Vyšlo dvojčíslo Slovenských pohľadov

thumbnail

Rozbory, recenzie, spomienky aj nové básnické a prozaické texty. Analýzu tvorby Ivana Kraska od Petra Mráza, životné osudy tvorcu našej národnej hymny Janka Matúšku od Augustína Maťovčíka, prózy od Jána Kollára, Mariána Škotku či Volodymyra Vynnyčenka, spomínanie Dalimíra Hajka na Jána Šteučeka. To všetko a mnoho iného môžete nájsť v svojich obľúbených Slovenských pohľadoch, ktorých najnovšie číslo práve prichádza na pulty predajní.

V ekonomicky zložitom a pandémiou poznačenom roku 2021 Ministerstvo kultúry SR znížilo štátnu dotáciu pre Maticu slovenskú, ktorá je vydavateľom časopisu Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu, o skokových štyristotisíc eur. Vyjadrilo takto aj viackrát deklarovaný negatívny postoj ministerky kultúry Natálie Milanovej k našej národnej kultúrnej inštitúcii. Pre tieto obmedzenia sa mení periodicita vydávania časopisu. Od marca toho roku budú Slovenské pohľady vychádzať ako dvojmesačník, ale v mierne zvýšenom rozsahu dvestoosem strán. Cena za jedno dvojčíslo sa zvýši na 2,90 eura, ročné predplatné na rok 2021 zostáva nezmenené. Napriek strate priestoru Pohľady aj naďalej budú prinášať to najkvalitnejšie z domácej i zo zahraničnej literatúry.

BILANČNÝ ÚVOD

V úvodníku Ján Švantner bilancuje Pohľady včera a dnes, hodnotí ich dôležitosť a opodstatnenie od čias J. M. Hurbana až po súčasnosť. Číslo prináša ukážky z poézie od Ivana Kraska, Jany Šimulčíkovej, Karla Klatta – netradične v Slovenských pohľadoch uverejnených v pôvodnom českom jazyku, a Jozefa Špačka. Na výzvu šéfredaktora SP Zachráňme Slovenské pohľady! reagovali viacerí literáti, vedci, žurnalisti, umelci – ľudia, ktorým je kultúra blízka. Tentoraz dostali priestor sa vyjadriť Ján Bábik, Jozef Markuš, Peter Holka a Hana Košková.

Peter Mráz v príspevku Prerod Janka Cigáňa na Ivana Kraska analyzuje básnikove umelecké začiatky. Pri príležitosti dvojstého výročia od narodenia Janka V. Matúšku nám Augustín Maťovčík poodhalí známe i menej známe udalosti a životné osudy tohto národného buditeľa, štúrovca, autora textu slovenskej národnej hymny. Ukážku zo svojej najnovšej prózy predstaví Jozef Kollár. Profesor Dalimír Hajko nám pripomenie literárneho historika, teoretika Jána Šteučeka, mimochodom aj šéfredaktora Slovenských pohľadov v rokoch 1970 ‒ 1971. Zameral sa na jeho život a pôsobenie v širokom spektre našej kultúry, ako aj na vplyv, ktorý po sebe zanechal, v neposlednom rade aj na pisateľovi príspevku. Emil Babín nás pobaví svojimi výstižnými aforizmami. Nebojsa Kuzmanovič píše o srbskom romantizme.

STÁLE RUBRIKY

Vo svojej pravidelnej rubrike Ľuba Šajdová vyspovedala jednu z najvýznamnejších osobností Slovenského rozhlasu Pavla Hudíka. Marián Škotka pre nás nachystal zaujímavú prozaickú ukážku pod názvom Noviny. Miroslav Túma nás prevedie základnými výstupmi dnešných poznatkov v astrofyzike a obohatí tak číslo aj o nahliadnutie do prírodných vied. Ján Bábik pripomenie život a dielo Tida Jozefa Gašpara. Pásmo viacerých krátkych prozaických útvarov, poviedok a mikropoviedok, spojovacím prvkom ktorých je postava neznámeho muža Sveleba, si pre nás pripravil Milan Zelinka. Peter Cabadaj pripomenie pri príležitosti nedožitej osemdesiatky satirika Vlada Bednára. V preklade od Ivana Jackanina sa môžeme oboznámiť s ukrajinským autorom tvoriacim v prvej polovici 20. storočia Volodymyrom Vynnyčenkom, konkrétne ukážkou z prózy pod názvom Študent.

Rubriky Sedem viet o siedmich knihách sa v najbližšom čísle zhostil literárny kritik Dalimír Hajko, recenzoval knihy: I. Allende Japonský milenec, H. Sienkiewicz Listy z Afriky, P. Coelho Hippie, S. B. Hroboň Prosbopej slovenského chorľavca žobráka (v interpretáciách od Jána Zambora), M. Šidlík Trblietanie v modrej tráve, B. Belák Scherzo amabile a P. Gregory Druhá Boleynová. Šéfredaktor Slovenských pohľadov sa poďakuje Štefanovi Haviarovi za jeho vyše štvrťstoročnú vytrvalú a poctivú redakčnú prácu.

RECENZIE TEXTOV

Pohľady tradične prinášajú recenzie viacerých domácich aj zahraničných autorov (M. Danaj: Figuríny neplačú, J. Leikert: Mňačko a Izrael, F. Ruščák: So sebou a s vami, J. Kačala: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí, A. Jónásová a kol.: Ženy rodu Esterházyovcov ‒ II. zväzok), pravidelné rubriky od Gustáva Murína Laboratórium a od Miloša Ferka Literárny antikvariát – tentoraz píše o orientálnom filozofovi a básnikovi z 15. storočia N. A. Džámím. Opäť nahliadneme do literárnej tvorby a kritiky v Čechách v rubrike Spoza Moravy od prof. Iva Pospíšila. V zápisníku sa rozlúčime slovami P. Cabadaja s Júliusom Vanovičom a Petrom Čačkom (text Ľ. Feldek aj Milan Richter). Rovnako nás opustili Igor Rusňák a Ivan Horváth – oba texty M. Jurčo a Ivan Sulík – pripomína si ho D. Hajko. Martin Jurčo sa pozhovára s redaktorkou zábavných žánrov Slovenského rozhlasu Tamarou Chlebovou. Etela Farkašová upúta našu pozornosť na ďalšie čísla mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, periodika vydávaného vojvodinskými Slovákmi v Báčskom Petrovci. Číslo tradične uzatvára rubrika od Štefana Haviara Pripomíname si.

Výtvarný sprievod čísla je vytvorený z diel a prác sochára Mikuláša Palka. Študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo, a v rokoch 1959 ‒ 1965 absolvoval štúdium na VŠVU v Bratislave v oddelení figurálneho sochárstva u prof. J. Kostku. Pôsobil ako odborný asistent na Katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1966 ‒ 1979). Vo svojej tvorbe sa venoval najmä komornému a monumentálnemu sochárstvu a kresbe. Vystavoval na samostatných aj kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, je autorom viacerých významných plastík.

Radoslav ŽGRADAPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.