SLOVO O SLOVENSKU, 2013_5


Ján ČOMAJ

Lenin vraj kedysi brzdil nadšencov, aby nevytrhávali koľajnice len preto, že ich stavali kapitalisti. My sme boli po novembri podobní – rušili sme aj tie poľnohospodárske družstvá, ktoré sa po rokoch biedy pozviechali, desaťročia dobre fungovali, ale zakladali ich komunisti, takže sme ich museli vytrhať aj s koreňmi. Dnes kedysi sebestačná krajina polovicu potravín dováža. Tak sme rušili aj mnohé zákony, ktoré mali zmysel – a potrebovali sme na to dvadsať rokov, aby sme si chybu uvedomili. Aspoň že tak!

Súťaž Šaliansky Maťko oslavuje 20. narodeniny


deti spievajú štvorecPREČÍTALI SME SI

V tomto roku sa konalo v poradí už 20. obvodné kolo v interpretácii slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťaž organizoval Dom Matice slovenskej v Nitre v spolupráci s Obvodným úradom v Nitre. Obvodného kola sa zúčastnilo 55 žiakov z 26 základných škôl a osemročných gymnázií v Nitrianskom okrese. Počet prihlásených detí sa z roka na rok zvyšuje.

SMK chcú dvojjazyčné názvy na staniciach: Osadiť ich plánujú sami


turul štvorecMenšinoví nacionaliti opäť víria pokojné vody slovensko-maďarského spolunažívania

[Zdroj časti textu: topky.sk; 11/02/2013; TASR ; Zaradenie: topky.sk, Foto: Slovenské národné noviny]

Menšinoví politici zo Strany maďarskej komunity (SMK) chcú - napriek evidentnému nesúladu so zákonom - osádzať vo viacerých mestých na juhu Slovenska dvojjazyčné tabule na autobusových a železničných staniciach. V mestách a obciach, kde je menšinové obyvateľstvo zastúpené viac ako 20 percent, by podľa SMK mali byť dvojjazyčné názvy aj na autobusových či železničných staniciach.

Záhadné a prekvapivé rozhodnutie o abdikácii Benedikta XVI.


Benedikt XVI. štvorecPoslednou návštevou u Svätého Otca vo Vatikáne budú podľa programu slovenskí biskupi

Maroš SMOLEC – Foto: archív SNN

Veriaci katolíckej cirkvi na celom svete s prekvapením prijali náhle rozhodnutie Svätého Otca Benedikta XVI. abdikovať koncom februára na pápežský stolec. Znenazdajky 11. februára oznámil, že 28. februára sa vzdá svojej doživotnej funkcie. Je to prvé takéto rozhodnutie po 600 rokoch, čo pápež predčasne rezignoval na Petrov stolec. Naposledy tak v roku 1415 učinil Gregor XII., aby zažehnal spory o túto funkciu.

Imrich SEDLÁK - Jubilant z panteónu najzaslúžilejších Slovákov


Sedlák Imrich MS tajomník štvorecProf. I. Sedlák – stále v centre vedeckého spoločensko-kultúrneho a národného života

Pavol PARENIČKA – Foto: archív SNN

Jubilujúci osemdesiatročný univerzitný profesor PhDr. Imrich Sedlák, CSc., jednoznačne patrí medzi najznámejšie, najvýznamnejšie a najzaslúžilejšie postavy slovenského literárneho, kultúrneho i matičného dejstvovania u nás. Ako organizátor, vedecký i dokumentačný pracovník sa sústreďoval na slovakistickú, literárnohistorickú, kulturologickú a literárnomúzejnu činnosť, spočiatku programovo spojenú najmä s rodným východoslovenským regiónom, pričom sa usiloval poukázať na jeho skutočný, dovtedy opomínaný zástoj v integračnom procese slovenského etnika od obdobia národného obrodenia prakticky až po súčasnosť.

Samova ríša a slovenská štátnosť


  ANALÝZA  MILAN S. ĎURICA - Foto: hradiska.skSamovej ríše hradiska.sk

V Dejinách Slovenska a Slovákov (4. vydanie Bratislava 2007) som písal, že Samo pomáhal starým Slovákom v ich vzbure proti divokým Avarom a organizoval nadkmeňovú spoločenskú štruktúru vojensko-obranného charakteru, ktorú postupne rozvinul do vtedajšej formy štátneho útvaru. Proti tomu verejne vystúpili niektorí tiežhistorici s tvrdou kritikou, že Samovu ríšu považujem za „štát vo vtedajšej forme štátu“, čo nie je pravda. Tí asi nevedeli, že pod pojmom štát sa vo všetkých kultúrnych jazykoch rozumie spoločenský útvar určitého teritória s natrvalo usídleným obyvateľstvom, spravovaným zvrchovanou mocou. Aj Krátky slovník slovenského jazyka (KSSJ, Bratislava 1987) definuje štát: „základná organizácia politickej moci spoločenstva na istom území“. (Zdá sa teda, že tí autori sa ešte stále pridržiavajú super-marxistických výkladov Peciarovho SSJ z roku 1964.)

Aké je byť večne druhý v spoločnej republike


Húska štvorecAugustín Marián HÚSKA o tom, ako sa Slovensko zbavilo vazalského postavenia

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Foto: Ladislav LESAY

Je pozoruhodné, že o jednom z hlavných tvorcov modernej slovenskej štátnosti sa na internete takmer nič nedozvieme. Pritom bol jedným z hlavných iniciátorov realizovania myšlienky Romana Zelenaya o medzinárodno-právnej subjektivite Slovenska v programe VPN, a teda aj na rokovaniach s českou stranou o štátoprávnom usporiadaní. Augustín Marián Húska (1929) s Vladimírom Mečiarom, Michalom Kováčom a Milanom Kňažkom tvorili stálych členov delegácie Slovákov na rokovaniach s českou stranou v roku 1992.

Zbierame plody nedôslednej obhajoby národnoštátnych záujmov


jadrová elektráreň štvorecVýška dodatočného príspevku na odstávku jadrových zariadení je zatiaľ neistá

Oto BALOGH – Foto: archív SNN

Rokovania o našom vstupe do EÚ sú už minulosťou, ale plody laxného prístupu vtedajšej politickej garnitúry žneme v oblasti energetiky aj v týchto dňoch. Koncom decembra 2012 rozpočtový výbor Európskeho parlamentu (EP) hlasoval o rozdelení dodatočného príspevku EÚ na odstávku jadrových zariadení v Litve, Bulharsku a na Slovensku. Podľa schváleného návrhu by Slovensko malo z vyše 550-miliónového príspevku dostať len necelých 21 percent.

Na odstavenie atómky v Bohuniciach zrejme dostaneme menej peňazí


Kozlík-štvorecEuroposlanec Sergej Kozlík: Spúšťačom problému bola slabosť Dzurindovej vlády

Oto BALOGH – Foto: Ladislav LESAY

Slovensko pravdepodobne dostane na odstavenie dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach menej peňazí. Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet schválil návrh, na základe ktorého by sme mali dostať doplatok na vyraďovanie V1 len vo výške viac ako 115 miliónov eur.

Zamlčané fakty


POZNÁMKA

Oto BALOGH

Súčasťou Zmluvy o pristúpení Slovenska k EÚ, podpísanej 16. 4. 2003 v Aténach, je aj protokol č. 9 obsahujúci náš právny záväzok voči všetkým členským štátom Únie uzavrieť blok 1 jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach najneskôr do 31. 12. 20006, blok 2 najneskôr do 31. 12. 2008 a následne oba bloky odstaviť.