si, aby bol celý Prešov čistý a udržiavaný. Nielen okolie hlavných ciest. Celkom som s mojim tímom pomenoval trinásť hlavných problémov, v ktorých by sa Prešov mal zobudiť. Chcem ich začať riešiť rýchlo. Preto sme s tímom pripravili plán na prvých 100 dní.

-Za najväčší problém je v Prešove považovaná doprava. Ako ho plánujete riešiť z pozície primátora? S dopravou súvisí i parkovanie na sídliskách, kde je tiež dlhodobo problém. Čo s tým?-

Kým štát dobuduje všetky komunikácie, potrvá to ešte roky. Doprave treba dovtedy pomôcť jej riadením tak, ako je to zvykom vo svete. Založím dopravný dispečing. Preťaženú dopravu budú riadiť dispečeri podľa aktuálnej situácie. V meste bude inteligentné ovládanie svetelných križovatiek, monitoring dopravy a obsadenosti parkovísk. Výsledkom bude chytré riadenie dopravy, plynulejší prejazd mestom a menej času pri hľadaní parkovania. Cestovanie v MHD trvá dlho a nie je to vždy kvôli zápcham. Spoje nejazdia tak, ako to ľudia v súčasnosti potrebujú. Musíme ich prispôsobiť aktuálnym potrebám cestujúcich. Počet áut prichádzajúcich do mesta z okolitých obcí stúpa. Ľudia dnes naozaj nemajú dosť možností, ako inak sa sem dopraviť. Začneme vytvárať integrovanú verejnú dopravu a nie o tom len hovoriť. Ľudia z okolitých obcí a miest sa musia rýchlo dostať až na mestské zastávky MHD. Plynulo z domu a na jeden lístok. Potom nebudú musieť zbytočne zapĺňať autami naše ulice, čo mestu veľmi pomôže. Parkovanie budem riešiť tak, aby to nebolo na úkor detských ihrísk. Nemá dochádzať ani k zbytočnej likvidácii zelene. Chodníkom sa musí vrátiť ich pôvodný význam. Musia opäť patriť najmä chodcom a byť bezpečné. Navrhnem zastupiteľstvu zaviesť rezidentský systém postupne a citlivo. Vždy s vypočutím ľudí a ich zapojením do jeho modelovania. Tak, aby bol pre nich jasný a chránil ich pred nerezidentmi.

-V čom vidíte rezervy, čo sa týka sociálnej oblasti mesta? Aké sú vaše plány v tomto smere?

Zabúda sa, že ak v Prešove nebudú žiť všetky generácie, postupne zmizne z mapy. Mladí ľudia opúšťajú nielen mesto, ale mnohí aj našu krajinu. Usádzajú sa ďaleko od svojich rodičov. Starí rodičia nevidia svoje vnúčatá rásť, mladí vo svete sú odkázaní vo výchove detí len na seba. Rodiny nie sú úplné, navzájom si nemôžu pomôcť. Seniori sa cítia osamelí a neužitoční. Pri riešení každého problému v meste budem pamätať, aby sa stalo atraktívne. Aby mladí mali dobré dôvody ostať v meste a Prešov sa stal lákadlom pre život. Potrebujeme zvýšiť podiel mladých ľudí a detí. Aby si každý uvedomoval, že raz v tomto meste zostarne a mohol sa tešiť, že to bude práve v Prešove. To je najprirodzenejší sociálny program.

-Aká je podľa vás súčasná ekonomická situácia mesta?-

Ide o tému, ktorá je dosť odborná, ale pokúsim sa zjednodušiť. Na podielových daniach vidieť, že ekonomike Slovenska sa momentálne darí. Preto sa darí aj mestskému rozpočtu, ktorý je z týchto daní financovaný. Príjmy mesta rastú tak, ako ešte nikdy. Každoročne prebytky rozpočtu mesta sú alarmujúce. Prebytok rozpočtu sa ľuďom prezentuje ako úspech, no opak je pravdou. Radnica pod súčasným vedením nedokázala v dobrých časoch dosť investovať. Prešovčania mi hovoria, že nepocítili výrazné zlepšenie kvality života. Hovoria skôr o zhoršení. Do zveľaďovania majetku mesta sa dalo investovať podstatne viac. Niečo sa darí, ale celkovo v tom Prešov dosť zaspal. Vrcholom ľadovca je napríklad kolaps dvoch mestských štadiónov. Dostali sa mimo prevádzky, čomu sa dalo predísť. Rozvoj mesta v skutočnosti ťahajú súkromné a štátne investície. Mesto s nimi nič nemá. Diali by sa bez ohľadu na to, kto 'sedí' na radnici. Väčšina ľudí to však nerozlišuje, majú dosť starostí s 'ekonomikami' svojich domácností. Od mesta očakávali výrazné investície do zlepšenia kvality života a trávenia voľného času. To sa nenaplnilo.

-Čo považujete za svoje priority v oblasti školstva? Ako chcete napríklad motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?-

Netajme, že urobiť nevyhnutné zmeny na zlepšenie školstva musí rozumná vláda. Primátor a zastupiteľstvo Prešova zasa musí zabezpečiť hladkú prevádzku materských a základných škôl. Aby boli ako nové, učitelia, deti a žiaci sa v nich cítili dobre. To je nevyhnutný základ, ktorý samozrejme zabezpečím. Uvedomujem si však aj globálne výzvy. Kvalitné vzdelanie rozhoduje o tom, aký bude život dnešných detí v budúcnosti. V Prešove sú šikovní ľudia a zamestnávatelia. Radi by hravou formou zapojili deti do vzdelávania v oblastiach, v ktorých v Prešove nájdu uplatnenie. Tomu chcem výrazne napomôcť. Pre budúcnosť Prešova a Slovenska to považujem za dôležité.

-Najmä mladí ľudia uprednostňujú hľadanie zamestnania v susedných Košiciach. Zaujímajú sa hlavne o IT oblasť. Ako to chcete riešiť, aby ste ich prilákali do Prešova?-

Sám som vzdelaním informatik. Mám v tejto oblasti veľa skúseností a kontaktov, viem o čo ide. V IT oblasti bývajú nadpriemerné príjmy zamestnancov, z čoho v meste môžu ťažiť aj iné profesie. V Prešove chýbajú kvalitné administratívne zóny pre tento typ zamestnávateľov. Je to dlhodobý problém mestského územného plánovania. Myslím si, že ak odstránime tento nedostatok, v Prešove vzniknú nové pracovné príležitosti. Vráti to nazad ľudí, ktorí dnes musia odchádzať do Košíc. Prišli by aj Prešovčania zo západu Slovenska, čo by spojilo rodiny. Zamestnávatelia na západe Slovenska tam už nevedia získať kvalitných ľudí. To je ďalšia šanca pre Prešov, kde je príjemnejší život. Z pozície primátora budem vedieť hneď priamo komunikovať a spolupracovať s predstaviteľmi projektu Košice IT Valley. Potrebujeme silné a užitočné spojenie síl pre celý región.

-V prípade, že sa predsa len mladí ľudia rozhodnú prísť do Prešova, narazia na problém ubytovania. Ako chcete riešiť otázku nájomných bytov?-

Mám k tomu jedno z opatrení v mojom akčnom pláne na prvých sto dní primátora. Odstránim zbytočnú byrokraciu pri povoľovaní stavieb na bývanie v Prešove. Chcem dať mladým istotu, aby v Prešove ostali žiť. Aby sa tu osamostatnili a zakladali si rodiny. Výstavba v Prešove sa rozbehne, ak bude atraktívnejšia ako v okolitých obciach. Zmierni sa tým aj masové cestovanie do mesta z okolia. Prioritou výstavby v Prešove budú štartovacie byty. Chcem, aby mesto viac spolupracovalo s majiteľmi pozemkov v rozvojových lokalitách mesta.

-Pre rozvoj mesta je dôležitá konštruktívna spolupráca vedenia mesta, primátora s poslancami. Ste na ňu pripravený?-

Mám osemročné skúsenosti poslanca, viem ako toto mesto funguje. Viem presne, čo potrebuje poslanec od primátora, aby spolupráca fungovala. Na rozdiel od súčasného vedenia radnice chcem každého poslanca dobre počúvať. Pomôžem poslancom uskutočniť aj ich osobné volebné programy. Budem predkladať zastupiteľstvu dobre premyslené a vyargumentované návrhy. Mám priame skúsenosti aj s mestskými firmami. Ovládam aj túto oblasť. To ma odlišuje od ostatných kandidátov. Nemusím sa zdĺhavo dostávať do 'obrazu'. Takže áno, som pripravený na spoluprácu, aby sme spoločne zobudili Prešov.

-V prípade, že by ste uspeli vo voľbách a stali sa novým primátorom, čo by ste urobili ako prvé po nástupe do úradu?-

Ešte pred zložením primátorského sľubu by som s dosluhujúcou primátorkou dohodol odovzdanie úradu. Aby plynulo pokračovali rozpracované, no nedokončené veci. Problém to nebude, na rozhodovaní o nich som sa podieľal ako poslanec. So svojou víziou by som oboznámil zvolených kandidátov na poslancov. So záujmom si vypočujem ich predstavy a očakávania od primátora. Podrobne by som ich chcel predstaviť aj verejnosti. S dôležitými témami sa čo najskôr vyberiem medzi ľudí a budem ich počúvať. Chcem hneď začať uskutočňovať plán primátora pre prvých sto dní. Prešovčania mi hovoria, že už nechcú čakať ďalšie štyri roky na výsledky.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.