Národné matičné slávnosti klopú na dvere   

thumbnail

Matica slovenská tentoraz predstaví bohatú činnosť a všestranné aktivity v Trnave. Po zmene miesta konania Národných matičných slávností, keď  minuloročné úspešne hosťovali na juhu Slovenska v Komárne, bude tentoraz ich centrom jedna z metropol západného Slovenska – Trnava. O ich tohtoročný trnavský domicil sa výrazne zasadilo vedenie Trnavského samosprávneho kraja a jeho iniciatívny predseda Ing. Tibor Mikuš. Viac o slávnostiach a súvislostiach v rozhovore s prvým podpredsedom Matice slovenskej Ing. Viliamom OBERHAUSEROM.

  • Pán podpredseda, prezraďte, prečo padla voľba práve na Trnavu?

Výber ovplyvnili viaceré faktory. Trnava je starobylé slovenské mesto, takpovediac kolíska slovenskej vzdelanosti. Na dôvažok si v tomto roku pripomíname okrúhle výročia viacerých osobností spojených s mestom, respektíve s celým krajom. Pre ilustráciu spomeniem aspoň dvoch: J. M. Hurbana a A. Radlinského. Kultúra a vzdelanosť majú v Trnave aj v súčasnosti dobré zázemie s množstvom osobností, preto tu aj sídlia dve univerzity, Spolok sv. Vojtecha, Galéria Jána Koniarka, Západoslovenské múzeum, Divadlo Jána Palárika, Knižnica Juraja Fándlyho... Využili sme tiež skutočnosť, že v čase Trnavského jarmoku, keď sa konajú aj Matičné slávnosti, na pešej zóne budú slovenskí remeselníci, čo doplní folklórnu časť.

Národné matičné slávnosti, Trnava 2017 - program

  • Trnava je sídelné mesto samosprávneho kraja s inžinierom Tiborom Mikušom na jeho čele. Ten dlhodobo príkladne spolupracuje s Maticou tak sám, ako aj prostredníctvom inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Zohral aj tento personálny fakt úlohu pri voľbe Trnavy a ako sa odzrkadľuje uvedená skutočnosť na príprave slávností?

Určite áno. Predseda TTSK patrí k významným osobnostiam kraja a je zárukou vysokej kvality a profesionality. Samozrejme, dôležité je aj jeho celoživotné nasadenie pre slovenské záujmy. Jeho angažovanie sa v príprave NMS ako podujatia podporujúceho rozvoj vlastenectva a lásky k národu je obdivuhodné. Sila jeho osobnosti získala širokú podporu tak z kruhov inteligencie kraja, ako aj z podnikateľských štruktúr. Pravdaže, má aj vynikajúcich spolupracovníkov, a keď nájdeme takúto podporu pre slovenskú kultúru a vzdelanosť aj v ostatných krajoch Slovenska, nemusíme sa báť budúcnosti.

  • Na inom mieste týchto novín uverejňujeme podrobný program NMS 2017. Predsa však, keby ste chceli pozvať známych či priateľov do „slovenského Ríma“ počas matičného štvordnia, na ktoré podujatia by ste ich pozvali a prečo?

Kľúčovým odborným podujatím bude vedecká konferencia Slovensko v súradniciach času. Spoluorganizátori konferencie sú najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku, Univerzita sv. Cyrila a Metoda aj Trnavská univerzita, čo je zárukou vysokej odbornej úrovne. Konferencia sa bude zaoberať súčasným stavom spoločnosti z hľadiska jej hodnotovej orientácie, ako vplývajú na súčasný stav spoločnosti masovokomunikačné prostriedky, čo sa deje v oblasti vzdelávania a výchovy... Hovoriť sa bude aj o tom, ako slovenský vidiek vytvára zázemie na udržiavanie tradícií a formovanie pevného základu existencie národa, ako aj na spolužitie s národnostnými menšinami. Cieľom je nielen definovať súčasný stav, ale aj načrtnúť východiská, ako všetko zmeniť na lepšie. Matičná esej je vyvrcholením prehliadky literárnej tvorivosti mladých ľudí. Deti budú zaujímať Tvorivé dielne... No a čo by to boli za matičné slávnosti,  ak by chýbal folklór? Ponúkneme ho z celého Slovenska na Trojičnom námestí a v Areáli CITY ARENY. Návštevníci budú svedkami spevov, tancov, ale aj muziky heligonkárov, nebudú chýbať husle a či cimbaly. Verím, že večer ľudí aj roztancujeme...

  • Rozhovor vedieme prakticky v „predvečer“ slávností, ich výsledok a hodnotenie teda môžeme len predvídať a či, lepšie povedané, prognózovať na základe poznania stavu ich pripravenosti. Ale aj nasadenia matičiarov, ktorí do nich vložili nemálo času a energie. Ako teda dopadnú NMS 2017 z pohľadu prvého podpredsedu MS?

Dnes sa o Matici často hovorí veľmi kriticky. Robia to však ľudia, ktorí matičné hnutie nepoznajú a podľa niekoľkých nepodarených aktivít a ich protagonistov Maticu súdia. Matica slovenská má nielen tradíciu, zásluhy o národ z minulosti, ale aj dnes obrovské množstvo zapálených ľudí, ktorí pre kultúru, vzdelanosť a udržiavanie najkrajších tradícií robia veľké množstvo práce na Slovensku. Slávnosti ukážu celému Slovensku jej bohatú činnosť od vedeckej a odbornej cez prácu s mládežou od útleho veku po dospelosť, vydavateľské aktivity, pohľad do zbierok krojov a dobových kostýmov, archívnych záznamov, ktoré vytvárajú podmienky na výstavy k výročiam osobností, na ktoré môžu byť všetci Slováci hrdí. Aby sme si vedeli predstaviť rozsah tejto prezentácie, treba uviesť, že do prípravy a realizácie je zapojených viac ak

Podpredseda MS V. Oberhauser.

o tisíc matičiarskych nadšencov a nikto z nich to nerobí pre peniaze, ale z lásky k národu. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť tiež prácu matičiarov Trnavského kraja pod vedením Libuše Klučkovej, miestnej predsedníčky Adriany Horváthovej, riaditeliek Domov MS v Galante, v Nitre a v Šuranoch Zlatice Gažovej, Veroniky Bilicovej a Miroslavy Kozárovej. Galakoncertu a odborným podujatiam dal obsah a vedie ich vedecký tajomník MS Peter Cabadaj, ktorý má veľké skúsenosti a je zárukou kvality... Takto by sa dalo menovať mnohých ďalších, ktorí robia dobré veci so srdcom, a nie pre peniaze. Treba na Národné matičné slávnosti prísť a stretnúť sa s nimi. Všetkých na ne pozývam.

  • Prejdime aj do osobnejšej roviny. Čo pre vás znamená Matica slovenská a ako vnímate jej úlohu v tomto čase a v tomto stave našej spoločnosti?

 Ja som matičiarskym funkcionárom krátko. Donedávna som bol iba radovým členom a od roku 2011 predsedom jednej miestnej organizácie. Robiť vo vedení Matice slovenskej je pre mňa na jednej strane veľká česť a na druhej strane aj veľká zodpovednosť. Nie je to iba preto, že keď sa pozrieme do minulosti na osobnosti, ktoré stáli na jej čele, musíme sa s pokorou pred nimi skloniť, ale aj preto, že Maticu čakajú opäť mimoriadne vážne úlohy, priam by som povedal pre slovenský národ osudové. Málokto si uvedomuje postavenie Slovákov a úroveň ich života na prelome 19. a 20. storočia a kam sa aj zásluhou činnosti matičiarov, a vôbec vlastencov slovenský národ dostal. Je to obrovský pokrok. Pre dnešných ľudí, ktorí súčasnosť vnímajú ako samozrejmosť, je to niečo nepredstaviteľné. Na druhej strane, ako sa pri začiatkoch Matice bolo treba postaviť existenčným hrozbám, tak sa do existenčných hrozieb dostávame aj teraz. Majú síce iný charakter, ale sú rovnako vážne. Vývoj demografie, ktorý varuje pred možným priam vymieraním národa. Vysťahovalectvo a v tejto súvislosti strata tých najschopnejších ľudí. Na druhej strane migrácia, ktorá môže prerásť do sťahovania národov z oblastí vojnových konfliktov, resp. z oblastí postihnutých klimatickými zmenami.  Strata schopnosti obyvateľstva efektívne reagovať na krízové situácie, napríklad už pri bežných prírodných katastrofách. Strata potravinovej bezpečnosti, prejavujúca sa neschopnosťou kryť domáce potreby z vlastných zdrojov. Úpadok kultúry a morálky prejavujúce sa v radikálnom zhoršení medziľudských vzťahov. Matica slovenská ako nadstranícka a nadkonfesionálna inštitúcia môže objektívne tieto súčasné hrozby analyzovať a v spolupráci s ďalšími navrhovať ich riešenia. To považujem za najvážnejšiu úlohu, ktorá Maticu čaká.

  • Čo môžu predstavovať NMS v čase prázdnin a dovoleniek pre Slováka, ktorý odmieta zovšadiaľ sa valiaci konzum, odzrkadľujúci sa aj v bohatej ponuke podujatí?

Vaša otázka láka povedať to známe, že „Titanic sa potápa, ale na hornej palube sa veselo hrá a tancuje“. Myslím si však, že netreba sa na súčasnú situáciu pozerať až tak pesimisticky. Mnoho podujatí aj zo súčasnej letnej ponuky bolo kvalitných a prispelo k obohateniu tých, ktorí ich navštívili. Matica je však originálna tým, že ponúka nielen zábavu, ale aj súťaže mládeže v kultúrnych aktivitách, hlbšie ponorenie sa do dejín slovenského národa, aby vzory z minulosti mohli dvíhať sebavedomie a schopnosť riešiť súčasné problémy. No a v neposlednom rade aj analýzu vážnych problémov a hľadanie ich riešení.

  • Čo ešte dodať a ako priblížiť predslávnostnú atmosféru?

Málokto si dnes uvedomuje, že slovenské porekadlá sú skutočnou studnicou múdrosti. Keď sme rozbiehali prípravu podujatia v októbri minulého roka, mali sme pred sebou obrovskú prácu s prekážkami. Keď sa však príprava rozbehla a videli sme, ako jednotlivé prekážky miznú, pochopili sme, že keď sa robí nezištne, s dobrým úmyslom a vierou, dobré „veci“ majú aj Božie požehnanie, a vtedy sa netreba ničoho obávať. Uvedomili sme si, že dobrých výsledkov by bez Neho nebolo. Nuž verím, že to tak bude dokonca, lebo „bez Božieho požehnania by boli márne naše namáhania“.

 Zhováral sa Igor VÁLEK – Foto: archív SNN a Ľubomír PAJTINKA   Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.