Vedný pilier nie je v Matici popoluškou

thumbnail

Vedenie ustanovizne urobí všetko pre udržanie matičnej vedy a jej zveľaďovanie. V posledných dňoch sa Matica slovenská stala opäť jednou z hlavných tém médií i viacerých rozhlasových diskusií. Dejiny sa, pochopiteľne, nezastavili minuloročnými voľbami a bohužiaľ nepominuli ani peripetie matičnej ustanovizne. Ako to avizovali politici, oficiálne došlo od 1. januára 2024 k nárastu podpory Matice zo strany štátu o pol milióna eur. Je to pravda, ale treba jedným dychom dodať, že fakticky išlo o zvýšenie v sume 400-tisíc eur. Je to preto, že už minulý rok sa podarilo racionálnymi argumentmi presvedčiť MF SR, že po drastickom navýšení cien energií potrebujeme urgentne ešte stotisíc eur.

Liberálny mainstream, samozrejme, nebol nadšený z toho, že Matica predsa len prežila ich útoky z minulých rokov. Nadšený nebol ani z toho, že napokon dostala od MK SR štátnu dotáciu v celkovej sume dva milióny eur, teda z pôvodných 1,6 milióna eura. Takmer obratom sa spustil kolotoč rôznorodých článkov o tzv. potrebnosti  alebo nepotrebnosti Matice. V nadväznosti na to sa matičná téma (skôr sekundárne) dostala aj do relácii Dopoludnie na Infovojne s Adrianom 20. 2. 2024 a na Rádiu Devín v relácii Na tému dňa 21. 2. 2024. Relácia slovenského rozhlasu sa niesla v duchu, či existuje slovenská národná kultúra. Našťastie do diskusie pozvali aj riaditeľa D MS v Komárne Jozefa Černeka, ktorý veci v základe vysvetlil z matičného pohľadu. Rovnako veľmi fundovane odpovedala aj pozvaná kolegyňa etnologička. Prečo do diskusných relácií RTVS dlhé roky nie sú pozývaní predstavitelia Matice slovenskej, zostáva naliehavou  nezodpovedanou otázkou.

ROZPOČET AKO GYMNÁZIUM...

Na druhej strane nemožno sa ubrániť zmiešaným pocitom z často omieľaných otázok o opodstatnenosti Matice slovenskej v 21. storočí. Moderátor bez toho, aby som ho urazil, si pravdepodobne nepozrel ani matičný web z nedávnych aktivít a podujatí MS. Alebo opakované matičné rozhovory k tejto téme, kde sa problematika jasne vysvetľuje a sú zverejnené argumenty. Je zaujímavé, ako mnohých novinárov trápi opodstatnenosť Matice, ktorá je  svojimi stošesťdesiatimi rokmi najstaršou a podotýkam autentickou kultúrnou a vedeckou ustanovizňou Slovákov a má rozpočet iba na úrovni regionálneho múzea či väčšieho gymnázia. Ale nikto sa s rovnakým zaujatím nezaoberá opodstatnenosťou (okrem čestných výnimiek) napríklad štedro dotovanými mimovládnymi organizáciami či nadáciami, ktoré počas pandémie dostávali státisícové sumy a verejnosť o ich činnosti nevie takmer nič.

UMLČIAVANIE VÝHRAD

Okrajovo zaznela aj výčitka, že Matica sa (pochopiteľne) ohradila voči vedeniu Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave, ktoré v zmysle prenikajúcej liberálnej ideológie relativizovať všetko národné a občianske hrubo dehonestovalo nekontroverzného básnika i predsedu MS P. O. Hviezdoslava svojou reklamnou kampaňou. Trápi ich aj skutočnosť, prečo sa MS vyjadruje k veľkosti štátnych symbolov na evidenčných číslach vozidiel. Úplne sa vynechalo, že dochádza k otvorenému porušovaniu zákona o štátnych symboloch v prípade občianskych a vodičských preukazov, čo bola hlavná priorita upozornenia Matice! Je predsa nemysliteľné, aby v roku 2024 boli nové občianske preukazy na prednej strane bez farebného vyobrazenia štátneho znaku! Nechýba tam znak EÚ, ale prečo chýba slovenský znak, je bez vysvetlenia. Nemala sa vari MS v tejto veci racionálne vyjadriť? Možno len dodať, že namiesto rôznych povrchných vyjadrení odporúčame všetkým, ktorí sa úprimne zaujímajú o poslanie a aktivity MS, aby navštívili oficiálny web www.matica.sk, Facebook Matica slovenská alebo na YouTube kanál TV Matica.

ATAKY NA VEDU

Zároveň sa Matica slovenská dostala vo sfére jedného zo svojich základných  pilierov – vedy – do relácie Infovojny prostredníctvom poslanca NR SR a člena Výboru MS Romana Michelka. Viem, že je to jeho celoživotná téma, a chápem jeho odhodlanie. Treba však povedať, že objektívnosť musí byť na prvom mieste. Veda v Matici nie je rozhodne popoluškou a nebolo to ani v nedávnom období útokov liberálnej vlády  po roku 2020. Súčasné vedenie tvrdo bránilo, a podotýkam aj ubránilo vedu a existenciu vedných ústavov v zákone i rozpočtovo. A to napriek sofistikovaným atakom vtedajších vládnych politikov a médií. Nemajme krátku pamäť! Ešte nedávno ministerka N. Milanová vyhlasovala, že chce nielen redukovať Domy MS, ale vyjadrovala sa otvorene o duplicite a nadbytočnosti matičnej vedy. Matičné vedenie svoj vedný pilier bránilo nielen vyhláseniami, ale aj počas horúčkovitých rokovaní s poslancami NR SR, teda s tými, ktorí mali vôbec ochotu  Maticu si zastať.

ZÁKERNÉ METÓDY

Naši protivníci v úmysle položiť Maticu slovenskú na lopatky používali rôzne manipulatívne a zákerné nástroje, počnúc cieleným rekordným trojmesačným vládnym auditom či rôznymi mediálnymi kampaňami. Úradníci ministerstva opakovane spochybňovali význam matičnej vedy a všetkých vedeckých pracovísk Matice. Neostali sme ticho a jasne rezortu kultúry pod vedením ministerky Milanovej odkázali, že ich vyjadrenia sú čírim nezmyslom a politizáciou vedeckého výskumu. Matiční vedci zároveň varovali pred politickými zásahmi do slobodného vedeckému výskumu a bádania, ktoré je výdobytkom nezávislej a samosprávnej Matice.

A nebolo to iba pri obrane. Počas najväčších útokov na podnet vedeckého tajomníka Pavla Maduru sme tvrdohlavo v roku 2020 začali knihovedný projekt obnovy Bibliotéky MS, ktorá bola oficiálne otvorená v roku 2022, a jej systematické rozvíjanie pokračuje. Netreba zabudnúť, že práve v tomto funkčnom období sme pričinením nových vedeckých matičných pracovníkov získali pre Maticu oficiálnu vedeckú akreditáciu!

FINANČNÉ LIMITY

Na mieste nie je ani personálna kritika. Vo vedeckých ústavoch MS v Bratislave a na ústredí v Martine pôsobí štrnásť vedeckých pracovníkov. Aj keď sú tieto ústavy personálne poddimenzované z objektívnych finančných dôvodov (rovnaká situácia je aj pri Domoch MS), veda sa krok po kroku posilňuje. Napriek tomu, že niektorí vedeckí pracovníci, aj resp. spomínaní docenti, pracujú na polovičný úväzok (ich hlavný pracovný pomer je totiž na univerzitách), neustále uskutočňujú vedecké konferencie, odborné semináre a prednášky, vydávajú knihy i časopisy, pracovné zošity, monografie a popritom organizujú aj kultúrno-spoločenské i vedecko-popularizačné podujatia či výstavy (zarezonovala najmä dvestoročnica štúrovcov a výstava k stošesťdesiatemu výročiu Matice slovenskej).

V ťažkej finančnej situácii sme nerezignovali a začali sme vydávať transformovaný odborný časopis pre dejiny, literatúru a ostatné vedné disciplíny Slovensko ‒ Národné spektrum. Naši vedeckí i odborní pracovníci prispievajú do nového periodika  Slovanský obzor i do Hlasu Matice, Slovenských pohľadov, Kultúry slova a i. V zložitej situácii sme, naopak, angažovali aj dvoch nových mladých vedeckých pracovníkov s titulom PhD. V súčasnosti prijímame ďalších kolegov do Slovenského historického ústavu MS, Archívu MS, ale aj do Vydavateľstva a Krajanského múzea, čo umožnilo práve rozpočtové navýšenie dotácie.

Za nie príliš šťastné považujeme aj vyjadrenia o tzv. matičnej inteligencii. Tu sa zabúda, že najväčšia časť matičnej inteligencie je v členskom pilieri, teda v matičných aj miestnych odboroch. V konečnom dôsledku je tam mnoho matičných aktivistov s akademickými titulmi i praxou, a to od doktorov, docentov, ba až profesorov. V ostatných argumentoch kvôli priestoru nebudem pokračovať...

Na záver treba len dodať, že urobíme všetko, aby sa matičná veda nielen udržala, ale aj zveľaďovala.

Nová bibliotéka v Matice slovenskej v Martine

Marián GEŠPER, predseda Matice slovenskej - Foto: MSPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.