Meno im dala rieka

Miešaný spevácky zbor Latoričan vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce) vznikol vo februári v roku 1996. Na podnet vtedajšieho predsedu MO MS Augustína Krištofčáka ho založila Emília Cipková, v tom čase riaditeľka ZUŠ vo Veľkých Kapušanoch, ktorá znovu oživila slovenskú ľudovú pieseň v tomto regióne. Členmi speváckeho zboru sa stali amatérski speváci, ktorých spojila láska k spevu a k slovenským ľudovým piesňam.

Meno zboru si vybrali podľa rieky tečúcej v blízkosti mesta. Začiatočný repertoár pozostával z už spomenutých ľudových piesní s dvojhlasnou úpravou. Prvé vystúpenie mal v rámci osláv Dňa matiek v spomínanom roku a zúčastnil sa na ňom aj známy slovenský herec V. Durdík.
V septembri 1996 sa umeleckou vedúcou zboru stala Ingrid Tóthová, ktorá od začiatku spolupracovala so zborom ako korepetítorka a autorka úprav ľudových piesní. Vedie zbor až dodnes. Repertoár sa rozšíril o ďalšie ľudové piesne, trojhlasné, už to nebol klasický folklór, v spracovaní Cikkera, Suchoňa, Moyzesa a iných hudobných skladateľov. Týmito piesňami sa spevácky zbor každoročne predstavuje širokej verejnosti pri rôznych príležitostiach, na interných a verejných koncertoch doma, v meste a v okolí. Okrem ľudových piesní má vo svojom repertoári aj piesne s vianočnou a náboženskou tematikou. Vystupuje s nimi na vianočných koncertoch v meste i v okolí. Najvýznamnejším podujatím, kde zbor účinkoval, bola prehliadka cirkevných piesní v ekumenickom kostole v Nacinej Vsi, zúčastnil sa aj na prehliadkach zborov pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda vo Veľkých Kapušanoch, v Kapušanoch pri Prešove, v Michalovciach a v Lekárovciach. Latoričan spieva tiež rôzne zborové piesne a piesne s národnou tematikou. K významnému zlomu v zbore došlo v septembri 2002, keď sa oddelil od MO MS, vytvoril Občianske združenie Latoričan a stal sa samostatným subjektom. Zároveň je však kolektívnym členom MO MS a každý spevák, speváčka aj jeho individuálnym členom. O dva roky neskôr zbor nahral svoj prvý CD nosič, ktorý uviedol do života na slávnosti pokropením vodou z Latorice. V roku 2006 si za svoju činnosť a dobrú reprezentáciu mesta prevzal z rúk vtedajšieho primátora mesta Tibora Bodnára Cenu mesta Veľké Kapušany.
Že tých pätnásť rokov Latoričan nelenil, ale usilovne pracoval, svedčí o tom celá stovka nacvičených piesní, dve stovky koncertov a rôznych príležitostných vystúpení a veľa hodín strávených pri nácviku. Dnes má zbor štvrťstovku členov, z nich takmer dvadsiatka sa už vymenila, niekoľkí odišli aj na večnosť, ostali na nich už len spomienky.
Cieľom všetkých súčasných členov zboru je potešovať svojich poslucháčov krásnymi slovenskými piesňami a celou svojou činnosťou naďalej prispievať k zachovávaniu slovenských piesní a ľudových tradícií v meste, regióne a keď sa naskytne možnosť aj inde v našej vlasti či v zahraničí.
Pätnáste narodeniny si Latoričan pripomenul na slávnosti 18. decembra 2011 v kruhu svojich blízkych, občanov mesta aj hostí, medzi ktorými nechýbal primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán, prvá dirigentka zboru aj iniciátorka jeho založenia. Matičiarov zastupovala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach Mária Kušnírová, ktorá sa zboru poďakovala za šírenie slovenskej hudobnej kultúry, tradícií, jazyka, zvykov, ako aj matičných myšlienok na národnostne zmiešanom území. Odovzdala im zároveň bronzovú cenu Matice slovenskej a Pamätný list MS od predsedu a správcu MS.
Latoričan, verný svojej pätnásťročnej tradícii, potešil všetkých prítomných v týchto slávnostných chvíľach svojím spevom – v niekoľkých blokoch im predstavil to najlepšie zo svojho bohatého repertoáru...

Gejza Séleš Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.