Nitrianske žriedlo slovenskej kresťanskej a národnej histórie


Judák nitriansky biskup štvorecPápež Ján Pavol II. o meste pod Zoborom: Je Betlehemom kresťanstva na Slovensku

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív

V  roku 1995 pápež Ján Pavol II.  vyjadril vďačnosť Pánu Bohu, že mohol prísť do staroslávnej Nitry. Patrónmi diecézy sú sv. Andrej-Svorad a Beňadik, katedrálnym chrámom Bazilika sv. Emeráma. V súčasnosti je nitrianskym diecéznym biskupom profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave Viliam JUDÁK Úrad prevzal po Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi. V rokoch 1920 až 1948 spravoval diecézu Karol Kmeťko. Nitrianska diecéza zosobňuje žriedlo slovenskej kresťanskej a národnej histórie. Biskup Judák však predstavuje typ kňaza živej súčasnosti.

Zaoberáme sa politikárčením a nie riešením strategických problémov


Šikula profesor ekonómie štvorecEurópsku úniu netreba zachraňovať, ale posilňovať, aby bola konkurencieschopná

Zhováral sa Oto BALOGH - Foto: archív SNN

Prof. Ing. Milan ŠIKULA, Dr.Sc., nositeľ zlatej medaily SAV a člen vedeckého kolégia SAV pre ekonomické vedy. Už tretie funkčné obdobie vedie Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV. V rokoch 2006 – 2010 bol gestorom projektu Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, ktorý si objednala vláda SR. Vo vedeckých prácach sa venuje vývoju a perspektívam svetovej ekonomiky, hospodárskej politike EÚ, problémom globalizácie a integrácie SR do EÚ a transnacionálnym korporáciám.

Slovenský Diogenes s lampášom na talenty


Krčméry štvorecPripomenuli sme si 120. výročie narodenia Štefana Krčméryho, prvého tajomníka Matice slovenskej

René ŠKANDÍK

Počas ostatných Vianoc, na deň druhého sviatku vianočného sme si pripomenuli 120. výročie narodenia Štefana Krčméryho, prvého tajomníka Matice slovenskej (MS). Dnes sa už nedozvieme, či krstné meno dostal vďaka dátumu svojho narodenia alebo to bol premyslený výber rodičov. Isté je, že tento deň bol pre neho dvojnásobne slávnostný.

Najkrajší gól aj dar


REFLEXIA

Peter JÁNOŠÍK

Slovenský šport má skromné podmienky, no často dosahuje skvelé úspechy. Koncom minulého roka získal slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoh prestížnu Cenu Ferenca Puskása za najkrajší gól roka. Miňo v nedávno skončenej sezóne v drese tureckého Fenerbahce Istanbul získal futbalový titul a do rodnej Nitry prišiel Vianoce a Nový rok osláviť v žltom ferari. Tomuto typu auta pristane najlepšie červená farba, tú si však pre vernosť svojmu klubu nemohol dovoliť.

Chýba hlahol zvonov a fanfáry


VŠIMLI SME SI

Historik a bloger Anton Hrnko odkazuje čechoslovakistickým plačkám

(ddk)

Pohľad na okolitú Európu, predovšetkým na strednú a na Nemecko, ukazuje, že sme k vlastnej štátnosti – rozumej teda vlastnej schopnosti niesť zodpovednosť sami za seba a nevyhovárať sa na nikoho iného a nevoľkať si v mytológii večne neuznaného národa – naozaj správame macošsky. Renomovaný historik Anton Hrnko o tom vo svojom blogu o. i. píše...

Komárno: sochy a tabule nemajú pokoja


slovenska vlajka 2 štvorecNa slovenskom juhu je Matica slovenská rovnocenná a partnerská kultúrna inštitúcia

Dušan D. KERNÝ – Ilustrácia: druhasvetova.sk

Prítomnosť a dejiny slovenského juhu sú nepretržitým zdrojom najrozličnejších kontroverzií. Pociťuje to aj Dom Matice slovenskej v Komárne. Je to len nedávno, čo bol v neľahkom spore ohľadne autorských práv s celoštátnou agentúrou SOZA – za matičný charitatívny koncert vlastných piesní, na ktorom vybrali 700 eur, im agentúra vyrubila poplatok 950 eur. Dnes už je známe, že SOZA napokon ustúpila a jej riaditeľ Repčík odstúpil.

Nedopusťme znásilňovať pravdu


Roman MICHELKOKOMENTÁR

Roman MICHELKO

Ak si niekto hlúpo a naivne myslel, že (tu v strednej Európe) žijeme v demokracii, tak po českej prezidentskej kampani musel z tohto sna precitnúť. Ukázalo sa, že česká pravica alebo inak „boľševici na pravici“ sa od svojich prednovembrových súdruhov takmer v ničom nelíšia. Český národ sa ocitol v extrémne polarizovanej spoločnosti, kde vyslovenie svojho názoru vedie k ťažkým sankciám. Mimochodom, mnohé mediálne artefakty z českej prezidentskej kampane sa „zhodou okolností“ ponášali na prezidentský boj medzi Gašparovičom a Radičovou. Že by ich režíroval rovnaký režisér...?

Maďarozrada podľa Bélu Bugára


ivan brožíikPOZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

Predseda etnickej strany Most – Híd sa pred niekoľkými dňami vyjadril, že Maďarov na Slovensku ubúda a že je to trend, ktorý sa nedá zastaviť. Odhliadnuc od toho, že je to fakt známy minimálne od vlaňajšieho prvého zverejnenia výsledkov sčítania ľudu, teda nič nové, ubúda aj Slovákov, čo sa tiež nedá zastaviť, ale tým sa B. Bugár nijako netrápi. Ubúda aj Nemcov, Ukrajincov, Rusínov, Čechov. Na Slovensku rastie iba počet Rómov.

Prečo hovoríme o storočí, ktoré sme žili


Dušan KernýSPOZA OPONY

Dušan D. KERNÝ

Dejiny majú na Slovensku zvláštnu vlastnosť – neustále nás dobiehajú. A sú stále väčšmi zaujímavé. Ukázalo sa to na unikátnej, v štátoch bývalej federácie vôbec prvej vedeckej konferencii k storočnici Gustáva Husáka. Usporiadal ju za medzinárodnej účasti Ústav pamäti národa. Je to prvá konferencia tohto druhu vôbec! Bola otvorená pre verejnosť! Treba oceniť organizátorov aj za zameranie – Gustáv Husák a jeho doba. Odzneli príspevky slovenských, českých a moskovských historičiek a historikov. Aj diskusný večer organizovaný ÚPN patril medzi najpočetnejšie navštívené a najdlhšie trvajúce podujatia ústavu.

3 OTÁZKY PRE: Richarda RAŠIHO, primátora mesta Košice

Raši Richard štvorecMetropola na východe – centrum európskej kultúry

  • Košice sú spolu s francúzskym Marseille európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013. Čo vaše mesto sprevádzalo k dosiahnutiu tejto pocty?

– Snažím sa robiť pre mesto Košice a jeho obyvateľov všetko, čo je v mojich silách. Máme za sebou dva roky, počas ktorých sme dokázali vyriešiť viacero pálčivých problémov, ktoré Košice trápili.