Lekárov nahrádzajú manažéri

thumbnail

Ministerka zdravotníctva pre SNN: Zaujíma nás zdravý pacient alebo zisk? V Ústave Slovenskej republiky sa v článku 40 konštatuje: „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotné pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ Najvyšší zákon teda garantuje bezplatnú zdravotnícku starostlivosť. Ak niekto tvrdí, že je to len základná informácia, nemá pravdu. Stanovená je striktná informácia, v ktorej je zakódované všetko. Preto nás zaráža skutočnosť, že ak má jednotlivec vážnejšie ochorenie ‒ často i bežné ‒ musí častejšie otvárať peňaženku. Na túto tému sme sa pozhovárali s tou najkompetentnejšou ‒ s doc. MUDr. Andreou KALAVSKOU, PhD., ministerkou zdravotníctva.

Aktuálne sa menia štandardy a pravidlá poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Aké konkrétne zmeny pripravujete?

  • Ministerstvo zdravotníctva pracuje na tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Sú to postupy, ktoré v systéme chýbali dlhé roky a majú pomôcť zadefinovať nárok a rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti, zjednotiť jej poskytovanie a zvýšiť kvalitu. Pracujú na nich odborné pracovné skupiny v spolupráci s hlavnými odborníkmi. Aktuálne je predložených a posudzovaných takmer sto štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Sú to postupy napríklad z oblasti radiačnej onkológie, nukleárnej medicíny, ošetrovateľstva, paliatívnej starostlivosti, psychiatrie, pediatrie a iných.

Cez rezidentský program dopĺňa rezort zdravotníctva počty chýbajúcich lekárov.  Snaží sa ich dostať aj do menej atraktívnych oblastí.  Počas roka by sa mali zriadiť okrem všeobecných lekárov aj ďalšie špecializačné odbory: detskí psychiatri, odborníci na urgentnú medicínu a anestéziológovia.

  • Ministerstvo zdravotníctva robí všetky kroky, aby sa  rezidentské štúdium rozširovalo aj  o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok špecialistov.  Konkrétnym výsledkom je, že rozširujeme rezidentské štúdium o ďalšie špecializačné odbory nielen pre lekárov, ale aj pre sestry tak, ako je to zverejnené na webovej stráne ministerstva s uvedenými počtami rezidentov pre jednotlivé špecializačné odbory a podľa jednotlivých samosprávnych krajov. Pre lekárov sú to špecializačné odbory – neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia, intenzívna medicína. Pre sestry sú to špecializačné odbory anestéziológia a intenzívna medicína, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

Do oddlžovania sa  mali možnosť zapojiť  všetky slovenské nemocnice (štátne aj neštátne). Použije sa na to päťstoosemdesiatpäť miliónov eur zo štátnych aktív. Štát má naplánované tri etapy oddlžovania. Najprv sa vyplatia staršie dlhy. V prvom kole však nemocnice  nemusia plniť ozdravné plány. V druhej etape, ktorá by mala prebehnúť tiež tento rok, ich už  plniť musia. Tretiu etapu štát naplánoval na rok 2019. Aká je vízia?

  • Prvá etapa oddlžovania je úspešne za nami. Na istine sa zásluhou elektronickej aukcie podarilo ušetriť viac ako tri milióny eur, ďalšie milióny vďaka vzdaniu sa dodávateľov ich príslušenstva k pohľadávkam. Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a dodávatelia z prvej etapy oddlženia už majú peniaze na účte. Koncepcia  oddlžovania v porovnaní s predchádzajúcimi typmi oddlžení  má presné pravidlá a podmienky pre nemocnice.  Oddlženie je rozdelené na jednotlivé etapy, nevyhnutnou podmienkou sú ozdravné plány a dozorné orgány, ktoré majú kontrolné funkcie. Základnými princípmi oddlženia sú transparentnosť, teda rovnaký prístup a zaobchádzanie pre všetkých, a na strane veriteľa dobrovoľnosť. Na úhradu záväzkov sú použité zdroje zo štátnych finančných aktív, spolu najviac päťstoosemdesiatpäť miliónov eur. V prvej etape, ktorá sa už skončila, bola oddlžovaná suma tristotridsaťosem miliónov eur. Objem peňazí zahŕňa tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. Druhá etapa sa začne  po odsúhlasení ozdravných plánov nemocníc.  Dodanie ozdravných plánov nemocnicami a ich schválenie zo strany ministerstva bola podmienka ich zapojenia do druhej etapy oddlžovania nemocníc. Oddlženie sme totiž nastavili tak, aby nemocnice mali jasné podmienky a ich zainteresovanosť na systéme oddlžovania bola aktívna. V zmysle koncepcie oddlženia sa plánuje zrealizovať ešte tretia etapa. Do procesu oddlžovania sa zapojilo dvadsaťdeväť nemocníc.

Aké princípy vládnu v zdravotníctve?

  • Po roku 1993 sa zmeny v zdravotníctve začali podriaďovať určitým osobným záujmom tých, ktorí vycítili biznis a možnosť osobného zisku. Trhový systém v zdravotníctve a privatizácia niektorých segmentov sa začali od roka 1998 plne rozvíjať. Predpokladáme, že rozkvet v tejto sfére sa dosiahol v rokoch 2002 až 2006. Tento vysoko sofistikovaný plán má svoje  pokračovanie.  Lekári odborníci boli nahradení ekonomickými manažérmi, často polyfunkčnými, pripravenými kdekoľvek nastúpiť a začať pracovať. Je mi ľúto, že v súčasnosti nás možno mediálne zaujíma pacient, no v skutočnosti je to zisk.
  • Zhovárala sa: Eva SISKOVÁ – Foto: archív


Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.