Matičiari sa transparentnosti neobávajú


logo-maticaMatica slovenská vraj dva roky nezverejňuje zmluvy na internete

Matičiari sa transparentnosti neobávajú

Michal BADÍN – Foto: archív SNN

Médiá minulý týždeň otvorili tému, či má alebo nemá Matica slovenská uverejňovať svoje zmluvy na internete. Podľa redaktorov verejnoprávnej televízie RTVS v Centrálnom registri zmlúv dnes pod položkou Matica slovenská vraj nájdete jednu jedinú zmluvu. Matica slovenská argumentuje tým, že zákon káže zmluvy zverejňovať iba inštitúciám, ktoré sú zriadené zo zákona.

Médiám to vysvetlila aj riaditeľka finančno-ekonomického útvaru MS Katarína Pacnerová: „Ak nám to vyplýva zo zákona, dôsledne si budeme plniť tieto povinnosti. Ale na základe analýzy našej právnickej kancelárie alebo advokátskej kancelárie nášho právneho zástupcu jednoducho nespadáme do rámca povinných osôb, ktoré sú povinné zmluvy zverejňovať,“ uviedla.

  • KONTROLA

Médiá však upozorňovali na zákon 68 z roku 1997, ktorý upravuje fungovanie Matice slovenskej v tom, že Matica je verejnoprávna inštitúcia. Podľa právnika Petra Wilflinga zákon o zverejňovaní jasne hovorí v neprospech Matice: „Činnosť je regulovaná samostatným zákonom a dostáva financie zo štátneho rozpočtu, je povinná sprístupňovať informácie o svojej činnosti.“ Ak by sa ukázalo, že Matica slovenská musí zverejniť všetky zmluvy, ktoré uzavrela od 1. januára 2011 a nezverejnila ich v Centrálnom registri, boli by podľa médií neplatné. Nezisková organizácia Transparency International poukazuje aj na to, že fakt, že nikoho nezaujíma, ako Matica slovenská dotáciu z ministerstva kultúry používa, iba poukazuje na nefungujúci systém spätnej kontroly. Reportáž verejnoprávneho média sa odvoláva aj na slová Jany Zlatohlávkovej, hovorkyne ministerstva spravodlivosti, ktorá uviedla, že jednoznačným cieľom infozákona je, aby verejnosť mala prístup k tomu, ako sa nakladá s peniazmi daňových poplatníkov. Matej Kurian z Transparency International ďalej argumentoval tým, že je škoda, že sa s dátami o zverejňovaní zmlúv systematicky nepracuje, pretože účinok zverejňovania zmlúv spočíva práve v tom, že niekto tieto dáta systematicky musí zbierať a analyzovať.

  • DOTÁCIE NA INTERNETE

Katarína Pacnerová odvolávajúc sa na radu právnikov uviedla, že povinnosť uverejňovať zmluvy sa vzťahuje len na inštitúcie, ktoré vznikli zo zákona, a Matica – stopäťdesiatročná historická ustanovizeň slovenského národa – naozaj nevznikla zo zákona, zákon iba upravuje jej hospodárenie. Matica slovenská dostáva dotácie od štátu – pravdaže účelové, to znamená, že ich môže použiť len v súlade so zmluvou, ktorú podpisuje minister kultúry a predseda Matice slovenskej. Tieto zmluvy ministerstvo kultúry na portáli crz.sk zverejňuje a stalo sa tak aj tento rok. Na kontrolu použitia týchto prostriedkov pôsobia v dozornom výbore Matice slovenskej aj traja zástupcovia vymenovaní priamo ministrom kultúry. Ak teda vzniká akési vákuum, vzniká pri používaní neštátnych finančných prostriedkov. Platí tu teda alebo neplatí povinnosť zverejňovať ich?

  • BUDE ZVEREJŇOVAŤ

Matica slovenská rokovaniePredseda Matice slovenskej Marián Tkáč už požiadal o záväzný výklad Úrad vlády SR, ktorý má spomínanú agendu vo svojej pôsobnosti. Ako sám povedal, nebude nijaký problém s uverejňovaním zmlúv v súlade so zákonom: „Matica slovenská nemá pod mojím vedením nijaké problémy s transparentnosťou. Iniciatívne sme napríklad predložili správu o našej činnosti a hospodárení v roku 2011 na rokovanie Výboru NR SR pre kultúru a médiá, ktorý s týmto cieľom dokonca rokoval v budove Matice slovenskej 2. októbra 2012. Rovnako tak urobíme aj so správou o našej činnosti a hospodárení za rok 2012. Pokiaľ ide o zverejňovanie našich zmlúv na portáli crz.sk, budeme samozrejme rešpektovať zákon, respektíve jeho výklad príslušnou štátnou autoritou. Nemáme s tým nijaké problémy,“ dodal predseda MS. Úrad vlády SR na otázky Matice slovenskej do našej uzávierky neodpovedal. O stanovisko sme požiadali aj predsedu dozorného výboru MS Jozefa Lukáča. Jeho vyjadrenie uverejníme k tejto téme v najbližšom čísle Slovenských národných novín.

PREČÍTALI SME SI K TÉME

TASR

Matica slovenská (MS) začína od pondelka 15. apríla zverejňovať zmluvy, ktoré uzatvorila v rámci čerpania účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu. Ako uviedol predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, robí tak bez ohľadu na záväzný výklad znenia právnych noriem, o ktorý požiadala príslušné štátne orgány. MS zaslala ešte 8. apríla Úradu vlády SR dopyt, na základe ktorého chcela získať informáciu, či je zo zákona povinná zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Doteraz zmluvy o poskytnutí štátnych prostriedkov zverejňovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR a ostatné zmluvy MS nezverejňovala. Po tom, ako túto otázku otvoril Rozhlas a televízia Slovenska, sa však rozhodli preveriť, či postupujú správne.

"Matica naozaj nezverejňuje zmluvy na portáli Centrálneho registra zmlúv (crz.sk), keďže sme na základe stanovísk našich právnikov boli presvedčení, že sa na nás táto povinnosť nevzťahuje," vyhlásil nedávno Tkáč. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám totiž musia inštitúcie zriadené zákonom, štátnym orgánom, VÚC alebo obcou zmluvy povinne zverejňovať, dokonca vstupujú do platnosti až týmto zverejnením. V zákone sa však podľa Tkáča nepíše, že sa ním MS zakladá, ale len definuje funkcie "historicky osvedčenej" inštitúcie. "V dobrej viere, že Matica slovenská nebola zriadená ani zákonom, ani štátom, ani obcou, ani VÚC, MS zmluvy nezverejňovala. Neplatí to absolútne, MK zverejňuje zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov MS," doplnil Tkáč s tým, že ide 1.494.000 eur na rok 2013, čo je rovnaká suma ako v prechádzajúcich dvoch rokoch. "V Dozornom výbore MS sú tri osoby menované MK, sledujú práve tieto zdroje," upozornil.Marián Tkáč: Matica nezverejňovala zmluvy, lebo je historická

[pravda.sk; 09/04/2013; TASR ; Zaradenie: Domáce]

Matica slovenská (MS) zaslala 8. apríla Úradu vlády (ÚV) SR dopyt, na základe ktorého chce získať informáciu, či je zo zákona povinná zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Podľa toho, akú odpoveď dostane, sa rozhodne, či bude zverejňovať všetky zmluvy, alebo len tie, ktoré sa týkajú využívania štátnych financií, prípadne bude pokračovať v doterajšej praxi. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda MS Marián Tkáč.

Doteraz zmluvy o poskytnutí štátnych prostriedkov zverejňovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR a ostatné zmluvy MS nezverejňovala. Po tom, ako túto otázku otvoril Rozhlas a televízia Slovenska, sa však rozhodli preveriť, či postupujú správne. "Matica naozaj nezverejňuje zmluvy na portáli Centrálneho registra zmlúv (crz.sk), keďže sme na základe stanovísk našich právnikov boli presvedčení, že sa na nás táto povinnosť nevzťahuje," vyhlásil Tkáč. Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám totiž musia inštitúcie zriadené zákonom, štátnym orgánom, VÚC alebo obcou zmluvy povinne zverejňovať, dokonca vstupujú do platnosti až týmto zverejnením.

  • MINISTERSTVO ICH ZVEREJŇUJE

V zákone sa však podľa Tkáča nepíše, že sa ním MS zakladá, ale len definuje funkcie "historicky osvedčenej" inštitúcie. "V dobrej viere, že Matica slovenská nebola zriadená ani zákonom, ani štátom, ani obcou, ani VÚC, MS zmluvy nezverejňovala. Neplatí to absolútne, MK SR zverejňuje zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov MS," doplnil Tkáč s tým, že ide 1 494 000 eur na rok 2013, čo je rovnaná suma ako v prechádzajúcich dvoch rokoch. "V Dozornom výbore MS sú tri osoby menované MK, sledujú práve tieto zdroje," upozornil Tkáč.

"Zverejnené sú aj tri zmluvy, keď MS v rámci Košíc – Európskeho hlavného mesta kultúry usporiada začiatkom júla Svetové stretnutie Slovákov a od štátu sme na to získali prostriedky. Zmluvy sú uverejnené, uverejnil ich ten, čo prostriedky poskytol," dodal Tkáč. Okrem financií od štátu má MS zdroje aj zo súkromných zdrojov, napríklad z Neografie, príjmy z vydavateľskej činnosti alebo od ľudí z poukázania dvoch percent z daní. "Máme 36 zakladajúcich členov, napríklad číslo 30 má Robert Fico," upozornil Tkáč. Každý z týchto členov dal MS 500 eur a v budúcnosti už nemusí platiť členské.

  • ŠTÁTNE I NEŠTÁTNE

"Nič nám nebráni v tom, aby sme zverejňovali všetky zmluvy, len to bude administratívne náročnejšie," povedal Tkáč. "Nemáme s tým problém. Požiadali sme Úrad vlády o vyjadrenie, či máme zmluvy zverejňovať, alebo nie," zopakoval. Dodal, že štátne a neštátne prostriedky sú v účtovníctve MS prísne oddelené. Ak má MS povinnosť zmluvy zverejňovať, je podľa neho otázkou aj to, či sa to týka všetkých zmlúv, alebo len tých, ktoré sa týkajú využívania prostriedkov štátu.

Na otázku, ako sa bude MS stavať k zmluvám podpísaným v posledných dvoch rokoch, ak sa ukáže, že mali byť zverejnené v registri, a teda je spochybnená ich platnosť, Tkáč odpovedal, že sa zariadia podľa stanoviska ÚV.Matica Slovenská nad zákonom? Zmluvy sa jej ukazovať nechce

[aktualne.sk; 12/04/2013; Ladislav Bariak ; Zaradenie: Slovensko]

Predstaviteľom Matice Slovenskej sa nechce príliš ukazovať uzatvorené zmluvy verejnosti. A to napriek tomu, že veľkú časť zo svojich príjmov dostáva od štátu. Hrozí jej, že doteraz uzatvorené zmluvy môžu byť neplatné. Ako prednedávnom upozornil Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), za dva roky zverejnila Matica Slovenská len jednu zmluvu. Podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám by pritom všetky štátom zriadené inštitúcie mali zmluvy zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv.

Vedenie Matice Slovenskej má však na celú vec svoj vlastný názor. "Nič nám nebráni v tom, aby sme zverejňovali trebárs aj všetky zmluvy, akurát, že to bude pracovne, administratívne aj finančne náročnejšie," povedal predseda Matice slovenskej Marián Tkáč podľa agentúry SITA.

  • ÚRAD VLÁDY DÁVA RUKY PREČ

Tkáč sa preto rozhodol vyžiadať si stanovisko priamo od Úradu vlády. Ten však od celej veci dáva ruky preč. Zodpovednosť prehadzuje na rezort spravodlivosti.

"Toto ministerstvo má v gescii zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Pre bližšie podrobnosti preto odporúčame obrátiť sa priamo na predstaviteľov tohto rezortu," napísal Tlačový a informačný odbor Úradu vlády pre Aktuálne.sk.

Otázka tak je, čo so žiadosťou vedenia matice urobí minister spravodlivosti Tomáš Borec. Ako však povedal pre Aktuálne.sk, využívanie verejných financií by malo byť pod drobnohľadom verejnosti bez ohľadu nato, o akú inštitúciu ide.

"Ak hovoríme o Matici Slovenskej, nikto iný ako súd nemôže dať akékoľvek záväzné stanovisko. Na súd pritom v podstate môže ísť ktokoľvek, ale nemyslím si, že by to malo ísť až tak ďaleko. Pokiaľ Úrad vlády vydá stanovisko, ktoré bude Matica Slovenská rešpektovať," poznamenal Borec.

  • SPOCHYBNITEĽNÉ ZMLUVY

Počínaniu Matice Slovenskej pritom nerozumie ani podpredseda parlamentného výboru pre média a kultúru Jozef Viskupič (OĽaNO). Ten si myslí, že hlavne po nedávnych škandáloch, napríklad okolo zbierky na tzv. slovenský poklad, by väčšia transparentnosť tejto inštitúcii rozhodne prospela.

tkáč marián"Čím viacej by vedenie Matice Slovenskej otvorilo prebiehajúce procesy verejnosti, tým by si zabezpečilo vyššiu mieru legitimity medzi občanmi. Preto verím, že pristúpia k zmene svojho postoja. Inak by bolo zrejme potrebné pristúpiť k legislatívnej zmene fungovania tohto orgánu," skonštatoval Viskupič pre Aktuálne.sk. Podobný názor na celú záležitosť má pritom aj Peter Kunder z Aliancie Fair-play. Ako totiž povedal pre Aktuálne.sk, nevidí žiaden dôvod na to, aby Matica Slovenská "ohľadom verejnej kontroly fungovala v nejakom zvláštnom režime".Ako navyše upozorňuje, otázna je aj legitimita takýchto zmlúv. Nazdáva sa, že platné síce môžu byť, ale ak vedenie Matice neobháji svoj právny názor, "bude to znamenať, že nezverejnené zmluvy sú neúčinné"."Napríklad všetky platby, ktoré na základe nich prebehli, budú veľmi problémové a spochybniteľné," dodal Kunder pre Aktuálne.sk.Zmena je zbytočná.

  • ZÁKON STAČÍ REŠPEKTOVAŤ

Napriek postoju vedenia tejto inštitúcie si však kompetentní nemyslia, že by bolo potrebné meniť spomínaný Zákon o slobodnom prístupe k informáciám."Nemyslím, že zákon treba novelizovať pri každom nesprávnom výklade. Na to máme ďalšie orgány, ktoré v prípade sporu dokážu posúdiť a aj rozhodnúť, či výklad zákona je scestný, či nie. A navyše - mne sa zdá zákon v tomto prípade dosť jasný," nazdáva sa Kunder.Šéf rezortu spravodlivosti rovnako hovorí, že je to predovšetkým vec výkladu zákona. Ten je pritom podľa neho jasný."Otázka je len to, kto ho rešpektuje a kto nie. To treba v tomto prípade určiť," vyhlásil Borec pre Aktuálne.sk.


 

 RTVS logoMatici kázal zverejňovať dozorný výbor

[STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 11/04/2013; Matúš Jaco; Zaradenie: z domova]

Janette Štefánková, moderátorka: "Matica slovenská by mala zverejňovať svoje zmluvy. Jej dozorný výbor ju na to upozornil už minulý rok." Viliam Stankay, moderátor: "Vedenie inštitúcia stále čaká na stanovisko vlády. Tá poverila ministerstvo spravodlivosti." Matúš Jaco, redaktor: "Podľa predsedu dozorného výboru Matice slovenskej Jozefa Lukáča, výbor ešte v roku 2012 písomne upozornil vedenie Matice, aby zabezpečilo plnenie povinností, ktoré vyplývajú z infozákona."

  • STANOVISKO

Jozef Lukáč, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej: "Žiaľ, orgány Matice slovenskej sa touto otázkou a nielen ňou napriek písomnému upozorneniu zo strany Dozorného výboru Matice slovenskej v roku 2012 nezaoberali." Matúš Jaco, redaktor: "Šéf dozorného výboru sa na kameru vyjadriť odmietol, nesprístupnil nám ani spomínané písomné upozornenie. Podľa neho ide o internú záležitosť Matice. Ak sa ukáže, že MaTica musí zmluvy zverejňovať, plánuje Lukáč vyvodiť zodpovednosť voči jej vedeniu rovnako interne. Teraz Matica čaká na stanovisko úradu vlády, ten posunul problém ministerstvu spravodlivosti."

Jana Zlatohlávková, hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR: "My sa dôkladne oboznámime s touto žiadosťou a vypracujeme k tomu stanovisko. Zdôrazňujeme ale, že záväzne právny výklad k tejto veci môže dať jedine súd."

Matúš Jaco, redaktor: "Podľa hovorkyne môže ministerstvo na tomto informatívnom stanovisku pracovať niekoľko dní, až týždňov. Odkladanie rozhodnutia však môže uškodiť aj Matici slovenskej."Peter Wilfling, právnik Via Iuris: "Každý úrad, ktorý zmluvy nezverejňuje, sa vystavuje tomu riziku, že jeho zmluvní partneri nebudú musieť tieto zmluvy dodržiavať."

Matúš Jaco, redaktor: "Stále pri tom nie je jasné, ako Matica s peniazmi od štátu posledné dva roky nakladala. Okrem jej dozorného výboru sa ku kontrole nikto nehlási. Ministerstvo kultúry podľa jeho hovorcu iba sprostredkúva dotáciu z rezortu financií. Hovorca ministerstva financií však hovorí opak." Radko kuruc, hovorca Ministerstva financií SR: "Ak Matica slovenská získava prostriedky zo štátneho rozpočtu, získava ich z ministerstva kultúry a podľa zákona finančnú kontrolu vykonáva ministerstvo kultúry."

Matúš Jaco, redaktor: "Kontrolu nemá na rok 2013 v pláne ani Najvyšší kontrolný úrad. Mimoriadne ju môže nariadiť iba na základe neanonymného podnetu."


 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.