Pôsobivé predstavenie tvorcov abstrakcie


Zaujímavý výstavný počin Umeleckej besedy slovenskej v Galérii slovenského rozhlasu

Pôsobivé predstavenie tvorcov abstrakcie

Emil SEMANCO – Foto: autor

Medzi členmi najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku – Umeleckej besedy slovenskej 1921 – je pomerne početná skupina autorov, ktorí sa vo svojej tvorbe primárne  a programovo venujú abstrakcii. Práve im vyšli v ústrety organizátori aktuálnej výstavy v Galérii slovenského rozhlasu výstavným konceptom ABSTRAKCIA V., ktorý úrovňou vystavených diel, ich vynachádzavým aranžovaním a napokon aj uvedením na vernisáži vyvolal pozitívne reakcie v radoch odbornej verejnosti aj živý návštevnícky ohlas.

Bolo by na dlhé rozprávanie, prečo najstaršie a jedno z najväčších združení výtvarných tvorcov u nás – Umelecká beseda slovenská – nevystavuje vo svojej budove na terajšom Dostojevského rade v Bratislave – v nedávno premenovanej UMELKE, ktorú začiatkom roka vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Tento funkcionalistický objekt postavili ešte v roku 1926 ako prvý a nadlho jediný špecializovaný výstavný pavilón vo vtedajšom Česko-Slovensku zväčša zo zbierok a z darov členov UBS. V skratke – skrivodlivými a zištnými majetkovými prevodmi po novembri 1989 sa ocitli na ulici...

Rovnako by bolo na dlhé rozprávanie, ako si tento agilný umelecký spolok prispôsobil na výstavné ciele vestibul Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici a na dlhé roky ho pod názvom Átrium premenil nielen na svoju materskú výstavnú scénu, ale aj na miesto a fórum pravidelných stretnutí  širšej slovenskej kultúrnej verejnosti, kým ho M. Zemková po nástupe na post riaditeľky SRo v roku 2006 bez udania dôvodov nevypovedala z týchto pomerne nákladne na výstavnú činnosť zveľadených priestorov – adaptovaných opäť za spolkové peniaze!

Z NÚDZE CNOSŤ

Umelecká beseda slovenská v Átriu od roku 1994 uskutočnila štyri tematické  kolektívne prehliadky lapidárne nazvané Abstrakcia I. – IV. K tomuto výstavnému konceptu sa začiatkom tohto roka vrátila prehliadkou tvorby vyše päťdesiatich kmeňových členov, ktorí sa vo svojej tvorbe programovo venujú rôznym formám abstrakcie.

Takže veľký návrat – bezmála po desaťročí a teraz už v Galérii slovenského rozhlasu, pričom slovo „veľký“ sme zvolili z viacerých príčin. Primárnou je ojedinelý rozmer prehliadky s  pol stovkou autorov a zodpovedajúcim vyše dvojnásobkom diel takmer kompletného obsahového, formového a žánrového rozvrstvenia, pričom kvalita a úroveň trojrozmerných, plastických, ale aj závesných diel je vo viacerých prípadoch excelentná.

Ťažko čakať, že sa na takto koncipovanej prehliadke objaví „galandovec“ Z. Horecký, ktorý sa od povestného manifestačného žilinského vystúpenia skupiny Galandovcov v roku 1957 profiluje ako krajinár, ďalší robustný pútnik krajinou R. Moško, manželia Čisárikovci, sochár klasicizujúcich foriem T. Baník, Ľ. Cvengrošová, poetizujúca nadrealista B. Kolčáková, figuralistka klimtovského razenia A. Galková, M. Chabadová, Petrášovci, J. Porubčin, F. Pohorelec, V. Kováč alebo T. Žitňanová... V spolkových radoch je väčšina tvorcov, pre ktorých je abstraktivizmus  bokom od ich tvorivého programu, zriedkavý experiment, sporadický prejav, ktorý vnímame skôr len ako skúšku ich umeleckej invencie. Ale mená a už aj pojmy –  ako A. Galko, Š. Bubán, M. Drugda, S. Harangozó, M. Tvrdoň, J. Uhel, L. Černý, M. Rudavský, P. Vranka..., patria do prvej línie slovenských abstrakcionistov. Práve oni v rozhodujúcej miere – ale zdatne aj tí druhí – sa na aktuálnej výstave predstavujú v širokom generačnom zastúpení. 

■ ORIGINALITA PRÍSTUPOV

„Abstrakcia prekrýva realitu osobitosťou a originalitou foriem, tvarov a jedinečnosťou jednotlivých zobrazení. Nekopíruje, nenapodobňuje, naopak ponúka celkom špecifické možnosti dialógu medzi divákom a tvorcom. Má svoje jasné štylistické a formotvorné štandardy, bez tých by nevytvorila umelecký štýl,“ povedala na uvedení výstavy jej kurátorka Emília Husár Semancová. „ Či už chápeme líniu abstraktného prejavu členov UBS ako vlastnú podstatu ich tvorby alebo ako záchvev tvorivého génia, vždy bude každá prehliadka tvoriť osobitú kapitolu pri prezentáciách umeleckého prejavu jej členov. Je preto vzácnou príležitosťou, že opäť mať možnosť vidieť výstavu členov UBS s touto témou.“
Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.