Aliancia za rodinu o rodovom čarovaní

thumbnail

Európska únia sa usiluje legislatívne pretláčať obsah Istanbulského dohovoru. Občianske združenie Aliancia za rodinu pred niekoľkými dňami spustilo petičnú akciu „Zastavme Istanbul v smernici Európskej únie!“ Podľa predsedu Antona Chromíka orgány Európskej únie  týmto spôsobom v návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti násiliu na ženách umelo pretláčajú rodovú ideológiu z Istanbulského dohovoru napriek tomu, že ju občania Slovenskej republiky a ich zástupcovia ústavnou väčšinou na pôde Národnej rady SR niekoľkokrát odmietli. Treba však objektívne povedať, že takýto postup Únie umožňuje súčasné znenie Lisabonskej zmluvy, za ktoré hlasovala aj Slovenská republika.

Predstavitelia Aliancie za rodinu považujú súčasné znenie návrhu smernice za protiústavné. Podľa ich názoru oddeľuje pojem rod od pohlavia. Pri analýze návrhu sa dá zistiť, že jej predkladatelia sa priamo odvolávajú na Istanbulský dohovor. „Dôležitou referenciou návrhu je Dohovor Rady Európy z roku 2014 o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (ďalej len Istanbulský dohovor). Istanbulský dohovor je najrozsiahlejší medzinárodný rámec na komplexné riešenie násilia na ženách a domáceho násilia.“ Okrem toho sa v časti 11 tohto návrhu jasne píše o LGBTQ komunitách. „... Členské štáty by preto mali náležitú pozornosť venovať obetiam, ktoré postihuje takáto prierezová diskriminácia a v prípade výskytu takýchto prierezových foriem diskriminácie by mali prijímať osobitné opatrenia. Zvýšené riziko rodovo motivovaného násilia hrozí najmä lesbickým, bisexuálnym, transrodovým a queer (LBTIQ) ženám, nebinárnym a intersexuálnym osobám, ženám so zdravotným postihnutím a ženám s menšinovým rasovým alebo etnickým pôvodom.“

Aliancia za rodinu takisto nesúhlasí s odstraňovaním rodových stereotypov, pretože podľa jej názoru nie sú definované a obáva sa ich zneužitia. „Ide o sociálne inžinierstvo. Najmä ak v súčasnosti sa považuje už za stereotyp aj to, že je žena doma s deťmi a venuje sa namiesto kariéry deťom.“ V otvorenej výzve ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (SaS) požaduje, aby pripravila vláde SR a Národnej rade SR také stanovisko, v ktorom Slovenská republika odmietne návrh pripravovanej smernice. Aliancia za rodinu trvá na tom, aby sa kompetencie Európskej únie neprimeraným širokým výkladom nerozširovali. „Podľa nášho názoru, je pojem sexuálneho vykorisťovania žien mimoriadne rozšírený tak, aby doň spadli všetky sexuálne motivované trestné činy, to však znamená, že sa stráca právny základ, ktorým malo byť najmä vykorisťovanie ako oblasť, v ktorej získala EÚ právomoc.“

Prejdime teraz ku krátkej analýze Istanbulského dohovoru. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) je medzinárodná zmluva Rady Európy posudzujúca predovšetkým všetky druhy násilia voči ženám ako formu historicky a kultúrne podmienenej diskriminácie. Účinnosť nadobudla 1. augusta 2014. Podľa oficiálnej verzie sa má zameriavať na prevenciu, ochranu obetí a stíhanie páchateľov rodovo podmieneného násilia. Bývalá vládna koalícia najmä vďaka Slovenskej národnej strane dvakrát na pôde Národnej rady SR prijala uznesie zaväzujúce Slovenskú republiku túto dohodu neratifikovať. Snahou jej predsedu Andreja Danka ako druhého najvyššieho ústavného činiteľa bolo zabrániť prezidentke Zuzane Čaputovej, aby ju ako hlava štátu svojvoľne neratifikovala proti vôli väčšiny koaličných a opozičných poslancov. Redaktor katolíckeho portálu Christianitas Branislav Krasnovský vo svojom článku z 29. júla 2020 dodáva, že predmetom kritiky Istanbulského dohovoru nie je časť týkajúca sa boja proti násiliu na ženách a deťoch, ale kontroverzný obsah dokumentu a neprijateľné formulácie, ktoré sa podľa jeho názoru v texte Istanbulskej dohody nachádzajú. „Na základe prijatia týchto neprijateľných formulácií Istanbulským dohovorom bude následne možné zasahovať do základných práv a slobôd občana. Zákaz diskriminácie žien je v Istanbulskom dohovore formulovaný tak široko a skresľujúco, že v konečnom dôsledku môže napríklad znemožniť lekárom uplatniť si výhradu vo svedomí. Istanbulský dohovor obmedzuje aj právo rodičov na výchovu detí.“

V tom istom článku autor tiež zastáva názor, že tvorcovia textu Istanbulského dohovoru vidia diskrimináciu žien aj tam, kde to väčšina normálnych ľudí jednoducho nevidí. „Nepáčia sa im kampane presadzujúce tradičné rodinné hodnoty, zdôrazňujúce úlohu žien ako matiek. Požadujú kvóty na podporu rovnakého zastúpenia žien a mužov v parlamente, v politických stranách a vo verejnej správe. Požadujú pre dievčatá a chlapcov vzdelávanie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, zvyšovanie zamestnanosti matiek s malými deťmi, rovné zdieľanie rodičovských povinností medzi ženami a mužmi, požadujú, aby sa z verejných zdrojov plne hradili všetky umelé potraty a antikoncepcia, odstránila sa požiadavka povinného poučenia žien pred potratmi a čakacia doba pred potratmi a sú pobúrení z dôvodu, že v niektorých nemocniciach sa nerobia potraty kvôli výhrade vo svedomí.“

V závere svojej analýzy je presvedčený, že prípadné zavedenie tohto dohovoru na Slovensku by si vyžadovalo širokú a finančne náročnú agendu. „Preškoľovanie policajtov, prokurátorov, sudcov, sociálnych pracovníkov, lekárov, zdravotných sestier, pôrodných asistentiek, psychológov, poradcov, psychoterapeutov, imigračných a azylových úradníkov, učiteľov, zamestnancov škôl, novinárov, vojakov v intenciách agendy Istanbulského dohovoru bude finančne náročné.“ Na základe svojich argumentov vyslovil názor, že Istanbulský dohovor nemá nič spoločné s demokraciou. „Istanbulský dohovor je ukážkovým príkladom zneužívania medzinárodného práva, presadzovania názorov rôznych nadácií a inštitúcií, ktoré sa snažia etablovať v spoločnosti za každú cenu kontroverzné a nebezpečné teórie. Istanbulský dohovor je potrebné jednoznačne odmietnuť.“

           Matej MINDÁR - Kresba Ľubomír KOTRHA1 Komentár

  • Slavomir

    Lenže kto ho odmietne? Ľudia majú iné starosti a genderové blbosti považujú za niečo nepodstatné. Zdravý rozum prehrá?

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.