Dobrovoľníci dostanú na skrášlenie Starej Ľubovne 5000 eur

Erb mesta Stará Ľubovňa Foto: Heraldický register

Stará Ľubovňa 25. apríla (TASR) – Mesto Stará Ľubovňa aj tento rok podporí sumou 5000 eur dobrovoľnícke aktivity svojich obyvateľov. Tie musia byť zamerané na revitalizáciu verejných plôch. Samospráva ocení nápady tých, ktorí chcú skrášliť svoje mesto a dokážu to zároveň formou dobrovoľnej práce.

„Prioritou mesta je podporiť komplexné projekty s jasne a zrozumiteľne stanovenými cieľmi, aktivitami a výstupmi celej akcie. Odborná komisia menovaná primátorom bude prihliadať na inovatívny charakter, výnimočnosť zámerov predložených žiadostí o dotáciu vrátane plusových bodov za nadväznosť akcie na aktivity realizované v predchádzajúcom období a udržateľnosť výstupov akcie,“ uviedla pre TASR samostatná odborná referentka z Mestského úradu v Starej Ľubovni Miriama Varcholová.

Projekt bol úspešný už v priebehu minulého roka, kedy bol vyhlásený jeho prvý ročník. „Komisia minulý rok rozhodla o podpore akcií ako vybudovanie dreveného mostíka na cyklochodníku Vlčia stopa, úprave príjazdovej cesty a parkovacej plochy pred Kynologickým klubom, úprave starého obvodového a prístupového chodníka vrátane parkoviska a lavičky pred obytným domom, či doplnenie svojpomocne vybudovaného ihriska o nové hracie prvky,“ vymenovala Varcholová.

Mesto Stará Ľubovňa na tento zámer vyčlenilo 5000 eur z Rozvojového programu mesta na posilnenie občianskej spolupatričnosti. O grant môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie, neformálne občianske združenia či fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 500 eur. „Termín na predkladanie žiadostí o dotáciu je stanovený na 6. mája. Podporené akcie by mali byť zrealizované najneskôr do konca mesiaca november,“ informovala Varcholová.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR