Hospodársky výsledok pozemkového fondu stúpol na 13,82 mil. eur

Slovenský pozemkový fond. Foto: Slovenský pozemkový fond

Bratislava 26. marca (TASR) – Slovenský pozemkový fond (SPF) ukončil minulý rok s kladným hospodárskym výsledkom 13,82 milióna eur. V porovnaní s rokom 2017, kedy si fond pripísal 9,6 milióna eur, ide o nárast až 4,2 milióna eur. Informoval o tom hovorca SPF Martin Kormoš.

"Pokračujeme vo zvyšovaní efektivity pri správe a nakladaní s poľnohospodárskymi pozemkami vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov. K pozitívnemu hospodárskemu výsledku prispela predovšetkým skutočnosť, že zrealizovaním projektov sa nám podarilo zrýchliť vybavovanie žiadostí. To sa odzrkadlilo aj v náraste celkových príjmov fondu za rok 2018. Rozhodujúcimi položkami boli v tomto smere príjmy z prenájmu pozemkov, predstavujúce 13,2 milióna eur, a kapitálové príjmy z predaja pozemkov v objeme 15,4 milióna eur, pri ktorom bola najvýznamnejším partnerom fondu Národná diaľničná spoločnosť (NDS)," uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

Slovenský pozemkový fond podľa Kormoša vlani pokračoval v zavádzaní zmien s cieľom vytvoriť z fondu moderný úrad. Napríklad uskutočnil ďalšie kroky smerujúce k úplnej elektronizácii agendy fondu, čím sa rozvinul projekt centrálnej podateľne (prináša komplexný prehľad o pohybe všetkej korešpondencie na fonde), prešlo sa tiež na nový registratúrny softvér, ktorý zjednodušil vedenie elektronického spisu.

Podľa Kormoša bol zavedený nový systém kontrol v teréne, ktoré sú zacielené najmä na dodržiavanie podmienok zadefinovaných v nájomných zmluvách. "Novým kontrolným mechanizmom sa eliminujú nepoctiví farmári, ktorí na prenajatej pôde nehospodária riadne, alebo vôbec," objasnila Šklíbová.

Kormoš dodal, že rozpracovaným projektom je centrálny informačný systém, ktorý zabezpečí integráciu medzi informačnými systémami Slovenského pozemkového fondu a informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva, vrátane Úradu geodézie, kartografie a katastra SR i Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.