Pripravuje sa metodika Sčítania 2021 zameraná na národnostné menšiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 30. januára (TASR) – Expertná skupina, ktorá sa v rámci prípravy Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 venuje metodike zberu dát so zameraním na špecifiká národnostných menšín, pripravila v roku 2018 dva varianty konceptu zisťovania príslušnosti k národnosti vrátane návrhu znenia otázok. Informuje o tom Piata správa o implementácii rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR, ktorú na stredajšom rokovaní schválila vláda.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré správu na rokovanie predkladalo, poukázalo na to, že v súčasnosti sa pripravujú kvalitatívne nástroje na zisťovanie názorov na spôsob zberu údajov o príslušnosti k národnosti a materinskom jazyku pri SODB 2021 v kontexte možného prechodu na zber dát o viacnásobnej národnostnej identite. "Dôvodom je predovšetkým potreba prehĺbenia poznatkov o národnostných menšinách a celkovo o rôznorodosti spoločnosti v tejto oblasti, čo má viesť k spoľahlivým a komplexným údajom o demografickom zložení obyvateľstva z hľadiska ich príslušnosti k národnosti a používaní jazyka," vysvetlili predkladatelia. "Takéto údaje sa stanú následne základom aj pre plánovanie cielených politík a konkrétnych opatrení zameraných na ochranu a podporu práv príslušníkov národnostných menšín vrátane ich jazykových práv, ktoré sa odvíjajú od dát zistených pri sčítaní," dodali.

Materiál pripomína, že expertná skupina, ktorej členmi sú okrem zástupcov Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Úradu vlády SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) a Ministerstva vnútra (MV) SR aj traja experti na danú oblasť za národnostné menšiny, uskutočnila počas roka 2018 štyri pracovné stretnutia. Zaoberala sa počas nich medzinárodnoprávnym a vnútroštátnym kontextom ochrany práv národnostných menšín v súvislosti s problematikou zberu dát. "K základným témam diskusie patrili otázky týkajúce sa hlavných cieľov SODB 2021 vo vzťahu k údajom o národnosti a etniku, problémy pri zbere údajov o národnosti a spôsob zabezpečenia spoľahlivosti a využiteľnosti týchto údajov," ozrejmil rezort diplomacie.

Autori správy pripomenuli i to, že úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v spolupráci s úradom splnomocnenca pre rómske komunity iniciovali v rámci SODB 2021 rozpracovanie strategického cieľa č. 5 pod názvom Venovať zvýšenú pozornosť osobitným skupinám obyvateľov, ktorých sčítanie si vyžaduje špecifický prístup. "Za obyvateľov, ktorých sčítanie si takýto špecifický prístup vyžiada, sa okrem iných skupín obyvateľstva považujú aj obyvatelia z hľadiska príslušnosti k národnosti alebo etniku, so zreteľom na materinský jazyk, a to aj pre potreby vnútroštátnej legislatívy," vysvetľujú v materiáli.

Ako zmluvná strana Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín predkladá SR správu o implementácii tohto dohovoru v pravidelných päťročných intervaloch. Primárnym obsahom aktuálnej správy je informácia o vývoji v oblasti ochrany národnostných menšín na vnútroštátnej úrovni od roku 2013 s dôrazom na implementáciu odporúčaní z predchádzajúceho kola monitoringu. Generálnemu tajomníkovi Rady Európy má SR správu predložiť do 1. februára 2019.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.