Krajskí poslanci v Prešove schválili výzvy na dotácie na rok 2019

Predsedovia vyšších územných celkov zastrešujúcich súčasných 16 najmenej rozvinutých okresov zľava Milan Majerský (PSK), Ján Lunter (BBSK) a Rastislav Trnka (KSK) podpísali Memorandum o spolupráci troch krajov pre podporu najmenej rozvinutých okresov v Košiciach 13. marca 2018. Foto: TASR - František Iván

Prešov 28. decembra (TASR) - Na šport, kultúru a sociálnu oblasť rozdelí Prešovský samosprávny kraj (PSK) celkovo jeden milión eur. Žiadatelia sa môžu uchádzať o finančné prostriedky v dvoch výzvach.

PSK vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. Podporiť chce projekty v rámci troch programov – šport, kultúra a sociálne služby. Krajský parlament na tento účel vyčlenil celkovo jeden milión eur. Zástupcovia obcí a miest v Prešovskom kraji, cirkvi, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia či právnické a fyzické osoby môžu požiadať o dotáciu v rámci Výzvy zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja alebo Výzvy predsedu PSK.

"Pre rok 2019 bola schválená celková výška finančných prostriedkov jeden milión eur určených pre Výzvu Prešovského samosprávneho kraja. Rozdelená je na Výzvu zastupiteľstva PSK, a to vo výške 899.000 eur a Výzvu predsedu PSK, ktorý rozdelí sumu 101.000 eur," uviedla vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková.

Cieľom programu Šport je rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Žiadatelia môžu financie použiť na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, opravu a údržbu športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom. Zároveň môžu prostriedky použiť na usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí alebo na reprezentáciu športovca na podujatiach európskeho a svetového formátu.

Uchádzači v programe Kultúra môžu financie použiť na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy, opravy a údržbu kultúrnych pamiatok, pamätihodností obce alebo mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov či objektov. Rovnako aj priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru. Cieľom programu je zároveň podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov, vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu, tvorivých dielní, výstav, sympózií a seminárov. Financie sú určené aj na podporu edičnej činnosti, teda na vydávanie publikácií, prípadne CD nosičov.

Prioritou kraja je tiež kvalitné poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi na jeho území. Preto sa v rámci výzvy Sociálne služby môžu žiadatelia uchádzať o dotácie, ktoré sú určené predovšetkým na rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy zariadení, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom. Program je zameraný aj na opravu a údržbu zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby.

"V tomto roku máme takúto novinku, že žiadatelia v prvej fáze nemusia predkladať všetky potrebné dokumenty. Stačí, že zašlú žiadosť. Až keď bude ich žiadosť schválená a dostanú dotáciu, dodajú ku podpisu zmluvy potrebné materiály. Väčšina materiálov sa dodáva vo forme čestného vyhlásenia, takže aj to je zjednodušenie pre žiadateľov," priblížila Olekšáková.

Minimálna výška dotácie je 800 eur, maximálna 5000 eur. Spolufinancovanie projektu zostáva vo výške 20 percent zo schválenej dotácie. "Takže, ak niekto žiada väčšiu finančnú výpomoc a je mu schválená nižšia suma, stačí, že doloží svoje finančné prostriedky k tej sume, ktorá mu bola schválená," doplnila vedúca odboru financií PSK. Uchádzači o dotácie môžu predkladať žiadosti na Výzvu zastupiteľstva PSK do 15. februára 2019 a na Výzvu predsedu PSK do 31. augusta 2019.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.