Malé veľké gymnázium má stopäťdesiat rokov


REVUCA gymnázium štvorecŠkoly s celonárodným charakterom chce gestorovať ministerstvo školstva

Zuzana BUKOVENOVÁ, Michal BADÍN, Foto: archív, zb

Pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča sa v Revúcej 13. až 16. septembra 2012 uskutočnili Celonárodné oslavy 150. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia. Na oslavách s mestom Revúca spolupracovali Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Matica slovenská v Martine, Gymnázium Martina Kukučína a Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej.

Úvodný deň osláv sa začal kladením vencov na hroby slovenských národovcov. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že vzdelanie zohráva tú najdôležitejšiu úlohu pri zachovaní národa ako takého. „Učitelia majú určite zásluhu na tom, že sme sa ako národ zachovali. Som presvedčený, že vláda bude hľadať riešenia, ktoré by čo najviac pomohli učiteľom,“ uviedol Ivan Gašparovič. Oslavy pokračovali v revúckom Mestskom kultúrnom stredisku vedeckou konferenciou pod názvom Slovenské školstvo a literatúra v Revúcej, Revúca v literatúre. Na jej usporiadaní veľkou mierou participovala aj Matica slovenská a záštitu nad ňou prebral minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Okrem ministra sa na konferencii zúčastnili predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, predstavitelia cirkví, miestnych samospráv, hostia z kultúrnych a zo vzdelávacích inštitúcií i študenti oboch gymnázií. Minister školstva D. Čaplovič považuje Prvé slovenské literárne gymnázium za veľmi prospešné a na Slovensku nenahraditeľné. Uviedol, že uvažuje o tom, aby školy, ktoré majú celonárodný charakter, prešli po dohode so zriaďovateľmi pod gesciu ministerstva školstva.

REVUCA gymnáziumPracovnú časť konferencie viedol riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej Miroslav Bielik. Ďalším predstaviteľom MS, ktorý predniesol svoj referát, bol jej vedecký tajomník Imrich Sedlák. Referovali aj Monika Skalská, Miriam Viršinská, ale i Július Lomenčík, Miloš Kovačka zo Slovenskej národnej knižnice, kunsthistorička Darina Dudášová či Ján Jakubej z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prítomným sa s referátmi predstavili aj Peter Sabov s Janou Cabadajovou, historik a teoretik umenia a kultúry Július Barczi, Anna Rajníková a Marián Lacko, ktorý v spoluautorstve s riaditeľkou tohto gymnázia Ľuboslavou Lacjakovou hovoril o literatúre a literárnej tvorbe na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej.

  • KONCERT FILHARMÓNIE

V piatok podvečer sa ešte uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Revúcej a udeľovanie najvyšších ocenení mesta. Posledným podujatím toho dňa bol koncert Štátnej filharmónie Košice v rámci festivalu Revúcke augustové koncerty. Sobota sa niesla v duchu abiturientov a hostí z celého Slovenska, ktorí si mohli pozrieť budovu Gymnázia Martina Kukučína, prvú a druhú budovu Prvého slovenského gymnázia, evanjelický a. v. chrám či seniorálny archív v Zborovom dome. V nedeľu sa konali slávnostné služby Božie, ktoré celebroval generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Miloš Klátik, a odhalili aj pamätnú tabuľu učiteľovi a zveľaďovateľovi kultúry na Gemeri Jánovi Gallovi. Myšlienka zriadiť vo vtedajšej Veľkej Revúcej slovenské gymnázium sa zrodila na stretnutí gemerských a malohontských národovcov pri príležitosti smútočnej slávnosti na počesť zosnulého Pavla Jozefa Šafárika v novembri 1861 v Kobeliarove. Hlavnými dozorcami gymnázia boli postupne Štefan Marko Daxner, Ján Francisci a opäť Štefan Marko Daxner. Medzi najznámejších študentov gymnázia patril Martin Kukučín.

  • ZAMERANÉ NA LITERATÚRU

Prvé slovenské literárne gymnázium je škola s celoslovenskou pôsobnosťou s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka a literatúry, dejepisu a špecifických predmetov rétorika, literárny seminár, literárna tvorba a základy žurnalistiky. Sídli v niekdajšej druhej budove Prvého slovenského gymnázia, respektíve Slovenského evanjelického gymnázia (1862 – 1874), prvej úplnej strednej školy, na ktorej sa vyučovalo v slovenčine. Patrí k najmenším školám na Slovensku. Zriaďovateľom gymnázia je v súčasnosti Banskobystrický samosprávny kraj, navštevujú ho však žiaci z celého Slovenska.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.