Pandémia koronavírusu  a naša  ekonomika

thumbnail

Choroba Covid-19, spôsobená novým koronavírusom, neobišla ani nás. Boríme sa s jej druhou vlnou... Vo svete sa ňou nakazili milióny ľudí, mnohí  po celom svete tomuto vírusovému ochoreniu aj podľahli.  Zdravie  obyvateľov a nájdenie účinnej vakcíny na túto chorobu sa stalo pre jednotlivé krajiny a svet rozhodujúcimi. Pred parlamentnými voľbami u nás v čase, keď ešte vôbec nebolo jasné, kto bude ich víťazom a koronavírus sa nám zdal na míle vzdialený, predseda strany MOST – HÍD uvažoval a hovoril takto: „Ak by som mal voliť medzi Matovičom a smrťou, volil by som to druhé.“ Nuž, a dnešná realita je taká, že máme aj jedno, aj druhé. Máme vládnu koalíciu s predsedom vlády Matovičom a máme vírusovú chorobu, ktorá prináša smrť...

GLOBÁLNA KRÍZA

Oboje, Matovičov kabinet i pandémia koronavírusu,  ovplyvňujú našu  ekonomiku  a náš život. Ako hlboko a do akej miery, to sa dnes jednoznačne povedať nedá. Do akej miery sú straty v hospodárstve zapríčinené vládou,  jej rozhodnutiami a (ne)konaním, sa dozvieme len postupne, časom, možno až po prekonaní pandémie. Rovnako tiež až časom sa presnejšie dozvieme,  kto a koľko pandémiou stratil či získal.

Tiež je ťažké oddeliť a vyčísliť u podnikateľov, vo firmách a u živnostníkov podiel  výpadku výroby, ekonomickej činnosti z dôvodu zníženia dopytu  po ich produktoch na trhu a v dôsledku opatrení, ktoré prijala vláda pre vírusovú chorobu.

Pandémia sa rozšírila po celom svete,  Covid-19  sa  stal svetovou chorobou. Správy a informácie o počte  infikovaných, vyliečených a zomretých patria dnes k najdôležitejším a bezprostredne sa nás dotýkajú. Aj keď je epidémia globálna, v každej krajine sa neprejavuje v rovnakej miere. Postihnutie ňou v jednotlivých krajinách je dané celým radom faktorov, dnes poznaných, ale aj neznámych a nateraz nepoznaných. Postupne o nich budeme viac vedieť. Na jej výskyt v tej-ktorej krajine vplývajú nielen vnútorné, domáce podmienky, ale aj vonkajšie faktory, najmä situácia v okolitých krajinách, spojená s pohybom a so správaním obyvateľov. Nový vírus sa šíri z ľudí na ľudí vo vnútri toho-ktorého štátu, aj medzi krajinami navzájom. Údaje o infikovaných, liečených a zomretých na Covid-19  sú neúplné a nepresné. Úplne presné vlastne ani nemôžu byť.  Aj napriek tomu sa dá z nich do určitej miery spoznať napríklad účinnosť prijatých opatrení proti jej šíreniu, správanie obyvateľstva  k nej, dodržiavanie hygienických a zdravotníckych opatrení, starostlivosť lekárov a zdravotníkov... Naprávať chyby a omyly, ktoré sme urobili, aby sa nešírila, je  prirodzené a neustále potrebné. V boji s nákazou nikto nie je neomylný.

NIET NEPOSTIHNUTÉHO

Pandémia  zasiahla a neustále zasahuje do nášho života.  Dnes takmer každú chvíľu   počujeme a čítame, kto všetko  pandémiou stratil a stále vládnymi opatreniami a obmedzeniami  stráca. Sťažujú sa a vyčísľujú svoje straty podnikajúci  takmer každej  ekonomickej  a  spoločenskej  sféry. Sťažujú sa  speváci, hudobníci, divadlá, ziskové, neziskové organizácie, hotely, reštaurácie, samosprávy, odvetvia, prakticky celá nevýrobná a výrobná  sféra. Sťažujú sa aj študenti, ktorí si popri štúdiu privyrábali.

Takmer všetci postihnutí pandémiou sa obracajú na vládu a žiadajú o poskytnutie  pomoci. Do akej miery  sú tieto požiadavky oprávnené a do akej miery  by ich mala vláda akceptovať a nimi zvyšovať štátny dlh a deficit štátneho rozpočtu, je dosť  problematické. Viaceré podniky, napríklad aj automobilky, nepracovali, nevyrábali  ani nie preto, že príčinou boli prijaté protivírusové  opatrenia, ale preto, že nemali odbyt  svojej produkcie. Svedčí o tom aj dnešok, keď niektoré automobilky, ale tiež iné podniky, dávajú dvojtýždňové závodné dovolenky alebo dovolenky s osemdesiatpercentnou mzdou, pretože nemajú odbyt toho, čo produkujú, a zatiaľ nechcú prepúšťať zamestnancov, lebo sa spoliehajú na lepšie časy.

Skutočnosť je však taká, že tohoročná výkonnosť ekonomiky nedosiahne minuloročnú.  Bude  podstatne nižšia. Nevyberie sa toľko daní ako minulý rok, čím sa znížia aj predpokladané príjmy  do štátneho rozpočtu. Naproti tomu sa zvýšia výdavky,  a to najmä pre  opatrenia spojené s pandémiou.

ČAROVANIE S ROZPOČTOM

Vláda aj na základe týchto skutočností  schválila nový štátny rozpočet na tento rok. Nemusela, ale urobila tak, aby sa vyrovnala s novými podmienkami, ktoré vznikli v dôsledku vírusovej epidémie. Zvýšila deficit štátneho rozpočtu o deväť miliárd a dvesto miliónov eur. Nešpecifikovala pritom, tak ako by sa patrilo na rozpočet, toto zvýšenie. Vytvorila si tak v tohtoročnom štátnom rozpočte  rezervu, ktorej veľkosť tiež nepoznáme. Isteže, nedá sa vždy a všetko v rozpočte presne určiť. No takýto prístup sám osebe vedie skôr k rozšafnosti ako ku rozvážnosti vo vynakladaní prostriedkov z verejných zdrojov.

Niektorí ekonómovia si myslia, že sa nemusel schvaľovať nový štátny rozpočet na tento rok. Súčasná vláda mohla konať  podľa štátneho rozpočtu schváleného  predchádzajúcou vládou vedomá si toho, že nezohľadňuje situáciu, ktorú priniesla pandémia  a s ňou  v dôsledku poklesu ekonomickej činnosti aj pokles  príjmov do štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom by bolo  možno  pravdepodobne  lepšie oddeliť stratu príjmov a zvýšenie výdavkov spojených s pandémiou  a viac sa vyvarovať zbytočných výdavkov a nehospodárnosti s verejnými financiami.

NEVÍDANÁ RECESIA

Európska únia v spojitosti  a s podmienkami, ktoré vytvorila svetová vírusová epidémia Covid-19,  tiež konala. V úsilí pomôcť členským štátom obnoviť ekonomický rast značne umŕtvený touto chorobou pripravila miliardové granty a úvery. Možnosť využiť  prostriedky z týchto zdrojov má aj naša vláda. Treba si však uvedomiť, že nič – a  ani tieto  finančné prostriedky z Bruselu – nie sú  zadarmo. Vláda by mala veľmi rozumne zvažovať na čo, v akej výške a z akej formy ponúkané  prostriedky využije.

Pandémia a opatrenia s ňou spojené  priniesli ekonomickú recesiu. Podľa odhadov výkonnosť našej ekonomiky bude koncom tohto roka  nižšia v porovnaní k predchádzajúcemu roku  približne o jedenásť percent. Takýto pokles, ak sme ho vôbec mali, tak len pri prechode z centrálneho riadenia hospodárstva na  trhové v deväťdesiatych rokoch  minulého storočia.

Každá ekonomická kríza, a aj táto vyvolaná pandémiou,  je dvojsečná. Môže na dlhšie obdobie  spomaliť  ekonomický  rast a vývoj.  Pri účelnom využití zdrojov  a pri rozumnom  riadení hospodárstva môže smerovanie ekonomiky naštartovať na vyššiu technickú a technologickú úroveň a na novú, viac diverzifikovane potrebnú výrobnú štruktúru zodpovedajúcu našim a svetovým potrebám.

Ísť cestou modernizácie ekonomiky je náročná cesta. Vyžaduje si vládu a v nej ľudí, ktorí takémuto smerovaniu  nielen rozumejú a chcú ho, ale ho dokážu aj uskutočniť.

Štefan SAMSON – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.