Maďarská legislatíva decimuje vzdelávanie menšín


turul štvorecO slovenskom školstve v Maďarsku už pomaly možno hovoriť len ako o takzvanom

Imrich FUHL – Ilustračné foto: autor

Maďarský štát, najmä kompetentné Ministerstvo ľudských zdrojov, by sa mal zaviazať, že bude eliminovať všetky negatívne vplyvy podľa nás dostatočne nepremyslenej a unáhlenej reformy maďarského verejného školstva so silnými centralizačnými prvkami na tzv. slovenské školstvo v Maďarsku. Minimálnym cieľom pritom má byť zachovanie status quo; ak už o rozvoji reálne ani hovoriť nemôžeme, treba aspoň udržať dosiahnutú úroveň a zabrániť ďalšiemu kvantitatívnemu a kvalitatívnemu úpadku.

Ladenie na spoločnú vlnu


rozhlas 1SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

Dušan MIKOLAJ

V pondelok 14. januára ráno sa začalo verejné pôsobenie Slobodného vysielača, v piatok 18. januára o siedmej večer odznela na novom internetovom rádiu prvá relácia nazvaná Na spoločnej vlne. Každý týždeň o tomto čase bude redakcia hodinu vysielania venovať problematike Slovákov trvalo žijúcich či dlhodobo pôsobiacich, pracujúcich, študujúcich v zahraničí. Keďže táto strana novín bola v premiérovom čase už pripravená do tlače, píšem o tom, čo by sme od tohto programu mohli perspektívne očakávať.

V čase spolupatričnosti


ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI

Claude BALÁŽ

December minulého roka sa aj medzi krajanmi niesol v znamení vianočných sviatkov. Medzi veriacich najslovenskejšej osady v Maďarsku zavítal 26. decembra 2012 bratislavský pomocný biskup, titulárny biskup J. E. Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. V Kostole svätého Kríža v Mlynkoch celebroval slávnostnú svätú omšu spolu s miestnym farárom Zoltánom Szalayom.

Hrdosť na existenciu samostatného štátu narastá


Vladimír Mečiar referendum o rozdelení republiky Čechom navrhol, odmietli ho

Jozef HAJSTER – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Diskusie a prieskumy verejnej mienky pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a rozpadu Československa potvrdili, že to bol správny historický počin. Ukázali, že aj napriek nekončiacim turbulenciám, konfliktom, neistote, nie vždy vydareným politikom, nízkym platom či dôchodkom podľa výsledkov sociologického výskumu uskutočneného IVO, agentúrou Focus a českého CVVM približne tri pätiny občanov Slovenska pociťuje na svoj štát hrdosť.

Ústavný súd sa pridal k Orbánovým kritikom


madarskoMaďarsko sa všemožne usiluje o zvýšenie počtu občanov

Viliam KOMORA  - Foto: archív

Pribúdanie štátnych občanov Maďarska nie je dostatočné. To si zrejme myslí vláda Viktora Orbána, keďže vytvára podmienky na zjednodušenie procesu získania maďarského občianstva. Maďarský vicepremiér zodpovedný za menšinovú politiku Zsolt Semjén je pre zvyšovanie počtu občanov ochotný urobiť všetko. Žiadosti o občianstvo budú vybavovať do troch mesiacov. Podľa vicepremiéra sa tak otvára možnosť na „užšie zjednotenie národa“.

To mi povedal Jerguš...


SEBEOBRANA

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

V ten deň pred rokmi Jerguš Ferko dostal cenu Literárneho fondu SR. Sedeli sme potom v kaviarni a povedal mi mnohé zaujímavé slová. Okrem iného sme debatovali aj o rómskej problematike v spojení s takzvanou rómskou otázkou na Slovensku. Jerguš bol v duchu svojej výchovy a tiež zamerania celej svojej rodiny vždy humanista.

Mečiara netreba obhajovať, ale povedať pravdu


polák milanKOMENTÁR

Milan POLÁK

Až na niekoľko málo hlasov ľudí, ktorí sa stále neprebudili do reality, vo všeobecnosti, vo verejnosti i v médiách, ale aj v zahraničí prevažuje triezve a vecné hodnotenie Slovenska pri dvadsiatom výročí vzniku jeho samostatnosti, suverénnosti a medzinárodne právneho uznania. Hovorí sa viac o jeho úspechoch ako o problémoch, ktoré sú prirodzenou súčasťou vývoja a historickej cesty v podstate každého nového štátneho útvaru.

Opzičníkom chýba sebareflexia


ivan brožíikPOZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

Nazretie do histórie dokáže sprítomniť poučné obrazy a pripomenúť takmer zabudnuté pravdy. Nedávno sme si pripomenuli niekoľko výročí, vzájomne popretkávaných takmer tými istými protagonistami. Dokonca aj sté výročie narodenia posledného prezidenta socialistického režimu Gustáva Husáka súvisí do istej miery s tým, čo sa dnes deje na našej politickej scéne.

3 otázky pre: Miru Kozárovú, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Šuranoch


Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

  • Rok Antona Bernoláka, kodifikátora spisovnej slovenčiny z roku 1787, si pripomínajú obce novozámockého dekanátu – medzi nimi aj Šurany...

Uvediem veci okolo pamätnej tabule tak, ako sa odohrali na základe prosby spevokolu Kantáta. Ešte vlani v máji sme uskutočnili prehliadku matičných zborov, práve v máji bol totiž Bernolák vymenovaný za novozámockého dekana. Za návrh tabule sme vďační riaditeľovi múzea. Na jej výrobe má zásluhu Matica. Dom Matice slovenskej zabezpečoval aj akciu Tri dni Bernoláka. 

SLOVO O SLOVENSKU, 2013_4


Milan POLÁK           

V novinách, ktoré vychádzajú na Slovensku a po slovensky, teraz, keď oslavujeme dvadsiate výročie našej národnej a štátnej samostatnosti, teda v týchto novinách ronili najmä slzy za Československom a hanobili Slovensko. Štát osočovali tí, ktorí sa o nej nezaslúžili, ba naopak, ktorí proti nemu brojili. Tiež ich novinárski benjamínovia, ktorí mali v čase vzniku Slovenskej republiky 13 rokov ale dokázali hodnotiť vtedajší politický režim. Len hanobili... A to na rozmanitý spôsob, akoby nenápadne, rafinovane, ale perfídne dôsledne.